Print Friendly, PDF & Email

Familienuus

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons het vandag van die Sinodehuis se kant die behoefte om met ons gemeentes te skakel.

 

OOR DIE COVID-19 VIRUS

Ek is meer–as–opgewonde oor die inisiatiewe van ons gemeentes om die bediening te laat aangaan.

Dit is duidelik dat die tegnologie ons hiermee kan help – en dit maak nie saak of dit die nuutste, die mees komplekse of eenvoudige tegnologie is nie.

Dit is ook duidelik dat ons gemeentes verantwoordelik wil optree ten opsigte van die bekamping van die virus se verspreiding. Daar is goeie mediese redes om nie groot groepe mense te wees nie.

Ons hoor mooi verhale hoedat hierdie omstandighede ons ook sensitief maak vir mense wat swaarkry. Ons hoor van omgee, help en uitreik met basiese lewensmiddele, medisyne en gebed.

Oor die ekonomiese impak van die pandemie gaan ons nog baie hoor. Dit is ‘n realiteit. Dit gaan vir lidmate, besighede, skole, kerke, afgetredenes en noem-maar-op hard tref. Ons gaan baie hieroor moet besin…

Dankie vir elkeen se gebed in hierdie dae. Ons bid vir mekaar, vir mediese personeel, vir ons leiers, vir weerlose mense. Ons bid vir geloofsverdieping, vir perspektief oor God se teenwoordigheid midde in ‘n krisis, vir elke gemeente. Ons bid vir ons leraars wat steeds mense pastoraal moet (wil) ondersteun.

In my hart is daar vandag diep dankbaarheid teenoor elkeen van ons leraars, gemeentes en al ons lidmate…

Ons “hou mekaar steeds vas” – ons is ‘n familie.

 

ONS SINODEHUIS BLY STEEDS FUNKSIONEER

Ons verkort egter die ure na 08:00 tot 12:30 tot en met 31 Maart. Skakel gerus in hierdie tyd met navrae.

 

BUITENGEWONE SINODESITTING 

Julle het reeds kennis ontvang dat die Buitengewone Sinodesitting van 2 April tot verdere kennnisgewing uitgestel is. Ons kommunikeer hieroor sodra daar meer duidelikheid vorentoe is.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

Print Friendly, PDF & Email