Print Friendly, PDF & Email

16 Maart 2021

Familienuus 394

VANUIT DIE SINODEHUIS

My Tygerpoort-dominee het my Sondag diep laat dink oor Lydenstyd midde-in die Covid19-pandemie .

Daar loop twee parallelle lyne deur die Evangelie hieroor.

Jesus se lewenspad is vol van die lyding wat Hom aangedoen is. Dit gaan oor vernedering, miskenning, agterdog. Dit loop uit op die kruisdood. Dat al hierdie gebeur het om tot ons verlossing te lei, is eintlik onbegryplik. Dit is te omvangryk vir my verstand en begrip – al ken ek ook die pogings om dit in dogma vas te vang.

Lydenstyd vertel vir ons die verhaal van Jesus se verlossings-lyding. Ons gaan weer verstom staan voor die grootheid daarvan. Hy doen dit vir ons. Ons glo in dié Jesus wat ter wille van ons “gely het, gesterf het en begrawe is…” Dit is die eerste lyn.

Die tweede lyn is dié van waar Jesus saam met mense ly. Mense se nood, siekte en dood gryp Jesus aan die hart. Daarom maak hy broodjies en vissies meer – die mense se honger-nood raak Hom. Hy staan stil by die blinde man, die siek vrou, die man wie se kind dood is. Hy sit by die mense sonder hoop. Hy huil saam met hulle wat treur. Jesus het mede-lye met mense in húlle lyding.

Covid19 het angs, én om-jou-werk-te-verloor, én om vir elke asemteug te veg, deel van ons lewens gemaak. Ons weet nou ook van die benoudheid in jou laaste (alleen) ure én om-te-rou-sonder-mekaar. Is dit te veel gesê dat Jesus diep geraak is deur die lyding wat deur die Covid19-pandemie veroorsaak word? Ek dink nie so nie. Dís wie Hy is.

Ons weet nou ook van mede-lye met die hart van Jesus. Ons het gesien – en dalk self ervaar – hoe mede-lye lyk.. Ons uitdaging is om hierdie mede-lye nie te verloor noudat ons weer amper soos altyd begin aangaan nie.

Mag Lydenstyd 2021 vir jou – en vir elke lydende wat oor jou pad kom – ‘n geseënde ervaring wees.

Francois Retief

 

SINODEHUIS

Ons voortuin het ‘n “facelift” gehad – baie dankie, Tersia en haar span. Dis vir ons lekker en belangrik om ons plek mooi te hou. Dis mos ons almal se huis…

Ons volg steeds die Covid19- protokol van inteken, saniteer, oop vensters en deure en sosiale afstand. As ons vergadering moet hou, is dit botteltjies water en geen lekkertjies! Hopelik kan koffie en beskuit weer iewers vorentoe op die spyskaart kom.

Francois Retief is met verlof vanaf 26 Maart tot 10 April. Die Kgalagadi se wye horisonne roep… Die volgende Familienuus sal dus op 13 April verskyn. Kontak die Sinodehuis met navrae – dáár waar ek gaan, werk nie eens ‘n selfoon nie!

 

GEMEENTES

POPIA-wetgewing: ons heg hierdie skrywe aan wat ons vanaf die kantoor van die Algemene Sinode ontvang het. Jy sal sien dat ons nog wag vir ‘n dokument wat hieroor deur die Inligtingsbeampte opgestel word.

Wat kan julle nou reeds doen? Maak seker dat julle lidmate se persoonlike inligting veilig bewaar. Gee geleentheid aan lidmate om aan te dui as hulle verkies dat hulle inligting nêrens beskikbaar gestel moet word nie. Gee net die belangrike data soos selnommer en e-pos vir julle eie bedieninge.

Ons is in die Sinodehuis ook besig om hierna te kyk. Op ons webwerf verskyn leraars se selnommers nie meer nie – slegs die kerkkantoor se nommer. Die gemeente kan self besluit wie watter inligting oor die leraar ontvang.

In ons Familienuus plaas ons die e-posadresse van leraars wat verjaar. Laat weet as jy verkies dat jou adres nie geplaas word nie. Dieselfde geld ons emeriti.

 

LERAARS

Ronél Coertzen van Chrissiesmeer se ma is verlede week oorlede. Sterkte, Ronél.

Luné Pauley van Ermelo trou op 20 Maart . Haar kollega, Jaco van Niekerk, gaan hulle in die huwelik bevestig. Baie geluk en baie welkom aan ds Luné Dörfling!

Twee van ons kollegas emeriteer aan die einde van Maart. Ons groet vir Giepie Peens by Ohrigstad en Carl Schoeman by Phalaborwa. Mooi loop – en baie dankie!

Ons wag elke jaar vir die begrotingsrede en die skrywes wat daaruit voortkom om die nuwe reistoelaag-tabel te kan publiseer. Hier is die 2021/22 tabel. Let op dat daar ‘n afwaartse aanpassing is. Dit is hoe die slim mense hierdie jaar die somme maak…

REISTOELAAG LERAARS 2021/2022
Kilometer Vaste koste Brandstof Instandhouding Reistoelaag
per jaar Rand Rand Rand Rand/jaar
  75 039 1,263 0,532  
         
12 000 75 039 15 156 6 384 96 579
         
18 000 75 039 22 734 9 576 107 349
         
24 000 75 039 30 312 12 768 118 119

 

Bestmed gee inligting oor gesondheid en gesonde gewoontes.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE

Ons datum vir die Predikantekonferensie is die week na Pinkster: 24 – 28 Mei.    Dit vind hierdie jaar by Skukuza plaas.  Dr Johan Pienaar is ons spreker.

Daar is nog 1 drie- bed Rondawel beskikbaar.  Vir navrae en meer inligting skakel vir Tersia by die Sinodehuis of stuur ‘n e-pos na ontvangs@sinoos.co.za

 

ARGIEF

Dit is weer tyd vir die indiening van Kerkkantore se Inventarisvorms – Inventaris van inligtingsbronne in terme van die wet op die bevordering van toegang tot inligting (wet 2 van 2000).  Stuur dit asseblief voor 31 Mei 2021 na argief@sinoos.co.za

 

MISSIONALE WERKGROEP

Ons Missionale werkgroep is besig om te besin oor die volgende tree om te gee. Die Algemene Sinode se werkboek “In Pas met die lewende God” is ‘n baie besonderse produk. Johan Taute het hierdie dokument in diepte bestudeer.

Gesels met Frikkie Coetzee van Lux Mundi of Johan Koen van Burgersfort as jy graag aan hierdie nadenke wil deelneem.

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. As ons nie weet nie, sal ons julle kan verwys na iemand wat behoort te weet.

Ons leraars en amptenare weet van die benoemingsvorm wat ons moet voltooi. Dis die vorm wat ná ons dood vir Sanlam se trustees gaan help om die verdeling van ons voordele te doen. Sanlam verander hierdie vorm van tyd tot tyd om tred te hou met wetgewing. Ons heg die nuutste weergawe hier aan. Voltooi dit, bêre ‘n afskrif in jou kerkkantoor, nog een by jou testament – en jy is welkom om ‘n elektroniese weergawe na die Sinodehuis te stuur.

Ons het ‘n hulpdokument vir leraars wat emeriteer – dit help om al die sake wat aandag moet kry, af te merk. Vra dit gerus aan wanneer nodig.

CMR MPUMALANGA

Dinsdag 16 Maart is Internasionale Dag vir Maatskaplike Werkers. In hierdie Covid19-dae het almal van ons weer reuse waardering gekry vir die werk wat ons maatskaplike werkers doen. In Lourens Bosman se woorde: “Hulle gaan waar ander mense te bang is om te gaan. ”

 

My vraag: wat doen julle gemeente om waardering teenoor julle maatskaplike werker te betoon? Hoe versorg julle julle maatskaplike werker? Het iemand van die gemeente al vir die maatskaplike werker gaan bid? Hoe gereeld bid julle in ‘n erediens vir hulle en hulle gesinne en hulle werk?

 

 

SINOOS SEëN

SinOosSeën is die voertuig van Oostelike Sinode waarmee ons graag ondersteuning wil gee wanneer daar ‘n rampsituasie ontstaan. Die fonds is geregistreer om Artikel 18A-kwitansies te kan gee wat donateurs vir belastingverligting kan indien.

Die fonds mag net aangewend word in die geval van rampe soos droogte, brand en oorstromings. Die bedoeling is dat ons in daardie situasies gereed is om groter donateurs soos byvoorbeeld sakeondernemings by hulpverlening te kan betrek.

Die Sinodale Diensraad het ‘n beleid- en prosesdokument goedgekeur wat ons sal help om goeie besluite hieroor te kan neem.

Intussen sou lidmate wat donasies vir die fonds wil maak, dit kan doen. Baie belangrik: SinOosSeën wil nie fondse uit gemeentes neem nie. Indien daar iemand in die gemeente is wat wel ‘n ekstra bydrae vir rampverligting wil maak, kan hierdie bankbesonderhede gebruik word:

SinOosSeën

ABSA Tjekrekening 409 650 2989

Takkode 632 005

Verwysing: Naam en e-posadres (vir die kwitansie)

TOERUSTING

Excelsus vertel ons van hulle program vir leraars in die eerste drie jaar van hulle bediening.

BybelMedia vertel van lekkerlees kinderboeke.

Die Bybelgenootskap het ‘n verskeidenheid van Bybelvertalings beskikbaar gestel op hulle app. Soek  in jou app-winkel vir biblesa,  registreer en jy kry selfs die nuwe 2020 Afrikaanse vertaling.

Petri Coetzee van Malelane bied gereeld hierdie kursus aan om leraars en ander hulpwerkers in trauma-gevalle toe te rus met ‘n program wat werk. Lees bietjie meer van die TRAUMATIC INCIDENT REDUCTION WERKSWINKEL wat op 22 – 26 Maart aangebied word.

Wentzel Coetzer bied ‘n kursus oor die ondersteuning aan persone met demensie en Parkinson-siekte aan.

Bybel-Media het twee boekies uitgegee. Ons kinders stoei soms in hierdie dae met verlies en angstigheid. Hoe help jy hulle om daar deur te kom?

BybelMedia het ook hulle nuusbrief vir ons gestuur met allerlei inligting oor hulle produkte.

Skenk ’n boks GRATIS boeke en bemoedig mense in hulle geloof

Ons het soveel sukses behaal met ons BybelBoekBokse-projek dat Bybel-Media besluit het om in hierdie uitdagende tyd na nog meer mense uit te reik met gratis boeke.

Word ons vennoot in hierdie projek om mense, oud en jonk, in hulle geloof te bemoedig.

Hoe kan jy ons help om nog geestelike boeke by mense uit te kry?

Al wat jy moet doen, is om die koerierkoste van R99 te borg en Bybel-Media skenk ’n boks vol GRATIS Christelike boeke en Bybels. Stuur aan ons die adres waar die boks boeke afgelewer moet word, of kom haal ’n BybelBoekBoks by ons kantoor op Wellington.

Gemeentes en organisasies kan hierdie bokse met boeke gebruik om uit te reik na gemeentelede, versorgingsoorde, skuilings, skole, en so meer.

Met jou bydrae kan jy ’n groot impak op mense se lewe en geloofsreis maak.

Jy kan ’n direkte inbetaling maak of ’n elektroniese oorplasing (EFT) na Bybel-Media se bankrekening.

Bybel-Media Handel

Absa, Wellington

Tjekrekening: 405 433 6340

Takkode: 632 005

Verwysing: e-pos en naam

Of betaal aanlyn deur hier te kliek: https://www.payfast.co.za/eng/process/payment/00948023-0590-426f-9fa5-256f8a4132bc

As jy ons met hierdie projek wil help, stuur vandag nog jou inligting aan hannelie.matthee@bmedia.co.za en ons kontak jou.

Amanda van der Westhuizen

Bybel-Media en LiG / Bible Media and LiG

Bestuurder: Bemarking en Reklame / Manager: Marketing and Advertising

T:  021 864 8231
F:  021 864 8264
C: 082 568 2768

amanda@bmedia.co.za

www.bybelmedia.org.za

Dons Kritzinger het ‘n interessante boekie geskryf oor “Die kerk in beelde.” Dit kyk op ‘n nuwe manier na wat die Bybel oor die kerk sê. Jy kan die volledige boekie hier aflaai as PDF-dokument.

Matriek geslaag – en wat nou? Ons kerk se eie Hugenote Kollege bied ‘n verskeidenheid van kursusse aan – loer gerus hier.

kerksondermure het oor die jare ‘n rykdom van materiaal vir kinder- en tiener-bediening opgebou. Hulle wil dit graag tot beskikking stel van gemeentes wat dit wil gebruik. Kontak Charlene by cfranken@ksm.co.za vir al die besonderhede.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

[Nou ja, as jy nie op 23 Maart verjaar nie, is jy beslis in die minderheid… ]

18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com
20 Maart – Jim De Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
21 Maart – André Bartlett, Excelsus UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Arline le Roux, Pierre van Ryneveld, arline@pvr.co.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman@ngdebruinpark.co.za
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
24 Maart – Dieter De Bruin, Pretoria-Faerie Glen, debruindieter@gmail.com
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
30 Maart – Meyer Van Wyk, Piet Retief, meyervwyk@gmail.com
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson74@gmail.com
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za
9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za

EMERITI

 20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017, johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  082 469 6330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attievanniekerk@nova.org.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – André Kok, Olifantsfontein 2019, aekok@absamail.co.za
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com
9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za

GEMEENTES

20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (57)
1 April – Krugerwildtuin, Pastor.krugerkerk@gmail.com (35)
1 April – Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (33)

PERSONEEL

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

 

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email