Print Friendly, PDF & Email

9 November 2021

Familienuus 407

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Die reën sif saggies neer. Die wêreld raak groen om ons. Dis mooi.

Mag jy ook God se mooi in jou lewe beleef.

Francois Retief

 

LERAARS

Teodor van der Spuy van kerksondermure het die beroep na Moreletapark aanvaar.

Johan Koen (jnr) van Lydenburg het die eerste keer pa geword. Baie geluk met die geboorte van klein Hannes! Johan Koen (snr) van Burgersfort is Hannes se baie trotse oupa.

 

SINODESITTING

Volgende week hou ons sinodesitting by Skuilkrans. Ons reëlings is mooi in plek. Kom ons help ook om mekaar veilig en gesond te hou.

Die PDF-weergawe van die sakelys is reeds aan gemeentes versend per e-pos. Maak asseblief seker dat julle afgevaardigdes solank die elektroniese sakelys ontvang. Die harde kopie word by die sitting uitgedeel.

Let asseblief op dat ‘n gedeelte van ons sitting ‘n geslote vergadering gaan wees. Die vergadering moet dit nog bevestig maar dis die aanbeveling vanaf die Sinodale Diensraad. Die sessies wat hier ter sprake is, is die middag-sessie van 17 November. Dit mag wees dat ‘n gedeelte van Donderdag se oggendsessie ook geslote sal wees.

Ons wys ook weer daarop dat sekundus-afgevaardigdes nie die sitting bywoon nie. Hulle staan net in wanneer die primarius-afgevaardigde nie teenwoordig kan wees nie.

As ons nog nie die gemeente se geloofsbrief ontvang het nie, moet julle asseblief nou dadelik hiervan werk maak. Indien julle afvaardiging verander, moet julle ‘n gewysigde geloofsbrief stuur of saambring na die sitting toe.  Kontak Tersia by ontvangs@sinoos.co.za .

Gemeentes het ook ‘n skrywe ontvang met die koste per afgevaardigde wat aan die Sinode oorbetaal moet word. Dit beloop R300 per afgevaardigde. Dit is om te verseker dat ons by die vergadering darem elkeen iets het om te eet. Ons vra mooi dat gemeentes dadelik hierdie betaling sal doen – ons moet met die verskaffers regmaak.

 

ALGEMENE SINODE

Die NG Kerk het ‘n reeks videos vervaardig waarin daar duidelikheid gegee word oor ‘n klomp sake wat deesdae in gesprekke dikwels op die tafel kom. Dit is kort videos wat maklik luister. Deel dit gerus met lidmate – dit verseker ingeligte menings.

 

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Ons maak ons posbus toe. Met die ineenstorting van die poskantoor se dienste maak dit nie meer sin om die koste van ‘n posbus aan te gaan nie. Daarby het e-pos die meeste “harde kopie” dokumente vervang. Indien daar wel iets is wat nie op hierdie wyse gestuur kan word nie, moet julle asseblief een van die lae koste koerierdienste gebruik. Ons fisiese adres om hiervoor te gebruik, is NG Kerk Oostelike Sinode, Jan Albertsstraat 1, Val de Grace, Pretoria 0184.

 

Die NG Kerk se Jaarboek 2022 kan nou bestel word by Bybel-Media. Hierdie boek is kantoorpersoneel en leraars se “Google Maps” wat hulle help om hulle weg te vind.

 

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

 

CMR

CMR Gauteng-Oos stuur vir ons besonderhede oor hulle Kinderfonds.

 

VAN ALLES EN NOG WAT…

Die Projekspan vir Ekologie reël ‘n naweek vir die natuurliefhebber op Holnek, ‘n pragtige privaat natuurreservaat.  Dit is geleë 50 km van Carolina op die N17 na Swaziland.  Op Holnek  vind mens ‘n verskeidenheid van  biome – van Hoë- tot Laeveld.  Dit vind plaas vanaf 26 tot 28 November 2021 .  Om saam te gaan en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za  Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

BybelMedia se webwerf bevat baie inligting oor die produkte wat beskikbaar is. Kyk spesiaal na die 2022 Dagboeke.

COVID-19 in Congregations and Communities: An exploration of the influence of the Coronavirus Pandemic on Congregational and Community Life is ‘n nuwe publikasie wat interpreteer wat in gemeentes aan die gebeur is. ‘n Aanlyn-konferensie hieroor word op 10 November gehou.

 

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 22 November verjaar. Seënwense!

 

PREDIKANTE

13  November – Leon Westhof, Elarduspark
14  November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid
17  November – Peet Boshoff, Witbank
22  November – Johan Koen, Burgersfort

EMERITI

19  November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997
19  November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993
21  November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995
21  November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011

GEMEENTES

13  November – Machado-Boven (109)
15  November – Lydenburg-Suid (52)
16  November – Merlindale (72)
16  November – Tzaneen (75)
17  November – Gravelotte (70)
18  November – Doornkloof (48)
22  November – Kragveld (42)

SINODE PERSONEEL

16  November – Neels Nothnagel, Oostelike Sinode

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email