Uitvoerende Amptenaar

Ds Francois Retief E-pos: uitamp@sinoos.co.za

Familiereëls

Vir enige navrae kontak Ds Francois Retief, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos uitamp@sinoos.co.za
i

Famieliereëls 2016

Familiereëls 2016, aangepas na 2018 Sinodesitting, is hier beskikbaar.

i

Riglyne Beskrywingspunt

i

Handelinge 2018

Algemene Sinode Agendas, Notules, Kerkorde

Die NG Kerk in SA Argief (Stellenbosch) huisves ook alle ouer acta. Spesifieke bladsye uit hierdie ou notules kan vir ‘n navorser geskandeer word. Kontak die argief per epos of telefoon in die verband (Telefoon 021 882 9923).

i

Algemene Sinode Agenda, Notules, Kerkorde

Die agendas (sakelyste), notules (handelinge) en kerkordes van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting en kan hier gekry word.

22/01/2020

Print Friendly, PDF & Email