ALKMAAR

Stigtingsdatum: 23 November 1957

Kerkgebou:  Kerkterrein, Alkmaar, Nelspruit Distrik

Posadres:  Posbus 7105, Nelspruit 1200

Telefoonnommer: 013 733 3873 /  082 261 0371

Faksnommer:  086 637 3589

E-pos:  ngkerk@alkmaar.co.za

Webwerf:  www.alkmaar.co.za

Leraar:

Johannes van der Merwe

BADPLAAS

Stigtingsdatum: 24 Julie 1973

Kerkgebou: Kerkstraat, Badplaas, Forever Resorts

Posadres: Posbus 44 Badplaas 1190

Telefoonnommer:   071 277 8124

E-pos:  ngkerkbadplaas@tiscali.co.za

Leraar: Vakant

BLINKPAN

Stigtingsdatum: 10 September 1963

Kerkgebou: Hoofweg

Posadres: Posbus 60 Blinkpan 2250

Telefoonnommer:  013 295 3016

E-pos:  blinkkerk@lantic.net

Leraar: Vakant

BURGERSFORT

Stigtingsdatum:  1 Desember 1956

Kerkgebou: Kerkstraat 1

Posadres: Posbus 2 Burgersfort 1150

Telefoonnommer: 013 231 7627 / 079 502 6501

E-pos: ngkerkburgersfort@gmail.com.

Leraar:

Johan  Koen

DEBRUINPARK-ERMELO

Stigtingsdatum: 25 Julie 1973

Kerkgebou: Theunissenstraat 32, Ermelo

Posadres:  Posbus 790 Ermelo 2350

Telefoonnommer:  081 420 3910

E-pos:  ngkdebruin@gmail.com

Webwerf:  www.ngdebruinpark.co.za

Leraar:

Dif Ehlers

ELARDUSPARK

Stigtingsdatum: 1 Julie 1975

Kerkgebou:  Frelonstraat 547, Elarduspark

Telefoonnommer:  012  345 1144

E-pos:  kerkkantoor@ngelarduspark.org.za

Gemeentebestuurder:  bestuur@ngelarudspark.org.za

Webwerf:  www.ngelarduspark.org.za

Leraars:

Danie Vermaak

Maartje van der Westhuizen

Christian Oberholzer

Lieze Meiring

Delanie Bezuidenhout

GOEDGEGUN

Stigtingsdatum: 10 Junie 1922

Kerkgebou: H/v Du Toit- en Esserstraat

(Dienste ook by Nhlangano kerkgebou, Big Bend en Namaacha/Goba).

Posadres:  Posbus 582 Manzini Eswatini

Telefoonnommer:  00268 2505 3413 /           00268 7850 0934

Faksnommer:  00268 2505 7500

E-pos: nggoedgegun@swazi.netellavbiljon@gmail.com

Leraar: Vakant

GROBLERSDAL

Stigtingsdatum: 8 Junie 1940

Kerkgebou: Kerkstraat 1

Posadres: Posbus 52 Groblersdal 0470

Telefoonnommer:  013 262 4207

E-poskantoor@lantic.net

Webblad: www.ngkerkgroblersdal.co.za

Leraar:

Julian Olivier

KAMPERSRUS

  Stigtingsdatum: 13 Junie 1959

Kerkgebou: Van Rensburgsaal, Berlinweg 1, Hoedspruit

Posadres:  Posbus 409 Hoedspruit 1380

Telefoonnommer:  015 004 1087 / 082 323 0012

Faksnommer:  086 229 1227

E-pos:  deogloriakerk@gmail.com

Leraar:  Vakant


KOMATIPOORT


Stigtingsdatum: 1 November 1962

Kerkgebou: Erfstraat 19

Posadres:  Posbus 164 Komatipoort 1340

Telefoonnommer:  082 850 8807

E-pos:  ngkomati@gmail.com

Leraar:

Chris Jacobs

KRUGERWILDTUIN

Stigtingsdatum: 1 April 1986

Kerkgebou: H/v Oorbietjie- en Klipspringerstr, Skukuza

Telefoonnommer:  079 314 8148

E-pos: Pastor.krugerkerk@gmail.com

Leraar:

Juanita Greyvenstein

LIGKRUIS

Stigtingsdatum: 2 Mei 1982

Kerkgebou: H/v Cowen Ntuli- en Gustav Prellerstraat, Gholfsig, Middelburg

Telefoonnommer: 079 750 5448

E-pos:  admin@ngligkruis.co.za

Leraar:

Raymond Kramm

LYDENBURG-SUID

Stigtingsdatum: 15 November 1969

Kerkgebou: Bergstraat 49, Lydenburg

Telefoonnommer: 081 801 5868

E-pos:  lydsuidkkantoor@outlook.com

Leraars:

Fredrick Wilson

Antoinette Wilson


LYTTELTON-NOORD

Stigtingsdatum: 20 April 1961

Kerkgebou:  Monumentlaan 213, Lyttelton

Telefoonnommer: 064 483 8604 / 082 8024883

E-pos:  kerkkantoor@omgeekerk.co.za

Webwerf:  www.omgeekerk.co.za

Leraars:

Gideon du Toit

Petro du Toit

MALELANE

Stigtingsdatum: 3 November 1956

Kerkgebou: Maroelastraat 15

Telefoonnommer:  072 690 4094

Faksnommer:  086 545 7564

E-pos:  ngmalela@mweb.co.za

Leraar:

Jaco van Niekerk

MEYERSPARK

Stigtingsdatum: 29 Mei 1959

Kerkgebou:  Erasmusstraat 221

Telefoonnommer:  012 803 1531

E-pos:  ngmeyerspark@absamail.co.za

Webwerf:  www.ngmeyerspark.co.za

Leraars:

Derick Claassens

Rikus Blom

MIDDELBURG-SUID

Stigtingsdatum: 24 November 1951

Kerkgebou: H/v Kogel- en Samora Machel (Fontein) strate, Middelburg

Posadres:  Postnet Suite MW 727 Privaatsak X1838 Middelburg 1050

Telefoonnommer:  013 243 3765

E-pos:  admin@midsuid.co.za

Webwerf:  www.midsuid.co.za

Leraars:

Hardus Van Niekerk

Rika Van Vuren


MORGENZON

Stigtingsdatum:10 September 1912

Kerkgebou:  Kerkplein, Kleynhansstr. Morgenzon

Telefoonnommer:   078 103 4606

E-pos:  morgngkerk@yahoo.com
Leraar:

Stephan Weyers

NELSPRUIT-WESTERGLOED

Stigtingsdatum: 24 April 1974

Kerkgebou:  Koraalboomlaan 36, Nelspruit

Telefoonnommer:  013 741 1355 / 082 335 4435

Faksnommer:  013 741 1355

E-pos: admin@westergloed.co.za

Webblad: www.westergloed.co.za

Leraars:

Marius Swart

Eliska Muller

OLIFANTSFONTEIN

Stigtingsdatum:  4 Junie 1948

Kerkgebou: Cullinanlaan 1

Posadres: Posbus 14, Olifantsfontein 1665

Telefoonnommer: 082 374 1567

E-pos: 
oliesng@gmail.com

Leraar:  

Vakant

PIERRE VAN RYNEVELD

Stigtingsdatum: 3 Oktober 1984

Kerkgebou:  Baltimoreweg 14, Pierre v Ryneveld

Telefoonnommer:  tel 012 662 1708

E-pos:  admin@pvr.co.za

Webwerf:  www.pvr.co.za

Leraars:

Henk Janse van Rensburg

Ryno Meyer


Arline Meyer

Anandie Greyling

Karel Verhoef

Stefan  Joubert

PRETORIA-FAERIE GLEN

Stigtingsdatum:17 April 1977

Kerkgebou: Glenwoodweg 429, Faerie Glen.

Posadres:  Posbus 1178 Faerie Glen 0043

Telefoonnommer: 064 757 7948

Faksnommer:  086 240 3720

E-pos:  ngfaerieglen@gmail.com

Webwerf:   www.ngfaerieglen.co.za

Leraars:

Dieter de Bruin

Retha Kruidenier

RAYTON

Stigtingsdatum: 29 Januarie 1971

Kerkgebou:  Pêrelstraat 31

Telefoonnommer:  076 055 0632

E-pos: kantoor@ngrayton.co.za

Webwerf:  www.ngkrayton.co.za

Leraar:

Chris Lötter

SABIE

Stigtingsdatum: 7 Januarie 1933

Kerkgebou: Fordstraat 34

Telefoonnommer:  072 382 0111

E-pos:  sabiengkerk@gmail.com

Leraar:

Uli Trümpelmann

TZANEEN

Stigtingsdatum: 16 November 1946

Kerkgebou: Agathastraat 28

Telefoonnommer:  015 307 6865 / 060 560 0554

E-pos:  ngtzan@gmail.com

Leraar:

Chris Zietzman

VOETSPORE GEMEENSKAPSKERK

Stigtingsdatum:  17 Augustus 1958
(Voorheen Lyttleton-Oos. Verander naam in Februarie 2022)

Kerkgebou: H/v Moltenoweg en Van Riebeecklaan 228, Lyttelton

Posadres:  Posbus 14575  Lyttelton 0140

Telefoonnommer:  012 664 4458 / 069 127 6950

E-pos:  info@voetspore.org

Webwerf:  www.voetspore.org

Leraar:

Manie Groenewald

WITBANK

Stigtingsdatum: 10 September 1919

Kerkgebou: H/v Kruger en Haigstraat

Telefoonnr:  013 656 1948  / 072 527 2405

E-pos:  klipkerk@mweb.co.za

Leraars:

Jim de Villiers

Peet Boshoff

WITBANK-SUID

Stigtingsdatum: 18 Junie 1954

Kerkgebou: Plumerstraat, Witbank.

Telefoonnommer:  013 656 4362

E-pos: ngkwsuid@lantic.net

Webblad: www.ngwitbanksuid.com

Leraars

Maans van Zijl

Robert Meintjies

AMERSFOORT
Stigtingsdatum:3 Desember 1867
Kerkgebou: H/v Vlok- en Sybrand van Niekerkstraat.
Posadres: Posbus 28 Amersfoort 2490
Telefoonnommer: 017 753 1115
 
Leraar:
Gerhard Green

 

BARBERTON

Stigtingsdatum: 9 Maart 1889

Kerkgebou: Smalstraat 1

Telefoonnommer: 076 725 8063

E-pos: ngkbarberton@gmail.com

Leraar:

Pieter Malherbe

BASILEIA

Stigtingsdatum: 30 September 1968

Kerkgebou: Hans Strydomlaan 70

Telefoonnommer:  013  697 4449

E-pos:  kerk@bgkerk.co.za

Webblad:  www.bgkerk.co.za

Leraars:

Louis Cloete

Marius Nel

BREYTEN

Stigtingsdatum: 2 Maart 1942

Kerkgebou: H/v Wall- en Hoystraat

Posadres: Posbus 3 Breyten 2330

Telefoonnommer: 079 620 0275

E-pos:  ngkerkbreyten@gmail.com

Leraar:

Marius Smit

CAROLINA


Stigtingsdatum: 26 Oktober 1889

Kerkgebou:  Kerkstraat 12

Telefoonnommer: 017 170 5265

E-pos:  ngkerkcarolina@gmail.com

Leraar:

 Dawie Niewoudt

DENNESIG


Stigtingsdatum: 20 Mei 1991

Kerkgebou: H/v CR Swart-en Njalaweg, Middelburg

Posadres: Posbus 2303 Middelburg 1050

Telefoonnommer:   072 536 9280

Faksnommer:  086 459 0268

E-pos:  dennesig@xsinet.co.za

Leraar:

Vollie Gilfillan

ERMELO


Stigtingsdatum: 5 November 1870

Kerkgebou:  Kerkplein

Telefoonnommer:  017 811 4581/ 017 811 1470

E-pos:  admin@ngkermelo.co.za

Leraar:

Vakant

GRASKOP

Stigtingsdatum: 3 Desember 1932

Kerkgebou:  Kerkstraat 67

Posadres: Posbus 9, Graskop 1270

Telefoonnommer:   013 767 1490 / 064 744 6975

E-pos:  ngkerkgraskop@gmail.com

Leraar:

Vakant 

HAZYVIEW


Stigtingsdatum: 15 Maart 1975

Kerkgebou: NG Kerkterrein, Burgershallplaas, Kiepersol (R40)

Posadres: Postnet Suite 96 Privaatsak X840 Hazyview 1242

Telefoonnommer:   013 737 7942

E-pos:  ngkantoor@hazycom.co.za

Leraar:

Sterns Pretorius

Ingrid Joubert

KERKSONDERMURE

Stigtingsdatum: 12 Mei 1986

Kerkgebou: H/v Hendrik Verwoerdrylaan en Hippolaan, Zwartkop X4, Centurion

Posadres:  Posbus 7545 Centurion 0046

Telefoonnommer:  012 663 2003

Faksnommer:  086 616 6543

E-pos:  hvanaswegen@ksm.co.za

Gemeentesentrum MidstreamMountain Quaryweg 23, Midlands Landgoed, Midrand

Telefoonnommer:  012 940 9840

Webwerfwww.ksm.co.za

Leraars:

Fanie  Venter

Colin Smith

Neels Marais

Stefan Fourie

Gerrit Visser

KRAGVELD


Stigtingsdatum: 22 November 1979

Kerkgebou: Mopaniestraat 1A Pullenshope

Posadres:  Posbus 191 Pullenshope 1096

Telefoonnommer:  082 898 6011

E-pos: kragveldgemeente@gmail.com

Leraar:

Vakant

LAEVELD

Stigtingsdatum: 4 Mei 1929

Kerkgebou: Boltmanstraat 27 Modjadjiskloof

Posadres:  Posbus 123 Modjadjiskloof 0835

Telefoonnommer: 015 395 8474 / 083 257 8405

E-pos:  francois@nglaeveld.org  / francois@zz2.co.za

Leraar:

Francois Schwalb

LUX MUNDI

Stigtingsdatum: 1 April 1988

Kerkgebou: Florisstraat 685, Garsfontein

Posadres:  Posbus 38236 Garsfontein-Oos 0060

Telefoonnommer:  012 998 8801

E-pos: info@luxmundi.org.za

Webwerf:  www.luxmundi.org.za

Pharos Gemeenskapsentrum:

Jacquelinerylaan 777, Garsfontein

Telefoonnommer:  012 993 5906 /5908

Faksnommer: 086 273 4558

Webwerf: www.pharos.org.za

Leraars:

Johan Taute

Frikkie Coetzee

Rayline Coetzee

Marco La Grange

Daan Klopper

LYNNWOODRIF

Stigtingsdatum: 19 Februarie 1975

Kerkgebou: Lanciastraat 269, Lynnwoodrif

Telefoonnommer:  012 348 5135 /082 904 3388

E-pos:  ontvangs@lynnwoodrif.co.za

Webwerf:  www.lynnwoodrif.co.za

Leraars:

 Jorrie Potgieter

Johan van der Merwe

MARBLE HALL

Stigtingsdatum:  16 Augustus 1951

Kerkgebou: H/v Derdelaan en Skoolstraat

Posadres: Derdelaan 119 Marble Hall 0450

Telefoonnommer:  064 672 0452

E-pos:  ngkmhall@lantic.net  / ngkmhall@gmail.com

Webwerf:  www.ngkerkmarblehall.co.za

Leraar:

Theo Homann

MIDDELBURG

Stigtingsdatum: 9 Maart 1867

Kerkgebou: H/v Walter Sisulustraat en dr Beyers Naudestraat

Posadres: Posbus 101, Middelburg 1050

Telefoonnommer:  013 282 7153 / 082 781 7997

E-pos:  kantoor@witkerk.co.za

Webwerf:  www.witkerk.co.za

Leraar:

 Anton Kemp

MIDRAND

Stigtingsdatum: 14 Mei 1969

Kerkgebou: Jupiterlaan 18, Crowthorne, Midrand

Posadres:  Posbus 71 Halfway House 1685

Telefoonnommer:   011 024 2430 / 061 642 3255

E-pos:  admin@ngkerkmidrand.co.za

Leraar:

Heinrich Momberg

NELSPRUIT

Stigtingsdatum: 7 Januarie 1938

Kerkgebou:  H/v Kruger- en Bellstraat

Posadres: Posbus 52 Nelspruit 1200

Telefoonnommer:  013 752 4518

E-pos:  admin@ngknelspruit.co.za

Webwerf:  www.ngknelspruit.co.za

Leraars:

Jaco Strauss

Anru Liebenberg

JZ de Jager


NOOITGEDACHT

Stigtingsdatum:  11 Mei 1976

Kerkgebou: Bapsfonteinpad, Bronkhorstspruit

Posadres: Posbus 352 Bronkhorstspruit 1020

Telefoonnommer:  082 574 4511

Faksnommer:  086 239 4035

E-pos:  ngnooit@gmail.com

Leraar:

Kobus Mey

PAARDEKOP

Stigtingsdatum: 21 April 1921

Kerkgebou: Kerkstraat, Perdekop

Posadres: Posbus 59, Perdekop 2465

Telefoonnommer: 082 710 8178

E-pos:  jhorn.jarec@gmail.com

Leraar: 

Samuel Louw

PIET RETIEF

Stigtingsdatum: 14 April 1888

Kerkgebou:  Kerkstraat

Posadres:  Posbus 13 Piet Retief 2380

Telefoonnommer:  017 826 3687

E-pos:  admin@ngkerkpr.co.za

Leraars:

Hancke Van Blerk

Meyer van Wyk

PRETORIA-GARSFONTEIN

Stigtingsdatum: 22 Augustus 1982

Kerkgebou: Emmie Hartmannstraat 285, Garsfontein.

Tefoonnommer:  012  361 3618 / 072 701 9385

Epos:  admin@nggars.org.za

Webwerf:  www.nggars.org.za

Leraars:

Elzeth Pienaar

Jac Pienaar

RIETKUIL

Stigtingsdatum: 26 Oktober 1968

Kerkgebou: Veertiende Laan

Posadres: Posbus 30 Rietkuil 1097

Telefoonnommer:  013 297 1339 / 082 925 9287

E-pos:  ngkriet@lantic.net

Leraar:

Hennie De Vos

SILVERTONKRUIN


Stigtingsdatum: 3 Junie 1975

Kerkgebou: H/v Blom- en Joseph Bosmanstraat, Silverton

Telefoonnommer:  079 162 1443

E-pos: admin@silvertonkruin.com

Webwerf:  www.silvertonkruin.com

Leraar:

Van Wyk Fischer

SKUILKRANS


Stigtingsdatum: 17 Februarie 1971

Kerkgebou: Jan Alberts-straat 1, Val de Grace

Telefoonnommer:  012 804 7787

E-pos:   info@skuilkrans.co.za

Webwerf:  www.skuilkrans.co.za

Leraars:

Nico Swart

Willem Boshoff

Yolandé Giliomee

Nadine Swanepoel

TZANEEN-WOLKBERG

Stigtingsdatum: 19 Mei 1976

Kerkgebou: Agathastraat 4, Tzaneen 0850

Telefoonnommer:  015 307 4062 / 084 588 5542

E-pos:  ngwolk@mweb.co.za

Leraar:

Adriaan van Tonder

VOLKSRUST


Stigtingsdatum: 3 Junie 1910

Kerkgebou: Joubertstraat 26

Posadres:  Posbus 118 Volksrust 2470

Telefoonnommer:  017 735 3245

E-pos:  ngkerk@volksrust.com

Leraar:

Frans de Beer

WITBANK-VALLEI

HIERDIE GEMEENTE WORD INGESKAKEL BY BASILEIA (WITBANK-KLIPFONTEIN)

AMSTERDAM

Stigtingsdatum: 30 April 1910

Kerkgebou: H/v Colley- en Bullerstraat

Posadres: Posbus 6 Amsterdam 2375

Telefoonnommer:  017 846 9302

E-pos:  ngkamsterdam@gmail.com

Leraar:

Vakant

BELFAST

Kerkgebou: Belfast: De Clerqstraat 41,

Stigtingsdatum: 6 Mei 1899

Posadres:  Posbus 57 Belfast 1100

Telefoonnommer:  066 204 1195

E-pos:  ngkbelfast@lantic.net

Kerkgebou: Dullstroom: Blue Crane Drive

Stigtingsdatum:  1916 / Ingelyf by Belfast gemeente in 1992

Leraar: 

Jan Potgieter 

BRONKHORSTSPRUIT

Stigtingsdatum: 13 Oktober 1905

Kerkgebou: Cornelisstr 51

Posadres: Posbus 92 Bronkhortspruit 1020

Telefoonnommer:  013 932 2220

E-pos:  kantoor@ngbhs.co.za

Webwerf:  www.ngbhs.co.za

Leraar:

Tertius Erasmus

CHRISSIESMEER

Stigtingsdatum:  8 Oktober 1927

Kerkgebou: H/v Campbell- en Queenstraat

Posadres: Posbus 2 Chrissiesmeer 2332

Telefoonnommer:  017 847 0027 / 082 929 1219

Faksnommer:  086 767 9179

E-pos:  ngchrissiesmeer@gmail.com
Leraar: (In kombinasie met Carolina gemeente)

Dawie Niewoudt

DOORNKLOOF

Stigtingsdatum: 18 November 1973

Kerkgebou: Leoniestraat 143, Doornkloof

Posadres:  Posbus 15506, Lyttelton 0140

Telefoonnommer:  012  667 4071 / 083 659 3612

E-pos:  admin@dkfk.co.za

Webwerf:  www.dkfk.co.za

Leraars:

Nelis Lindeque

                                                

ERMELO-OOS

Stigtingsdatum: 4 Augustus 1956

Kerkgebou: H/v Klein- en Robertsonstraat, Ermelo

Posadres: Posbus 500 Ermelo 2350

Telefoonnommer:  017 811 6066/7

E-pos:  skriba@ermoos.co.za

Webwerf:  www.ermoos.co.za   

Leraar:

Lizari Dippenaar

GRAVELOTTE

Stigtingsdatum: 17 November 1951

Kerkgebou: Hardekoolstraat 75

Telefoonnommer:   060 455 8737

E-pos:  nggravelotte@gmail.com

Leraar:

Vakant

HENDRINA

Stigtingsdatum:  4 Oktober 1916

Kerkgebou: Beukesstraat 44.

Telefoonnommer:   061 800 9575

E-pos:  nghendrina@gmail.com

Leraar:

Tielman Roux

KLOOFSIG

Stigtingsdatum:  29 Oktober 1964

Kerkgebou: H/v Union- en Bothalaan

Posadres: Dorisstraat 365, Kloofsig 0157

Telefoonnommer:  012 664 3271

E-pos:  ngkerkkloofsig@gmail.com

Leraar:

Petro Du Toit

KRIELPARK

Stigtingsdatum: 1 September 1975

Kerkgebou: Mooilaan 91 Kriel 2271

Posadres:  Posbus 163 Kriel 2271

Telefoonnommer:  017 648 2787

E-pos:  ngkrielpark@telkomsa.net

Leraar:

Carine Botha

LETSITELE

084

Stigtingsdatum: 20 Januarie 1956

Kerkgebou: H/v Joubert- en Bothastraat

Posadres: Posbus 20 Letsitele 0885

Telefoonnommer:  084 264 1378

E-pos: admin@ngklet.co.za

Leraar:

Elbert De Kock

LYDENBURG

Stigtingsdatum: 7 Januarie 1850

Kerkgebou: H/v Kerk- en Kantoorstraat

Posadres:  Posbus 56 Lydenburg 1120

Telefoonnommer: 076 783 9673

E-pos:  kantoor.nglydenburg@gmail.com

Leraar:

Johan Koen

 

LYTTELTON

Stigtingsdatum: 2 April 1944

Kerkgebou:  H/v Burger- en Langebrinkweg

Telefoonnommer:  012 664 4725

E-pos:  kantoor@nglyttelton.org.za

Webwerf:  www.nglyttelton.org.za

Leraars:

Landi Botha

Danie Langner


MACHACO-BOVEN

Stigtingsdatum: 13 November 1912

Kerkgeboue:
Machadodorp:
H/v Taute-, Potgieter- en Molenstraat

Waterval-Boven: H/v Sesdestraat en Derdelaan.

Telefoonnommer:  082 696 9552

E-pos: ngbovenmachado@gmail.com

Leraar:

Vakant

MIDDELBURG-KANONKOP

Stigtingsdatum: 31 Oktober 1973

Kerkgebou: Loeriestraat 1, Middelburg

Posadres: Posbus 889, Middelburg 1050

Telefoonnommer:  013 282 4433

E-pos:  admin@ngkanonkop.co.za

Leraar:

Casper Booy

MORELETAPARK

Stigtingsdatum: 29 Julie 1985

Kerkgebou:  De Villebois Mareuilrylaan 1353, Moreletapark, Pretoria

Posadres:  Posbus 39541, Moreletapark 0044

Telefoonnommer:  012 997 8000

E-pos:  info@moreleta.co.za

Webwerf:  www.moreleta.org

Leraars:

Willem Badenhorst

Ian Dubery

PC Pretorius

Dirkie van der Spuy

Theodor van der Spuy

NELSPRUIT-SUID

Stigtingsdatum: 20 Maart 1964

Kerkgebou: Ehmkestraat 93, Nelspruit

Telefoonnommer:  013 744 1925 / 065 528 4078

E-pos:  admin@nelspruitsuid.co.za

Webwerf:  www.ngnelspruitsuid.co.za

Leraars:

Louis Pienaar

Jean Strydom

Gerrit Vosloo

OHRIGSTAD

Stigtingsdatum: 9 Maart 1953

Kerkgebou:  H/v Potgieter- en Carl Trichardtstrate

Telefoonnommer: 013 238 0044 / 082 575 0282

E-pos:  ngkerkohrigstad@gmail.com

Leraar:

Johan Burger

PHALABORWA

Stigtingsdatum: 28 April 1978

Kerkgebou:  Grosvenorsingel 88

Posadres: Posbus 1168, Phalaborwa 1389

Telefoonnommer: 015 781 0966 / 083 312 0102

E-pos: ngkphala@gmail.com

Webwerf:  www.ngphala.look4.co.za    

Leraars:

Otto van Heerden

Kpln De Wet Marais

PREMIERMYN

Stigtingsdatum: 19 Januarie 1920

Kerkgebou:  Gedeelte 12, Zonderwaterweg, Cullinan

Posadres: Posbus 29 Cullinan 1000

Telefoonnommer:  083 865 0563

Faksnommer:  086 634 2851

E-pos:  ngpremiermyn@gmail.com

Leraar:

Vakant

PRETORIA-OOSTERLIG

Stigtingsdatum: 6 November 1975

Kerkgebou:  Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria.

Telefoonnommer: 012 993 5437

E-pos:  info@oosterlig.co.za

Webwerf:  www.oosterlig.co.za

Leraars:

Roedolf Botha

JI de Wet

Ivor Swartz

Mikal Barnes

ROOSSENEKAL

Stigtingsdatum: 9 Janurie 1885

Kerkgebou: Sigbaar langs R555

Posadres: Posbus 66 Laersdrift 1065

Telefoonnommer:  082 890 2494

E-pos: riandabekker4@gmail.com

Leraar:

Vakant

SIMILE

Stigtingsdatum: 14 April 2024

Kerkgebou: Fordstraat 34

Telefoonnommer:  076 855 7946 / 082 838 9588

E-pos:  LiftosN@mpuhealth.gov.za / jsthemba@mpg.gov.za

Ring van Lydenburg

Leraar:

Konsulent Uli Trümpelman

TYGERPOORT

Stigtingsdatum: 23 Augustus 1981

Kerkgebou: Henrylaan 51, Shere LH, Pretoria-Oos

Posadres:  Postnet Suite 725, Privaatsak X37, Lynnwoodrif 0040

Telefoonnommer:  012 809 0107 / 012 809 0445

E-pos:  ontvangs@ngtyger.com

Webwerf:  www.ngtyger.com

Leraars:

Zander van der Westhuizen

Karin Steyn


 Marco Koch

VALLEISIG

Stigtingsdatum: 29 Oktober 1989

Kerkgebou: H/v Tipperary- en Mayostraat, Faerie Glen

Posadres:  Posbus 38000 Faerie Glen 0043

Telefoonnommer:  012  991 1542

E-pos:    ontvangs@valleisig.org.za  kantoor@valleisig.org.za

Webwerf:   www.valleisig.org.za

Leraars:

Doret Niemandt

André de Villiers

Lourens van Deventer

WAKKERSTROOM

Stigtingsdatum: 15 April 1861

Kerkgebou: Van Riebeeckstraat

Telefoonnommer:  082 399 6444

E-pos:  admin@wakkerstroomngk.org.za

Leraar:

Johan Bezuidenhout

WITBANK-PANORAMA

Stigtingsdatum: 16 Oktober 1982

Kerkgebou: H/v Adela- & Raadsaalstraat, Blancheville, Witbank

Posadres:  Postnet P193 P/Sak X7260 Witbank

Telefoonnommer: 013 650 5027

Faksnommer:  086 621 801

E-pos:  kantoor@ngpanorama.co.za

Webwerf:   www.ngpanorama.co.za

Leraar:

Willem Esterhuizen

WITRIVIER

Stigtingsdatum: 28 Junie 1941

Kerkgebou:  H/v Chief Mgiyeni Khumalo- en Allie van Bergenstraat

Posadres:  Posbus 151 Witrivier 1240

Telefoonnommer:  013 751 1644 / 083 233 0933

E-pos:  kerkkantoor@ngwitrivier.co.za

Webblad:   www.ngwitrivier.co.za

Leraar:

Alisna Slabbert

KAART UITLEG

Oostelike Sinode gemeentes kan op kaart gesien word hieronder (Kliek hier)

Kontakpersoon

Annelize Meyer E-pos: argief@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email