Print Friendly, PDF & Email

4 Mei 2021

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Ek vertrou dat jou winterkomberse gereed lê en wag om opgeroep te word vir diens. Terselfdertyd weet ons dat die winter ‘n swaar tyd is vir hulle wat nie komberse het nie. [My ma kon nooit verstaan dat ‘n gemeente wag tot dit behoorlik koud is – en dan vir donasies van komberse begin vra nie. Sy het gereken jy maak die komberse in die somer bymekaar om gereed te wees vir die winter…]

Die tweede kwartaal lê oop voor ons. Ons is nog steeds onseker hoe alles sal kan werk. Ons wonder oor inentings en eredienste en gemeentefinansies. Ons mense is al bietjie moeg van gesprekke wat sonder energie en entoesiasme vir gemeente-wees is.

Vanuit die Sinodehuis wil ons graag baie dankie sê aan elke gemeente wat steeds getrou gemeente van Jesus Christus is.  Ons weet dat hierdie nie maklike tye is nie.  Ons hoor die onsekerheid oor die toekoms van gemeentes en leraars en ander personeel. Die leierskap van Oostelike Sinode is sedert die begin van die pandemie baie duidelik aan die kant van elke gemeente – of dit nou oor finansies of persoonlike ondersteuning of adviese of sommer-net-‘n-oor gaan.

Die groot uitdaging nou vir ons gemeentes is om jou te posisioneer as geloofsfamilie wat ‘n verskil maak, energiek is en verhale van hoop en omgee leef. Lidmate koop in dáár waar lewe is. Leiers in gemeentes sal hieraan hoë prioriteit moet gee.

Sterkte – ons bid vir ons gemeentes en leraars!

Francois Retief

 

GEMEENTES

As ons weer gesels, is dit  Pinkster. Mag dit vir julle inderdaad ‘n tyd van geestelike diepgang wees. Mag julle die werking van die Gees beleef wanneer Hy julle toerus om met geloof en visie en ywer die Evangelieboodskap in sy volle rykdom na die wêreld te dra en te leef. Sterkte aan elke leraar met die voorbereiding.

In Noord-Kaapland se nuusbrief verskyn hierdie berig oor kerksondermure se betrokkenheid by Loxton se boerderygemeenskap. Daar is nog sulke verhale oor ons gemeentes – laat weet ons gerus en vertel vir ons daarvan. Groot stories. Kleiner stories. Maak nie saak nie. Dis inspirerend.

 

LERAARS

Nico Lochner van Amsterdam se dienskontrak het verstryk en hy het demissie ontvang.

Gavin Meistre van Pretoria-Garsfontein het einde April geëmeriteer. Hy is in ‘n vastetermynpos vir een jaar aangestel.

Neels Müller van Pretoria-Oosterlig het ook reeds geëmeriteer – hy is nog by die gemeente betrokke.

Chris Jacobs van Lyttelton-Noord (tentmaker) is na Komatipoort beroep. Hy is op 25 April daar bevestig.

Proponent Yolandé Giliomee word op 9 Mei by Skuilkrans bevestig as leraar.

Proponent Hannes van Deventer word op 30 Mei by Silvertonkruin as leraar bevestig.

Tiesie de Coning van kerksondermure is die eerste gelegitimeerde wat as diensleraar in Oostelike Sinode beroep en bevestig is. Tiesie, jy is ‘n pionier.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE

Ons hoor al die leeus brul…

Wees asseblief op die uitkyk vir korrespondensie vanaf Tersia uit die Sinodehuis met baie belangrike inligting. Sonder dit gaan jy nie in die Wildtuin kan inkom nie – én jy gaan nie ‘n slaapplek se sleutel kry nie…

Ons sien uit na ‘n baie geseënde ervaring vir almal wat daar gaan wees…

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. As ons nie weet nie, sal ons julle kan verwys na iemand wat behoort te weet.

Ons plaas weer die jongste inligting oor POPIA-wetgewing: Ons heg die skrywe aan wat deur die Argivaris en die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode opgestel is. Kerkrade en kerkkantore asook leraars beskik almal oor persoonlike inligting van lidmate. Begin solank hieroor dink – ons gee nuwe besonderhede deur soos wat ons dit ontvang.

Die De Jager Steynfonds is die fonds wat deur twee susters in die helfte van die vorige eeu gestig is om studente te help met fondse tydens hulle teologiese studies. Deel van hulle nalatenskap was om elke jaar aan ‘n sinode op rotasiebasis ‘n bedrag beskikbaar te stel vir die ondersteuning van “sendingkerkies”. Dit is hierdie jaar ons beurt – en ons Sinodale Diensraad het die fondse gegee aan die bediening van Walter Loots in Bosbokrand. In die woorde van ons voorsitter: “ons ry elke jaar deur hierdie gebied na die Predikantekonferensie toe – en ons het eintlik geen benul van die ontsaglike nood – fisies en geestelik – wat daar heers nie.” Ons heg ‘n skrywe van Walter hier aan.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

BybelMedia vertel van Moedersdag-produkte.

Inligting oor die 2020 Bybelvertaling

‘n Ontbytgeleentheid saam met Gustav Gous by Elarduspark

Missie Japan se Getuienisflits

Bestmed se inligting oor die inentings-proses

In die gesprek in die media oor mediese fondse het Bestmed hierdie verklaring uitgereik met ‘n volledige lys van voorkeur-medisyneverskaffers. Ons heg die skrywe hier aan vir ingeval jy dit nie in jou e-pos raakgelees het nie.

Ons Missionale kerkwees-span bied ‘n “InPas met die lewende God”gesprek aan op 9 Junie. Hier is die uitnodiging.

Ds (emeritus) Gert Janse van Rensburg se boek oor spreekwoorde met Bybelse agtergrond is reeds voorheen hier bekendgestel. Nou kan jy saam met hom kuier by Skuilkrans op 15 Mei om 10:00. Die volle besonderhede is hier beskikbaar.

 

 

PREDIKANTE

4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast
11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid

EMERITI

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016
12 Mei – Barend Piek, Graskop 2008
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid 2018
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015

GEMEENTES

4 Mei – Laeveld (92)
6 Mei –  Belfast (122)
11 Mei – Nooitgedacht (45)
12 Mei – kerksondermure (35)
14 Mei – Midrand (52)

 

   

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email