Uitvoerende Amptenaar

Ds Francois Retief E-pos: uitamp@sinoos.co.za

Familiereëls

Vir enige navrae kontak Ds Francois Retief, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos uitamp@sinoos.co.za
i

2021 Besluiteregister

2021 Besluiteregister is hier beskikbaar.

i

Familiereëls 2021

Familiereëls 2021 is hier beskikbaar.

i

Riglyne Beskrywingspunt

i

Handelinge 2022

Algemene Sinode Agendas, Notules, Kerkorde

Die NG Kerk in SA Argief (Stellenbosch) huisves ook alle ouer acta. Spesifieke bladsye uit hierdie ou notules kan vir ‘n navorser geskandeer word. Kontak die argief per epos of telefoon in die verband (Telefoon 021 882 9923).

i

Algemene Sinode Agendas, Notules, Kerkordes

Die agendas (sakelyste), notules (handelinge) en kerkordes van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting en kan hier gekry word.

THE CHURCH ORDER 2019 articles and first three Regulations for AGM ATR 2021

2021/09/09

Print Friendly, PDF & Email