Print Friendly, PDF & Email
Op 5 Maart word die Wêreldbiddag vir Vroue in Suid-Afrika gehou. Dié Biddag is ’n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ’n gebedsketting in meer as 170 lande vorm. Dit strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding. Die Wêreldbiddag vir Vroue bied vroue wêreldwyd verskeie geleenthede, onder andere om hul geloof in Jesus Christus te bevestig. Dit bied gelowiges ook die geleentheid om versterk te word deur die geloofservaring van Christene uit ander lande en kulture. Ons geniet dan ook die voorreg om ander se laste te help dra deur saam met hulle en vir hulle te bid. Die tema word elke jaar deur vroue van verskillende lande gekies. Die tema vir 2021,  ‘n Lewe gebou op ‘n vaste Rots”,  is gekies deur die vroue van Vanuatu.  Kom ons as vroue neem die inisiatief om op 5 Maart by die werk, skool of in ons gemeente tyd af te staan om saam met vroue van oor die wêreld te verenig in gebed.  Dokument aangeheg.
Print Friendly, PDF & Email