Print Friendly, PDF & Email

Familienuus 395

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Ek vertrou dat Paasfees vir jou ‘n besondere ervaring was. Ek hoor baie mooi verhale oor die inisiatief van gemeentes om onder moeilike omstandighede steeds die fees oor die opstanding van Jesus Christus te vier.

Ons was Paasnaweek in die Kgalagadi. By Mata-Mata doen ek al die papierwerk. Praat lekker Afrikaans met die vriendelike vrou agter die toonbank. (In die verre Noord-Kaap praat almal Afrikaans). Toe ons klaar is, sê sy: “Meneer, dis vandag Goeie Vrydag. Ons het klein houtkruisies uit takkies en blare gemaak. Meneer is welkom om een te neem as Meneer wil.” Wat ‘n getuienis! Wat ‘n vreugde om vir ‘n wildvreemde medegelowige te kon sê “Geseënde Paasfees!”

Francois Retief

GEMEENTES

POPIA-wetgewing: In hierdie dae is daar ‘n groot sensitiwiteit vir die risiko dat persoonlike inligting los en vas gebruik word.

Ons het in die vorige nuusbrief reeds hierna verwys. Gemeentes het ook ‘n skrywe in die afgelope weke ontvang. Ons heg nou die skrywe aan wat deur die Argivaris en die Algemene Sekretaris opgestel is. Kerkrade en kerkkantore asook leraars beskik almal oor persoonlike inligting van lidmate. Begin solank hieroor dink – ons gee nuwe besonderhede deur soos wat ons dit ontvang.

LERAARS

Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi het ‘n beroep na Kemptonkruin aanvaar.

Janet Cruywagen van Valleisig het demissie ontvang.

PREDIKANTEKONFERENSIE

Ons datum vir die Predikantekonferensie is die week na Pinkster: 24 – 28 Mei.    Dit vind hierdie jaar by Skukuza plaas.  (Moet asseblief nie by Letaba opdaag nie – daar is net ‘n murasie waar ons eens vergader het!) Dr Johan Pienaar is ons spreker.

Tersia Petzer van ons Sinodehuis het al die leraars wat ingeskryf het, gekontak in verband met die Strengthsfinder-inligting wat Johan Pienaar wil gebruik by die konferensie. Maak asseblief seker dat jy die oefening nou dadelik doen en die resultate aan Johan deurstuur. Kontak Tersia by ontvangs@sinoos.co.za as daar onduidelikheid is.

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. As ons nie weet nie, sal ons julle kan verwys na iemand wat behoort te weet.

ALGEMENE SINODE VAKATURE

Hier is inligting oor ‘n vakature vir ‘n finansiële beampte by die kantoor van die Algemene Sinode. Stel dit gerus in julle gemeentes bekend.

CMR

CMR Mpumalanga se nuusbrief vertel ons van die groot werk wat hulle doen.

Hierdie artikel van CMR Gauting-Oos verskyn in die jongste Kerkbode.

 

SINOOS SEëN

SinOosSeën is die voertuig van Oostelike Sinode waarmee ons graag wil ondersteuning gee wanneer daar ‘n rampsituasie ontstaan. Die fonds is geregistreer om Artikel 18A-kwitansies te kan gee wat donateurs vir belastingverligting kan indien.

Die fonds mag net aangewend word in die geval van rampe soos droogte, brand en oorstromings. Die bedoeling is dat ons in daardie situasies gereed is om groter donateurs soos byvoorbeeld sakeondernemings by hulpverlening te kan betrek.

Die Sinodale Diensraad het ‘n beleid- en prosesdokument goedgekeur wat ons sal help om goeie besluite hieroor te kan neem.

Intussen sou lidmate wat donasies vir die fonds wil maak, dit kan doen. Baie belangrik: SinOosSeën wil nie fondse uit gemeentes neem nie. Indien daar iemand in die gemeente is wat wel ‘n ekstra bydrae vir rampverligting wil maak, kan hierdie bankbesonderhede gebruik word:

SinOosSeën

ABSA Tjekrekening 409 650 2989

Takkode 632 005

Verwysing: Naam en e-posadres (vir die kwitansie)

TOERUSTING

Excelsus vertel ons van hulle Lentekonferensie asook van twee toerustingsgeleenthede oor die Qumran en “kom ons lees die Bybel.”

Besoek gerus die webwerf van Bybel-Media by www.bybelmedia.org.za. Hulle vertel ons van lekkerlees kinderboeke.

BybelMedia het ook die ondersteuning van lidmate nodig. Hierdie skrywe vertel meer.

Dirkie van der Spuy gee hierdie inligting oor die Return South Africa Gebedsaksie.

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig
23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein
24 April – Ivan Skinner, kerksondermure
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop
28 April – Pieter van der Merwe, Olifantsfontein
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof
3 Mei – Petri Coetzee, Malelane
3 Mei – Gerhard Green, Amersfoort 

EMERITI

13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009
26 April – Ben Blom, Belfast 2020
1 Mei – Tommie Marais, Nelspruit 2010
2 Mei – Andre Venter, Doornkloof 2010
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011

GEMEENTES

14 April – Piet Retief  (133)
15 April – Wakkerstroom (160)
17 April – Pretoria-Faerie Glen (44)
20 April – Lyttelton-Noord (60)
21 April – Paardekop (100)
22 April – Lyttelton (77)
24 April – Nelspruit-Westergloed (47)
30 April – Amsterdam (111)
2 Mei – Ligkruis (39)

PERSONEEL

24 April – Cathy Odendaal, Oostelike Sinode

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email