Print Friendly, PDF & Email

23 Februarie 2021

Familienuus 393

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

“Die taal wat ons praat…” Ek dink daar was voorheen só ‘n program op RSG op ‘n Sondag?

Hier gaan dit nie nou oor “watter taal?” nie. Dit gaan eerder oor “hoe praat ons?”

As gelowiges weerspieël ons taal ons harte. As ons gedurig kla en negatief en afbrekend praat – nou ja, dan is dit die getuienis wat ons uitdra.

As ons woorde mekaar opbou en seën en bemoedig – dan beleef mense in ons taal iets van die teenwoordigheid van ‘n Goeie Vader.

Die Woord sê ons tong kan soos die roer van ‘n skip wees: klein, onsigbaar – maar met reuse impak.

Francois Retief
SINODEHUIS

“The single biggest problem in communication is the illusion that it has happened.”
George Bernard Shaw

Die digter is reg. Ons digitale kommunikasie-era bevestig die waarheid van sy woorde.

E-posse word so in die verbygaan gelees. “Ek sal later hierby uitkom” gebeur dan nooit. Die Whatsapp word gelees  en summier vergeet. Hoeveel mense sit nog by ‘n lessenaar en werk netjies deur die korrespondensie wat ontvang is?

Ongelukkig is dit ook van kommunikasie na gemeentes waar. Dikwels hoor ons “ons weet niks hiervan nie” of “hoekom laat weet julle nie vir gemeentes nie?”

Die antwoord: stel ‘n baie duidelike plan vir kommunikasie binne die kerkkantoor en gemeente op. Die administratiewe beampte moet presies weet wat om met elke e-pos te maak en na wie dit aangestuur moet word. Die finansiële beampte moet seker maak dat die voorsitter van die finansiële kommissie en die ouditeur ingelig is. En so trek julle ‘n paar duidelike kommunikasie-lyne wat verseker dat niks deur die gate val nie. Elke personeellid en leraar raak bewustelik deel van die proses.

Presies dieselfde geld gemeentes se kommunikasie na lidmate toe.

Dis nie moeilik nie – maar dit vra die gedissiplineerde uitvoer van ‘n proses wat goed deurdink is binne die gemeente.

 GEMEENTES

Ons het hierdie skrywe ontvang van ‘n hartseer gebeurtenis in ‘n gemeente. Maar dit is ‘n unieke situasie – en ons plaas dit om sommer net weer waardering te kry vir ons heel kleinste gemeente… [Volgens die Jaarboek is daar 19 belydende lidmate en 1 dooplidmaat.]

From: MERLINDALE NG <ngmerlindale083@gmail.com>
Sent: 11 February, 2021 11:26
To: Elna de Bruyn <argief@sinoos.co.za>
Subject: Re: FAMILIENUUS 392

Goeie middag Elna,

Ek deel mee dat daar die afgelope week iemand uit ons gemeente oorlede is (Johan Kriek).  Soos jy weet is ons regtig min lidmate en is dit regtig sleg vir ons veral as die persoon so getroue lidmaat was, veral omdat ons laaste afsterwe in die gemeente 9 jaar gelede was.

Seën vir julle toegebid

Jenny Vermaak

Kyk bietjie hoe Skuilkrans hulle 50ste verjaardag vier!

 

PENSIOENFONDS

Die jongste omsendskrywe vir die Predikante en Amptenare Pensioenfonds, Afrikaans en Engels, is aan gemeentes gestuur.  Die twee fondse het op 1 Oktober 2020 saamgesmelt – en dit bring kostebesparings tot voordeel van die lede mee. Vir 2021/22 is daar geen persentasie-verhogings van die premies en kostes nie. Die bedrae van die premies en koste-fooie sal dus dieselfde as nou wees tensy die lid se vergoeding aangepas is.

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Ons leraars en amptenare weet van die benoemingsvorm wat ons moet voltooi. Dis die vorm wat ná ons dood vir Sanlam se trustees gaan help om die verdeling van ons voordele te doen. Sanlam verander hierdie vorm van tyd tot tyd om tred te hou met wetgewing. Ons heg die nuutste weergawe hier aan. Voltooi dit, bêre ‘n afskrif in jou kerkkantoor, nog een by jou testament – en jy is welkom om ‘n elektroniese weergawe na die Sinodehuis te stuur.

Ons het ‘n hulpdokument vir leraars wat emeriteer – dit help om al die sake wat aandag moet kry, af te merk.

 

CMR MPUMALANGA

Ons het ‘n nuusbrief ontvang van CMR Mpumalanga.

 

TOERUSTING

Excelsus vertel ons van hulle jaarprogram.

BybelMedia vertel van lekkerlees kinderboeke.

Die Bybelgenootskap het ‘n verskeidenheid van Byelvertalings beskikbaar gestel op hulle app. Soek  in jou app-winkel vir biblesa,  registreer en jy kry selfs die nuwe 2020 Afrikaanse vertaling.

Petri Coetzee van Malelane bied gereeld hierdie kursus aan om leraars en ander hulpwerkers in trauma-gevalle toe te rus met ‘n program wat werk. Lees bietjie meer van die TRAUMATIC INCIDENT REDUCTION WERKSWINKEL wat op 22 – 26 Maart aangebied word.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za
27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, janetcruywagen@gmail.com
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com
7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za
13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com

EMERITI 

28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net
7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za

GEMEENTES

2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com  (79)
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za (132)
9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za (154)
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com (68)
15 Maart – Hazyview, ngkantoor@hazycom.co.za (46)

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email