Print Friendly, PDF & Email

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE SINODALE DIENSRAAD.

 

Ek sukkel om dit te begryp dat hierdie jaar alweer amper verby is. Ek kan nie glo dat almal alweer praat oor vakansie planne en oor Kersfees nie.

As ons terugkyk oor die afgelope jaar, dan is daar soveel dinge waarvoor ons die Here kan dank.  Dink maar net aan hoe die Here finansieel voorsien het. Daar is soveel mense wat hulle liefde vir die Here in diens en uitreike uitgeleef het. Dink aan hoe die Here ons elke keer uit bekommernisse en moeilike situasie uitgehelp het. Dink aan al die geestelike groei en seëninge wat ons ontvang het.

Ons dank die Here vir ons sinodale kantoor wat so hard en effektief gewerk het en gesorg het dat die Sinoos skip so goed gevaar het. Soveel leraars, leiers en kerkkantoor personeel wat in gemeentes met soveel uitnemendheid hulle werk gedoen het.

Kom ons bid vir mekaar in hierdie Kerstyd. Mag dit ‘n tyd van verootmoediging, toewyding en vernuwing vir ons almal wees! Mag die vreugde en vrede wat die Christus Kind gebring het vir ons elkeen ‘n werklikheid wees en mag ons almal ‘n geseënde Kerstyd beleef.

Kom ons bid ook vir mekaar dat ons ‘n wonderlike en verkwikkende rustyd sal hê sodat ons met nuwe visie en passie die Nuwejaar sal aanpak.

Kom ons bid ook vir die Here se beskerming oral waar ons woon en reis en dat die Here milde reëns oor ons gebied sal uitgiet.

Mag ons die Here Jesus Christus se teenwoordigheid en werking elke dag beleef in 2020!

 

        Dirkie van der Spuy

Print Friendly, PDF & Email