Print Friendly, PDF & Email
Die Sinodale Diensraad het besluit om Sinodesitting te hou op Maandag 1 – Woensdag 3 Augustus by die kerkkompleks van Pierre van Ryneveld.

GELOOFSBRIEF – 2022

 

Print Friendly, PDF & Email