Print Friendly, PDF & Email

 

31 Augustus 2021

Familienuus 403

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ek hoor Sondag weer Romeine 8:38 – 39. Dis Paulus se geloofsverklaring wanneer alles verkeerd loop.

Ek sê dit sáám met hom:

Hiervan is ek oortuig: niks kan tussen my en God se liefde vir my kom staan nie

nie die dood nie – of dit alleen in ‘n hospitaalbed of by my eie huis is;

nie die lewe nie – ook nie bekommernisse en vrese oor gesondheid en familie en werk nie;

nie die engele nie – hulle bly God se goeie boodskappers (al weet ek nie mooi hoe nie…);

nie die bose magte nie – Jesus het hulle oorwin op Paassondag en hulle het geen onbeperkte mag oor my lewe nie;

nie die teenswoordige of toekomstige dinge nie – vandag én môre leef ek soos nog altyd steeds uit God se Vaderhand;

nie kragte, hoogte, diepte of enigiets anders nie – want ek het al saam met Paulus beleef hoe “wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.”

Hiervan is ek oortuig: niks kan tussen my en God se liefde vir my kom staan nie.

Niks kan tussen ons en God se liefde vir ons kom staan nie.

 

Francois Retief

 

LERAARS

Johan Koen jnr van Hoopstad het die beroep na Lydenburg aanvaar. Hy begin op 5 September by die gemeente.

Ryk van Velden (emeritus) het by Krugerwildtuin begin op 29 Augustus.

 

POPI-WETGEWING

Op ons webwerf het ons ‘n skakel na ‘n dokument wat gemeentes as die POPIA-dokument van die gemeente kan gebruik. Kyk op die hoofblad by “dokumente” – die POPIA-dokument is daar. Voeg die gemeente se naam in – en julle het ‘n werksdokument.

Baie belangrik: julle moet hierdie dokument nou deeglik deurwerk. Kerkrade is verantwoordelik dat dit gedoen word – dis nie iets wat jy sommer net vir die administratiewe beampte kan gee nie. Daar moet besluite oor werkwyses en beleid geneem word. Verder moet hierdie dokument baie gereeld – waarskynlik maandeliks – deurgeblaai word om te verseker dat al die boksies afgemerk kan word.

 

POPI

POPI is nie net ‘n wet nie. Dit help ons ook om met sensitiwiteit om te gaan met inligting oor mekaar.

Is dit regtig nodig om van die kansel af te kondig vir presies watter operasie tannie San gaan? Of die naam bekend te maak van die gesin wat hulp benodig?

Binne ‘n geloofsfamilie sal ons moet leer om mekaar se privaatheid en persoonlike leefruimte te respekteer. POPI laat ons beter hieroor dink…

ONS WEBWERF EN DIE SINODEHUIS SE PERSONEEL

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

FINANSIëLE STATE 2020/21

Hier in die Sinodehuis is ons druk besig met die verwerking van die inligting uit gemeentes se finansiële state. Baie dankie vir almal wat moeite gedoen het om te verseker dat die state ons bereik.

Ons besef dat Covid19 baie dinge gekompliseer het maar dit mag ook nie die rede wees dat gemeentes nie hulle state gereed het nie.

Finansiële state is nie net vir die Sinode belangrik nie. Dit is die formele verslag oor die finansiële posisie van die gemeente. Die gevaarlikste ding wat ‘n gemeente kan doen, is om net te kyk of daar geld in die bank is. Wat van langer termyn verpligtinge soos personeel, projekte en aksies? Die finansiële state word die werksdokument wat ‘n Finansiële Kommissie gebruik om die kerkraad te lei oor finansiële sake.

Verder – en BAIE BELANGRIK: die finansiële staat moet aan die Ontvanger van Inkomste se Vrystellingseenheid gestuur word om die gemeente se status as Openbare Weldaad-Organisasie te bevestig. Talle gemeentes is hiermee agterstallig – en dit byt jou wanneer jy dit die minste verwag… Dis groot moeilikheid. Kontak Cathy by finans@sinoos.co.za om hiermee te help.

Ons vra mooi dat die laaste klompie state nou ingestuur sal word. Baie dankie!

 

PREDIKANTE- EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Ek sien ‘n skrywe op Netwerk24 wat handel oor die uitbetaling van sterftevoordele. Dit is inderdaad ‘n gekompliseerde proses. Dit gaan oor die vraag vir wie jy verantwoordelik is: wie is jou afhanklikes? Jy kan dit vir hulle wat jou papierwerk moet uitsorteer baie makliker maak deur ‘n benoemingsvorm te voltooi. Daarin dui jy aan hoe jy wil hê die trustees van die Pensioenfonds (in ons geval Sanlam) met jou fondse moet maak. Gaan kyk op jou profiel by die Retirement Fund Web of kontak Theo Smith by 012-342 0415 vir verdere inligting.

Tweede saak: onthou dat die Pensioenfonds nominasies inwag vir ‘n leraar en ‘n amptenaar wat as verteenwoordiger van die lede op die Bestuurskomitee kan dien. Die vergaderings is in Pretoria. Die keerdatum is 17 September. Skakel die Uitvoerende Amptenaar vir besonderhede.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Ons Ekologie diensgroep bied aan: ‘n Toer deur die Skepping – Barberton Geotrail

Die Ekologie diensgroep reël ‘n geologie inligtingstoer oor die Barberton Geotrail. Die roete (teerpad) loop deur ‘n gebied met pragtige natuurskoon vanaf Barberton na Josefsdal grenspos deur die eeue-oue Makhonjwa berge. By die verskillende uitgrawings kan verskillende soorte rotse, bv groensteen, sandsteen deur die see gevorm en kussinglawa, waargeneem word.

Hier volg ‘n beskrywing van die Geotrail:

The Geotrail allows you to step back in time and explore what the surface of our planet would have looked like 3.5 billion years ago. Before man, before the dinosaurs, when the first life forms were only beginning to appear and the planet was a far more hostile place. Along the route you will see evidence of the first life visible to the naked eye, of superhot volcanoes, ancient tsunami’s and what could be the first land! It is impossible to overstate the importance of the Geotrail, as these rocks only occur in two places on Earth and the other is totally inaccessible. So come and let the Geotrail reveal its secrets, take in the spectacular scenery & wildlife along the route and learn about life 3.5 billion years ago.

Kom geniet die dag saam met die Oostelike Sinode se Ekologie diensgroep en ‘n kundige, mnr Tony Farrell, wat toeligting gaan verskaf by elk van die besigtigingspunte.

Voorlopige reëlings:

Datum: Saterdag 11 September 2021.

Vertrek :  10:00 vanaf die Museum, Pelgrimsstraat 36, Barberton. Ons behoort teen 16:30 terug te wees in Barberton.

Elkeen voorsien eie eet- en drinkgoed, eetgerei en stoele. Vir middagete beveel ons aan dat julle iets wat reeds voorberei is, saambring aangesien daar nie genoeg tyd vir braai sal wees nie.

Persone wat wil oorslaap, kan by die gastehuise in Barberton bespreek of by Waterfront Gastehuis in Carolina (waar julle PUIK diens en gasvryheid sal ontvang).

Persone wat wil kampeer, is welkom om op die NG Kerk Carolina se kerkplein te kamp vir die nag.   Daar is ‘n ablusieblok met warm stortgeriewe en ‘n stoof en opwasgeriewe in die kerksaal. Julle is uiteraard ook welkom om die gemeente se erediens om 10:30 die Sondagoggend by te woon. Reël asseblief vooraf met die gemeente se Administratiewe beampte, me Jacky Gow by  071 658 1387 of 083 442 2938 (09:00 – 12:00).

Koste aan die geotrail verbonde sal later deurgegee word.

Navrae: Anton Doyer (082 623 9246) of Thinus Prinsloo (082 920 6852)

Sluitingsdatum vir inskrywing : 7 September. Bespreek by Tersia, Oostelike Sinode ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543

 

In Pas is die NG Kerk se missionale kerkwees-handleiding. Lees hierdie riglyne vir ‘n tyd van krisis.

Die jaarlikse Lentekonferensie van Excelsus gebeur op 14 – 16 September 2021. Dit is volledig aanlyn.

Ons gee besonderhede oor ‘n konferensie wat deur die  Gereformeerde Teologiese Werksgemeenskap aangebied word oor Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na ‘n Dekade van Staatskaping. https://rts2021.wordpress.com/

 

Die Eerste Tree Ds Freek Swanepoel het in die afgelope week sy nuwe boek oor die 1994 Algemene Sinode-sitting hier by Skuilkrans en ook aanlyn bekend gestel. Die boek is nou in e-boek formaat ook beskikbaar.  Bestel hier.

LAAT ONS BOEKEVAT

Hierdie is ‘n beskrywing uit die ou tyd vir die huisgodsdiens. Hoekom die meervoud “boeke?” Waarskynlik het dit verwys na die Bybel en nog ander boeke – dalk die Psalm en Gesangeboek of die Hallelujaboek? Ons leen die term hier met groot respek om te verwys na leraars se boekerye.

Baie leraars tree deesdae af en het nie ‘n heenkome vir die baie boeke wat ons oor tyd aangeskaf het nie. Die realiteit is verder dat ons boeke nie ‘n geldwaarde het nie.

Die Sinode het ook nie ‘n afset hiervoor nie. Maar ons kan probeer help. Jy maak ‘n lys met outeur en titel in Excel-formaat. Ons sal ‘n skakel publiseer in die Familienuus na jou lys met boeke.

Bepalings en voorwaardes geld: Ons ontvang geen boeke by die Sinodehuis nie. Belangstellendes kontak die adverteerder en kom ooreen oor aflewering. Ons publiseer die lys net een keer.

Ons wil graag help. As dit nie mooi uitwerk nie, staak ons dit. Kom ons probeer…

Ds Theunis de Bruin is onlangs oorlede en sy seun, Francois, het hierdie lys saamgestel.

 

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 20 September verjaar. Seënwense!

PREDIKANTE

1 September – Gerrie Bodenstein, Skuilkrans
7 September – Dewet Marais, Phalaborwa
8 September – Marius Smit, Breyten
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld
17 September – Willem Boshoff, Skuilkrans
20 September – Bennie Mostert, Moreletapark

EMERITI

2 September – Hennie Yzelle, Kerksondermure 2017
4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans 2007
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus 2021
20 September – Johann van Schalkwyk, Lynnwoodrif 2012

GEMEENTES

1 September – Krielpark (46)
10 September – Morgenzon (109)
10 September – Witbank (102)
10 September – Blinkpan (58)

 

  

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email