Print Friendly, PDF & Email

TERUGVOER AAN GEMEENTES OOR DIE SINODALE DIENSRAAD

SE VERGADERING OP 23 Mei 2019

 

  1. Die vergadering het begin deur te fokus op die leraars in ons sinodale streek se nuus. Daar is kennis geneem van leraars wat uit ons sinodale streek vertrek het, nuwe leraars wat beroepe na ons gebied aangeneem het en ook leraars wat oorlede is. Gebede word ook gevra vir twee gemeentes wie se leraars by tugverhore betrek is.
  2. Die Sinodale Diensraad het die leraars en leiers van Moreletapark gemeente tydens die vergadering ontmoet. Die gesprek het in 'n hartlike gees plaasgevind. Daar is met groot begrip geluister na die pad wat Moreletapark tot hiertoe gestap het en kennis geneem van die leiers se bekommernisse. As uitkoms van die gesprek het Moreletapark onderneem om nie nou besluite oor die kerkverband te neem nie. Daar is 'n wedersydse verbintenis tot voortgesette gesprekke en deursigtigheid.
  3. Die reëlings om al die leraars hierdie jaar te besoek van die sinode se kant af, is nou mooi op dreef. Ontmoetings met die leraars van die volgende ringe is reeds gefinaliseer en vasgemaak: Middelburg, Witbank, Wakkerstroom, Elarduspark en Laeveld.
  4. Nelis Janse van Rensburg en Gustav Claasen het ons vergadering namens die Algemene Sinode besoek. Dit was 'n baie goeie geleentheid om bande te versterk en om ons sinode se hoogtepunte met hulle te deel. Die geleentheid is ook benut om die vrae en probleme wat uit ons sinodale gebied en vergaderings gekom het, vrymoedig te deel. Die problematiek van kleiner gemeentes is pertinent onder hulle aandag gebring.
  5. Al ons gemeentes is besig om voor te berei vir die komende Pinkstertyd. Dit bly een van die NG Kerk se wonderlikste tradisies om af te sonder en te bid vir 'n nuwe werking van die Heilige Gees. Mag hierdie komende Pinkstertyd voorwaar 'n tyd wees wat ons sal fokus op die koms en die uitstorting van die Heilige Gees. Mag die teenwoordigheid en werking van die derde Persoon van die Drie-eenheid vir ons almal 'n nuwe werklikheid word en mag die Gees ons dring om die liefde van Christus uit te dra na almal om ons.

 

DIRKIE VAN DER SPUY: VOORSITTER VAN DIE SINODALE DIENSRAAD

Print Friendly, PDF & Email