Print Friendly, PDF & Email

17 Mei 2021

LAAT NUUS: Die SA Raad van Kerke help die staat om lokale vir die inentingsprogramme te vind. As julle gemeente se lokale beskikbaar is, moet julle my asseblief dadelik laat weet sodat ek die inligting vir die Algemene Sinode kan deurgee.

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

‘n Geseënde Pinkstertyd jou toegewens! God gee sy Gees om ons aan die lewe, die bediening, die evangelie van Jesus Christus vas te maak. Mag jy met nuwe energie en ‘n nuwe  verbintenis aan hierdie Here jou dienswerk voortsit.

Francois Retief

PIZZA-RINGSKUIERS – BESOEKE AAN ONS RINGE  

Ons Sinodale Diensraad het vroeër reeds genoem dat ons – in die lig van die feit dat ons nog nie Sinodesitting kan hou nie – wil kuier saam met ons Ringe. Ons het nou die skedule kon saamstel. Die bedoeling is dat dit nie net vir die leraars is nie – ons sal graag ook van die leiers in die gemeentes wil ontmoet.

Ons fokus is op die ondersteuning van ons gemeentes in ‘n moeilike tyd; om te luister na die aktuele sake wat in julle gemeenskap en gemeente voorop staan; om saam te besin oor die uitdagings en geleenthede vir kerkwees in die Covid-era en om verhoudinge met mekaar weer op te tel nadat die pandemie dit baie moeilik gemaak het om mekaar te kan sien.

Ons wil baie beslis veilig wees. Daarom noem ons dit ons Pizza-Ringskuiers. Ons eet pizza uit ‘n boks, drink koffie, water of sap en help mekaar om veilig en gesond te kan wees.

‘n Skrywe gaan Woensdag na al die gemeentes uit. Hier is solank die program:

8 Junie Ringe van Barberton en Lydenburg NG Kerk Nelspruit-Suid 10:00
9 Junie Ringe van Middelburg en Witbank NG Kerk Middelburg-Suid 10:00
30 Junie Ringe van Ermelo en Wakkerstroom NG Kerk Ermelo 10:00
1 Julie Ringe van Lyttelton, Silverpark, Pretoria-Garsfontein, Elarduspark en Pretoria-Faerie Glen NG Kerk Skuilkrans 10:00
Derde kwartaal Ring van Laeveld    

 

 

LERAARS

Anru Liebenberg van Nelspruit en Manie Groenewald van Lyttelton-Oos het albei pa geword. Baie geluk!

Willem Nortje emeriteer aan die einde van Mei by Komatipoort.

Nati Stander van Witrivier het ‘n beroep aangeneem na George Bergsig.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE

Die leeus staan al op hulle tone soos wat hulle uitkyk vir die predikante en hulle gesinne. [vir die Letaba-leeus wag daar egter diep teleurstelling – jy onthou dat ons konferensie vanjaar by Skukuza is…? Jy bel my nie Maandagmiddag vanaf Letaba en vra “waar is julle?” nie.]

Tersia stuur hierdie week die laaste korrespondensie uit. Sonder dit gaan jy nie in die Wildtuin kan inkom nie – én jy gaan nie ‘n slaapplek hê nie… – en jy gaan ‘n groot konferensie mis! Doen asseblief moeite om hierdie skrywe deeglik deur te lees. ‘n Paar dinge gebeur bietjie anders as waaraan ons gewoond is – veral ons Maandagaand se kuier. Die besprekingsnommer op hierdie korrespondensie is jou toegangskaartjie tot die Wildtuin.

Baie dankie aan gemeentes wat dit vir ‘n leraar moontlik maak om hierdie geleentheid by te woon. Ons beloof om hard te werk, baie te leer, geestelik te groei – en ook te rus en te kuier – én ‘n paar foto’s saam te bring om te wys dat ons regtig dáár was.

Kursusgangers wat die Strengthsfinder-toets nou of vroeër gedoen het, moet onthou om die verslag saam te bring.

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Ons is baie bewus daarvan dat ‘n kerkkantoor lankal nie meer net die plek is waar die “vriendelike tannie in die gemeente” sit en ‘n paar papiere tik nie. Die verantwoordelikheid van die kantoorpersoneel het baie groot en wyd geword. Praat gerus as ons kan help.

 

TOERUSTING

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, gee terugvoer oor die Sinodale Diensraad se vergadering van 12 Mei.

Witrivier is bekend vir hulle Bybelstudiereekse. Die nuutste een gaan oor die werk van die Heilige Gees. Dis die ideale opvolg vir Pinkster.

Bybel-Media se nuusbrief gee inligting oor hulle produkte.

Ons het nuus ontvang oor 2021 se Excelsus se Lentekonferensie

Die kursus oor brugbediening word weer aangebied.

Excelsus bied die kursus “dink nuut oor jou bediening” aan vir leraars in die middel-fase van hulle bediening.

Dink Jeug bied ‘n gesprek oor Minstry in a secular age aan op Zoom.

 

 

PREDIKANTE

19 Mei – Ronel Coertzen, Chrissiesmeer
21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed
22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort

EMERITI

18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003
18 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013
23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008
29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014

GEMEENTES

19 Mei – Tzaneen Wolkberg (45)
20 Mei -Dennesig (30)
29 Mei – Meyerspark (62)

PERSONEEL

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode

  

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

Print Friendly, PDF & Email