Print Friendly, PDF & Email

15 Februarie 2022

Familienuus 411

[Sien skakel onderaan die dokument indien jy nie meer Familienuus wil ontvang nie.]

 VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons hoor baie mooi verhale van lidmate wat met groot entoesiasme terugkeer na die byeenkomste van die gemeente. Kategesegroepe bars uit hulle nate. Eredienste word baie goed bygewoon. Kleingroepe is nie klein nie. Met groot ywer word gemeente-projekte beplan. Dis lekker!

Mag julle gemeente duidelik hoor wat op die agenda moet wees. Ons noem dit met baie woorde maar die kerk van Jesus Christus sal altyd fokus op God, mekaar en die wêreld.

Francois Retief

 LERAARS

Ons bid steeds vir ons kollega van Piere van Ryneveld, Anandie Greyling, haar mense en die mediese span wat met haar kanker-behandeling besig is.

Ons emeritus-kollega, Louis Louw, het verlede week ‘n skielike – maar suksesvolle – hartomleiding ondergaan. Louis is weer tuis. Cizelle, sy vrou, was gister in die teater vir ‘n rug-prosedure. Ons het pas gehoor dat dit met haar ook goed gaan. Ons bid vir die Louw-gesin volkome herstel  toe.

ONS PREDIKANTEKONFERENSIE

 Ons maak weer so. Die week direk na Pinksterfees – 6 tot 10 Junie – gaan ons Skukuza toe vir ons jaarlikse asemskep en toerusting oor ‘n aktuele onderwerp.

Ons spreker is Callie Roos. Hy is besig met ‘n inisiatief genaamd enChristos – en hy gebruik sy bekende metafore uit die veld en spoorsny om dit oor te dra.

Hierdie gaan ‘n baie besondere geleentheid wees. Die blyplek wat Sanparke vir ons groep reserveer, is beperk. Kontak dus dadelik vir Tersia by die Sinodehuis hieroor.

Aangeheg is die skrywe met inligting asook die inskryfvorm.

SINODESITTING 2022

Die Sinodale Diensraad het besluit om Sinodesitting te hou op Maandag 1 – Woensdag 3 Augustus by die kerkkompleks van Pierre van Ryneveld.

Ons stuur spoedig die eerste skrywes hieroor na gemeentes.

Hoekom ‘n Sinodesitting? Ons moet saam reflekteer oor waar die gemeentes van Oostelike Sinode nou is in terme van ons missionale roeping; ons moet leiers vir die Sinode aanwys; ons wil toegerus word om ons roeping weer te verstaan en met energie uit te leef; ons moet besin oor die inhoud van ons verhoudinge as Sinode…

 BESLUITEREGISTER 2021

Die Besluiteregister van ons 2021 Sinodesitting is op ons webwerf beskikbaar onder “Familiereëls.”

TERUGVOER UIT DIE SINODALE DIENSRAAD

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, skryf na elke vergadering van die Sinodale Diensraad oor die prioriteitsake wat by die vergadering hanteer is.

 CMR

Ons het die nuusbriewe  ontvang:

CMR Mpumalnga

CMR Gauteng-Oos

MISSIE JAPAN

Ons het hulle nuusbrief ontvang.

 PREDIKANTE- EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Ons herhaal verlede keer se skrywe oor die Pensioenfonds: Hierdie is baie belangrike inligting!

Ons het hierdie skrywe reeds na alle kantore van werkgewers gestuur. Dit bevat die goeie nuus oor die besluit van Sanlam om die koste van ons versekerde voordele dieselfde as verlede jaar te hou.

Leraars en amptenare moet hierdie tyd van die jaar weer mooi kyk na die bydraevlak waarop die lid is en die bydrae van die werkgewer en werknemer. Maak ook asseblief seker oor die maandelikse proses wat in julle kantoor gevolg word met die oorbetaling van die premies op die Sanlam Retirement Fund Web. Die fondse moet op die 7e van die volgende maand in Sanlam se rekening wys. Onthou dat banke hulle eie reëlings het oor die tydperk voordat die fondse in ‘n ander bank se rekening wys. Die maklikste: betaal die premies oor teen die einde van die maand waarin dit afgetrek word by lede.

Theo Smith gee ook weer ‘n keer inligting oor die heffing van R100 wat vanaf 1 Julie 2021 gehef word van elke deelnemende werkgewer van die Pensioenfonds. Let op: ‘n gemeente is net één werkgewer ongeag die aantal leraars en amptenare op die Pensioenfonds  – en betaal dus net R100 per maand. Dieselfde geld ‘n CMR-kantoor en ‘n ouetehuis en ‘n aftreeoord.

Hierdie geld word gebruik om die kantoor van die Pensioenfonds te finansier. Betaal asseblief die bedrag maandeliks of eenmalig vir ‘n jaar oor in die rekening soos op die skrywe aangedui. Baie belangrik: moet nie die oorbetaling aan die Sinode doen nie.

Ons het ook ‘n skrywe vanaf Simeka, die diensverskaffer van die Pensioenfonds, ontvang met goeie finansiële inligting vir hierdie tyd van die jaar.

PRODUKTE en TOERUSTING

BybelMedia se webwerf bevat baie inligting oor die produkte wat beskikbaar is. Hierdie week is daar ‘n volledige uiteensetting van al die produkte vanaf voorskool tot by huisgeloof. Verder is daar ‘n klompie produkye op ‘n spesiale aanbod-pronosie – slegs tot 17 Februarie.

Excelsus is die voertuig van die Teologiese Fakulteit waardeur leraars toegerus word. Die 2022  jaarprogram word weer hier aangeheg.

Malan Nel is die redakteur van ‘n eBoek “Mission Moves: Cultivating communities of the Gospel”. Dit kan gratis by hierdie skakel afgelaai kan word: https://books.aosis.co.za/index.php/ob/catalog/book/256

Wentzel Coetzer bied ‘n kursus oor Covid19 via Zoom aan.

Petrus Moolman bied ‘n geleentheid aan oor ouer-word “Oppad na newelland…”

Kerkbode gee ons ‘n paar lusmakers uit die nuutste weergawe.

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 28 Februarie verjaar. Seënwense!

PREDIKANTE

16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure
20 Februarie – JZ De Jager, Nelspruit
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif

EMERITI

 15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer
28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig

 GEMEENTES

17 Februarie – Skuilkrans (51)
19 Februarie – Lynnwoodrif (47)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email