Print Friendly, PDF & Email

NG KERK OOSTELIKE SINODE

SINODALE DIENSRAAD

TERUGVOER AAN GEMEENTES: VERGADERING 12 AUGUSTUS 2021

  1. Die Sinodale Diensraad het tydens ons vergadering bewus geraak van die voortslepende impak van die pandemie en die stryd wat leraars en gemeentes het om hulle bedieninge effektief voort te sit. Ons het besef dat ons steeds nie soos gewoond was kan funksioneer as gemeentes nie, maar dat ons moet aanpas en fokus om mense virtueel, in groepe en persoonlik in gesprekke te bereik.  Ons moet ons bedieninge aanpas om lidmate in kleingroepe saam te bring in persoon of deur die internet sodat lidmate mekaar kan versorg en opbou.

 

  1. Ons het as vergadering ook lank gepraat oor hoe belangrik mentorskap in hierdie tyd is en dat ons lidmate moet aanmoedig om persoonlik met mekaar ‘n pad te stap. Dit is belangrik dat elke lidmaat ‘n betroubare mentor sal hê waar ons openlik en eerlik ons harte met mekaar kan deel.  Die vraag is of elkeen van ons as leraars veral in hierdie tyd ook sulke mentors-verhoudinge het?

 

  1. Ons met ontsteltenis kennis geneem van verskeie kollegas en talle lidmate wat aan Covid-19 gesterf Ons is so bewus van die invloed van hierdie baie begrafnisse en traumatiese gebeure op elkeen se gemoed.  Juis daarom moet ons nie hierdie pandemie-pad alleen probeer stap nie.

 

  1. Ons is dankbaar dat die mediasie proses waarby Oostelike Sinode betrokke was, suksesvol afgehandel is. Ons is meer as ooit tevore oortuig dat hierdie proses die beste is om geskille en spanning tussen kollegas en persone op te los.

 

  1. Hierdie mediasie proses is ook opgeneem en verduidelik in die nuwe Familiereëls wat aan al die Kerkrade gestuur is vir goedkeuring. Al die terugvoer oor die Familiereëls behoort teen die einde van hierdie maand voltooi te wees, sodat dit as ‘n goedgekeurde dokument vanaf 1 September op die webwerf van die Sinode sal verskyn en van hierdie datum af in werking sal tree.

 

  1. Ons wil baie dankie sê vir almal wat bygedra het om die Sinode se SOS-rampfonds (Sinoos Seën) en die uitreik na KwaZulu Natal se kerke te ondersteun. Dankie vir elke gemeente wat hierdie rampfonds bekend gemaak het en lidmate aangemoedig het om dit te ondersteun.  Tot op datum kon ons reeds ongeveer R132,000.00 oorbetaal.

 

  1. Ons besef ook dat die Covid-19 inperking regulasies dit steeds nie moontlik maak om die komende Sinodesitting se datum vas te maak nie. Ons bly bid dat die Here hierdie pandemie sal stop en dat regulasies sodanig sal verander dat ons weer as ‘n groot Sinode familie vir ‘n paar dae saam sal kan kom.

 

  1. Die besoeke aan al die Ringe in ons gebied is ook tydelik op die ys geplaas. Ons het egter besluit om tog al die leraars per telefoon te besoek om mekaar te bemoedig en te ondersteun.

 

Kom ons bly bid steeds vir mekaar en help en ondersteun mekaar waar ons kan.

 

Dirkie van der Spuy

Print Friendly, PDF & Email