Print Friendly, PDF & Email

1 Februarie 2022

Familienuus 410

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

As jy die Sinodehuis skakel en dit raas – alles is onder beheer hierso. Die dak-man is besig om ons Sinodehuis se dak (vir die eerste keer in 50 jaar) op te knap. My ma sou gesê het dit is iets wat mens in die winter moet doen – as dit nie reën nie…

Alles onder beheer? Dis nou behalwe vir die een stuk “38×38 brandering” wat sy punt deur die plafon gesteek het!

Ek gesels met die eienaar – sy oupa was ‘n opgeleide skrynwerker. Vakman. Trots op sy werk.

Josef, in wie se huis Jesus opgegroei het, was ook ‘n skrynwerker, ‘n timmerman. [Dit vat my ‘n rukkie se soek om die Skrifverwysings hieroor op te spoor: Markus 6:3 en Matt 13:55.]

Jesus: nie ‘n paleis-kind nie. ‘n Hamer en hout en skaafsels-kind. Hy word genoem: Immanuel. God mét ons.

 

Francois Retief

 

LERAARS

Ons bid steeds vir ons kollega van Pierre van Ryneveld, Anandie Greyling, haar mense en die mediese span wat met haar kanker-behandeling besig is.

 

ONS PREDIKANTEKONFERENSIE

 

Ons maak weer so. Die week direk na Pinksterfees gaan ons Skukuza toe vir ons jaarlikse asemskep en toerusting oor ‘n aktuele onderwerp. Ons finaliseer die spreker en tema eersdaags.

Aangeheg is die skrywe met inligting asook die inskryfvorm.

 

CMR

Ons het mooi verhale vanaf ons missionale vennoot – die CMR – ontvang.

Ons lees die verhaal van Kobus – ‘n seun van 15 jaar wat besig is om uit die kloue van dwelms te ontsnap. [ek wonder of ons genoeg bid vir en ondersteuning gee aan kinders soos Kobus?]

Nog ‘n mooi verhaal oor kinders wat weer ‘n hoopvolle toekoms saam met hulle omgee-mense vind…

 

MISSIE JAPAN

Ons het hulle nuusbrief ontvang.

 

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

 

POPI-WET SAKE

Op sosiale media vra iemand inligting oor die vergoedingspakkette van ander gemeentes se kantoorpersoneel. En kollegas reageer deur dit vir hulle in Rand en sent uiteen te sit!

Hierdie wet vra eintlik net ons goeie oordeel oor wat wys is. Personeelvergoeding is vertroulik.

 

PREDIKANTE- EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Ons het hierdie skrywe reeds na alle kantore van werkgewers gestuur. Dit bevat die goeie nuus oor die besluit van Sanlam om die koste van ons versekerde voordele dieselfde as verlede jaar te hou.

Leraars en amptenare moet hierdie tyd van die jaar weer mooi kyk na die bydraevlak waarop die lid is en die bydrae van die werkgewer en werknemer. Maak ook asseblief seker oor die maandelikse proses wat in julle kantoor gevolg word met die oorbetaling van die premies op die Sanlam Retirement Fund Web. Die fondse moet op die 7e van die volgende maand in Sanlam se rekening wys. Onthou dat banke hulle eie reëlings het oor die tydperk voordat die fondse in ‘n ander bank se rekening wys. Die maklikste: betaal die premies oor teen die einde van die maand waarin dit afgetrek word by lede.

Theo Smith gee ook weer ‘n keer inligting oor die heffing van R100 wat vanaf 1 Julie 2021 gehef word van elke deelnemende werkgewer van die Pensioenfonds. Let op: ‘n gemeente is net één werkgewer ongeag die aantal leraars en amptenare op die Pensioenfonds  – en betaal dus net R100 per maand. Dieselfde geld ‘n CMR-kantoor en ‘n ouetehuis en ‘n aftreeoord.

Hierdie geld word gebruik om die kantoor van die Pensioenfonds te finansier. Betaal asseblief die bedrag maandeliks of eenmalig vir ‘n jaar oor in die rekening soos op die skrywe aangedui. Baie belangrik: moet nie die oorbetaling aan die Sinode doen nie.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

BybelMedia se webwerf bevat baie inligting oor die produkte wat beskikbaar is. Hierdie week is daar ‘n volledige uiteensetting van al die produkte vanaf voorskool tot by huisgeloof. Verder is daar ‘n klompie produkte op ‘n spesiale aanbod-promosie – slegs tot 17 Februarie.

Excelsus is die voertuig van die Teologiese Fakulteit waardeur leraars toegerus word. Die 2022  jaarprogram word weer hier aangeheg.

 

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 31 Januarie 2022 verjaar. Seënwense!

PREDIKANTE

3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif
4 Februarie – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos
12 Februarie – Julian Olivier, Groblersdal
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark

EMERITI

3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017
4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure 2019
5 Februarie – Sarel Visser, Moreletapark 2017
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark 2018
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief  2019
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark 2020
14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email