Print Friendly, PDF & Email

Familienuus 399

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Mag jy steeds die seën van die Here beleef in jou persoonlike lewe en in jou bediening.

Die land – en die wêreld – is vasgevang in ‘n greep van angstigheid, onsekerheid en vrees. Dit is te verstane: ons ken nie iets soos ‘n pandemie nie. Ons weet nie wat om te maak met al die nuus, die inligting, die statistieke, die trauma en die menslike lyding nie.

Iewers moet ons ook ruimte laat vir geloof in die Lewende God wat Homself as ons Vader aan ons  kom betoon het. Hy is nie ‘n goedkoop pleister op die seer van mense nie. Hy is die Here God. Hy is die rots. Die skuilplek. Die heerser oor die stormwinde.

Ons bid vir mekaar…

Francois Retief

[my ander helfte – Lizna – het Sondagaand die gevreesde sms ontvang waarin met hoofletters POSITIVE geskryf staan]

 

SINODEHUIS

Die Sinodehuis is hierdie week toe en ons almal werk van die huis af. Kontakbesonderhede is op ons webwerf www.sinoos.co.za beskikbaar.

 

BESOEKE AAN ONS RINGE

Ons Pizza-kuiers aan ons ringe het – in die lig van die derde vlaag van Covid19  – in die slag gebly. Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat ons nie nou met verntwoordelikheid geleenthede soos hierdie kan reël nie.

Hierdie byeenkomste is ‘n baie hoë prioriteit vir ons as leiers. Dit is vir ons baie belangrik om naby aan ons leraars en leiers in gemeentes te kom in ‘n tyd waar ons nie ons normale vergaderings kan hou nie. Ons vertrou regtig dat ons mekaar vroeg in die nuwe kwartaal rondom ‘n pizza sal kan sien.

 

LERAARS

Johan Burger is vanaf 1 Junie 2021 in diens van Ohrigstad.

Nicky Hattingh vanaf Sanddrift, Brits is na Meyerspark beroep.

Anandi Greyling word eerskomende Sondag by Pierre van Ryneveld bevestig.

Gerhard Green van Amersfoort het ‘n Dana Snyman-artikel in die Kerkbode gehaal. Hier is ‘n mooi perspektief op die situasie in baie van ons plattelandse gemeenskappe en gemeentes.

 

Algemene Sinode

Covid19 het ook die lewens van ‘n aantal leraars en emeriti geëis. Die kantoor van die Algemene Sinode wil graag teen 18 Junie hierdie persone se name ontvang. Laat weet ons asseblief vandag nog by uitamp@sinoos.co.za van emeriti wat as gevolg van Covid19 oorlede is.

 

ONDERSTEUNING

Belangrik: die datum waarop elke gemeente se inligtingsbeampte geregistreer moet wees, is 1 Julie 2021.

Ons het nou reeds geruime tyd gehoor van die POPIA-wetgewing. Gemeentes het ook voorheen ‘n dokument hieroor vanaf die Algemene Sinode se kantoor ontvang.

Belangrik: ons kan hierdie nie maar net ignoreer nie. Dit gaan nie verdwyn nie. Dis ‘n wet waaraan elke gemeente moet voldoen. Kry ‘n spannetjie bymekaar wat deur die dokument werk. As julle dit begin lees, word die stappe wat gevolg moet word, baie gou duidelik.

Hierdie gaan nou deel word van die normale werksaamhede van elke kerkkantoor, personeellid en leraar.

Die eerste stap is die aanwys van ‘n inligtingsbeampte. Hier is die skakel wat gevolg moet word.

 

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Ons is baie bewus daarvan dat ‘n kerkkantoor lankal nie meer net die plek is waar die “vriendelike tannie in die gemeente” sit en ‘n paar papiere tik nie. Die verantwoordelikheid van die kantoorpersoneel het baie groot en wyd geword. Praat gerus as ons kan help.

Ons het ook verneem van die voorgestelde PEPUDA-wetgewing. Daar is min amptelike inligting hieroor beskikbaar. Ons het ‘n versoek na die kantoor van die Algemene Sinode gestuur om advies oor die beste wyse waarop gemeentes hierop kan reageer.

Deel van ons reaksie op vreemde en omstrede sake soos wetgewing sal dalk moet word om as gemeentes ook insette te lewer. Ons sal moet moeite doen om te verstaan wat die probleem-saak is wat aangespreek word. Ek wonder op watter wyse geloofs-gesprekke oor aktuele sake ook in ons gemeentes gevoer sal kan word? Dit sal bepaal op watter wyse ons die beste kan reageer as ‘n getuienis van die gemeente.

Missie Japan se nuusbrief vertel van die reuse werk wat in die land van die 2021 Olimpiese Spele gedoen word.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Ons Missionale Kerkwees-span vertel van ‘n toerustingsgeleentheid gelei deur Nelus Niemandt. Let op: die zoom-skakel in die advertensie is “lewend” – dit is jou toegang tot hierdie gesprek.

“Die verleentheid van die e-woord” vra die vraag oor hoe evangelisasie in vandag se dae behoort te lyk. Dit is nou aktueel soos min ander sake!

Navorsing oor versoening, rassespanning en identiteit? Kuier op 24 Junie saam met die Algemene Sinode se span wat hieroor dink.

Die CMR het vir ons nuus gestuur oor hulle dienswerk.

 

Bybel-Media het ‘n Vadersdag-voorstel.  Hulle nuutste nuusbrief vertel meer van Jeugmaand.

Bestmed se nuusbrief vertel ons van die wêreld van mediese fondse.

Ons het nuus ontvang oor 2021 se Excelsus se Lentekonferensie

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil
16 Junie – Gerrit Vosloo, Nelspruit-Suid
20 Junie – Charl Bredell, Premiermyn
21 Junie – Arnau van Wyngaard, Shiselweni SRC
22 Junie – Landi Botha, Lyttelton
22 Junie – Tertius Erasmus, Bronkhorstspruit
25 Junie – Nico Swart, Skuilkrans

 EMERITI

Ds Koos Burger – vroeër van Lux Mundi – is Saterdag oorlede. Ons bid vir sy gesin en familie.

18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006
19 Junie – Lalie Lombaard, CWR Direkteur 2002

 GEMEENTES

18 Junie – Witbank-Suid (67)
28 Junie – Witrivier (80)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email