#Yskasstories

Yskasstories #1 | 15.08.23Midsuid kokkedoorkompetisie 2023 red die basaar van ’n gewisse rampKSM kerkplantingsinisiatief Yskasstories #2 | 10.10.23Leon se credo bly: “As jy goed is, raak beter!”Terug Kerk(gebou) toe!Lydenburg verwelkom Onbeskaamd in die oudste NG...

Wereldbiddag vir vroue 2023

2023 – WWDP Riglyne 2023 – WWDP Kunswerk Pamflet 2023 – WWDP AFRIKAANS 2023 – WWDP Nuusbrief 2022 2023

BESTMED 2023

Ons het die Bestmed premies en veranderings in voordele vir 2023 hier vir u saamgevat, en die nodige kontakbesonderhede ingesluit. Let asseblief daarop dat die Pulse opsies vervang word deur die Rhythm opsies en dat die kategorië van die salarisskale verbreed is. Vir...

PENSIOENFONDS ADMINISTRASIE

PENSIOENFONDS ADMINISTRASIE Die Predikante- en Amptenare Pensioenfonds het onlangs op verskeie plekke opleidingsessies aangebied. Cathy Odendaal het dokumente versamel wat help met die prosesse van elke maand asook met die aankoms of vertrek van ‘n lid....

2022 Sinodesitting

Die Sinodale Diensraad het besluit om Sinodesitting te hou op Maandag 1 – Woensdag 3 Augustus by die kerkkompleks van Pierre van Ryneveld. GELOOFSBRIEF – 2022 2022 – GASTEHUISE-Pierre v Ryneveld...