Print Friendly, PDF & Email

25 Januarie 2021

Familienuus 391

VANUIT DIE SINODEHUIS

“In die begin het God die hemel en die aarde geskep…”

Só begin die Bybel. Dis nie ‘n aardrykskundige opmerking nie. Dis ‘n geloofsbelydenis. Dit was ‘n geloofsverklaring in ‘n moeilike tyd vir die volk Israel. Dit sit elke afgod wat die status van “skepper” kon gehad het, op sy/haar plek. Dit vul die harte van bang en onseker gelowiges met ‘n stille, diep afhanklikheid van dié God wat alles gemaak het.

Hierdie is ‘n herhalende tema in die Bybel. Die pelgrim kyk met groot, bang oë na die berge – dáár waar die rowers skuil – en vra: “…waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.” Die gelowiges bid in Handelinge tot die Here wat “hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het.” En Paulus sê in Efesiërs dat die kerk die “gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde” is. Die Kersnag-koor sing “ere aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

Ons is almal effe bang en skrikkerig en onseker en senuweeagtig in hierdie pandemie-dae. Dis natuurlik. Ons het ‘n reuse taak om met verantwoordelikheid te leef – en ook kerk te wees. Ons het nou ‘n geloofsbelydenis nodig waarmee ons elke dag kan opstaan.

“In die begin het God die hemel en die aarde geskep” praat met my.

Francois Retief

 

LERAARS

Ons hoor so stuk-stuk van kollegas wat deur die virus platgetrek was. Ons is dankbaar vir herstel – en ons vertrou die Here vir volkome genesing. Waar daar hartseer is oor familie en vriende wat gesterf het, bid ons vir vertroosting.

Ons Sinode se leraarspan raak al ouer. Ons het nou gereeld leraars wat emeriteer. Hou asseblief die Sinodehuis op die hoogte van kollegas wat groet.

Kapelaan (ds) Charl de Kock het reeds op 30 Augustus 2020 geëmeriteer. Hy gaan voort as verteenwoordiger by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en is steeds aan Elarduspark gekoppel.

Christie Smit is besig om sy laaste goedjies in te pak op Lydenburg nadat hy verlede jaar geëmeriteer het en ‘n verdere jaar daar gedien het.

Pieter Badenhorst van Moreletapark het ook geëmeriteer maar het ‘n verdere kontrak gekry.

Giepie Peens by Ohrigstad begin ook kyk wat weggegooi moet word en wat saamgaan as hy een van die dae emeriteer.

Carl Louwrens is besig om sy diere in die wildtuin vir oulaas te groet aangesien hy einde Februarie by Krugerwildtuin emeriteer. (Net vir ingeval jy ‘n gaping sien: die gemeente gaan nie dadelik beroep nie – hou dus die aansoeke eers vas…!)

 

SINODALE DIENSRAAD

Toe die Sinodale Diensraad die besluit moes neem dat ons nie in Februarie sinodesitting kan hou nie, het ons dadelik met ‘n gesprek begin oor moontlikhede waarop die leierskap van die Sinode en die leraars en lidmate van gemeentes nader kontak met mekaar kan hê. Ons is baie bewus van die aktuele sake wat in gemeenskappe leef. Ons dink aan die realiteite van plaasanvalle, misdaad, gesprekke oor grond in die landbou-omgewing, rasse-konflik, kerkwees te midde van die pandemie en nog vele meer.

Ons voorsien dat ons kleiner, informele gespreksgeleenthede hieroor op plaaslike vlak kan hê. Op hierdie stadium is dit vanweë die regulasies nog nie moontlik nie maar ons is besig met die planne. Ons hou jou op die hoogte van verwikkelinge.

 

WêRELDBIDDAG VIR VROUE

 

Op 5 Maart word die Wêreldbiddag vir Vroue in Suid-Afrika gehou. Dié Biddag is ’n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ’n gebedsketting in meer as 170 lande vorm. Dit strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding. Die Wêreldbiddag vir Vroue bied vroue wêreldwyd verskeie geleenthede, onder andere om hul geloof in Jesus Christus te bevestig. Dit bied gelowiges ook die geleentheid om versterk te word deur die geloofservaring van Christene uit ander lande en kulture. Ons geniet dan ook die voorreg om ander se laste te help dra deur saam met hulle en vir hulle te bid. Die tema word elke jaar deur vroue van verskillende lande gekies. Die tema vir 2021,  ‘n Lewe gebou op ‘n vaste Rots”,  is gekies deur die vroue van Vanuatu.  Kom ons as vroue neem die inisiatief om op 5 Maart by die werk, skool of in ons gemeente tyd af te staan om saam met vroue van oor die wêreld te verenig in gebed.  Dokument aangeheg.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE 2021

Dis nou reeds bekende nuus dat ons nie in Letaba sal kan konferensie hou nie. Die saal het afgebrand en daar is nog geen teken dat hulle dit gaan herstel nie. (Ek het in Desember gaan kyk…)

Ons kon daarin slaag om ons bespreking net so oor te plaas na Skukuza. Ons gaan die fasiliteite van Krugerwildtuin-gemeente kan gebruik.

Tersia stuur e-pos om reëlings oor die verblyf te tref. Ons sal hier en daar enkele aanpassings aan die tipe verblyf moet maak. Verder moet ons almal ‘n klein bedrag inbetaal om die verhoging in tariewe van die Wildtuin te dek. Gee asseblief dadelik aandag aan Tersia se korrespondenise.

Ons datum is die week na Pinkster: 24 – 28 Mei. Dr Johan Pienaar is ons spreker. Ons hou al ons duime vas dat die geleentheid wel sal kan realiseer.

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

 

DIVERSE

Danie Mouton van die Oos-Kaap Sinode verstaan die media- en kommunikasie-wêreld. Hy gee inligting oor die vraag of gemeentes nog met Whattsapp veilig kan voel.

 

[Iemand het hieroor gevra of ons nog die dae van die telefoonboek onthou? In daardie dik boek – wat wyd versprei is – was jou naam, woonadres en telefoonnommer. Skrikwekkend!]

 

Wat maak ons met Whatsapp?

 

Gebruikers van Whatsapp het onlangs heftig gereageer toe Facebook aangekondig het nuwe gebruiksvoorwaardes beteken dat Whatsapp wesenlike persoonlike gebruiksinligting met Facebook gaan deel. Indien gebruikers nie by die voorwaardes inval nie, kan die toepassing nie langer gebruik word nie. Die boodskappe tussen gebruikers bly egter vertroulik.

 

Signal en Telegram is twee alternatiewe. Duisende gebruikers het soontoe gestroom.

 

Sedert inperking het Whatsapp in baie gemeentes die voorkeur sosiale media platform vir bediening geword, veral waar data en beperkte konneksie ter sprake is.

 

Wat beteken dit vir gemeentes?

 

Eerstens beskik Facebook, Google en ander reeds ongelooflik baie inligting oor jou bewegings en voorkeure. Hulle gaan nie veel nuwe besonderhede oor jou via Whatsapp in die hande kry nie.

 

Tweedens is die alternatiewe platforms nie sonder gevaar nie. Volgens Emma Sadleir, ‘n kundige oor die regsaspekte van sosiale media, het Telegram ‘n “Groups nearby”-funksie wat die gebruiker kan blootstel aan ongewenste inhoud. Sy waarsku bv oor kinders en pornografie. Die funksie van die foon wat ligging bepaal moet liefs afgeskakel wees wanneer mens Telegram gebruik. Telegram het ook ‘n “people nearby”-funksie waarmee jou ligging bepaal kan word. Intussen is daar gemeentes wat reeds Telegram gebruik, met groot sukses.

Derdens het Elon Musk aanbeveel dat gebruikers na Signal oorskakel. Soveel gebruikers het soontoe gestroom dat die platform byna verswelg is. Dit word aangespreek.

Wat is die konklusie? Ons leef in ontwrigtende tye. Bly Whatsapp gebruik totdat ‘n duidelik ander alternatief na vore tree?

 

TOERUSTING

Wentzel Coetzer bied ‘n kursus oor die pastorale begeleiding van persone met Alzheimers en Dementia aan.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

3 Februarie – Potgieter Jorrie, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za
4 Februarie – Dippenaar Lizari, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com

EMERITI

Ds Andries van Heerden is op 11 Desember 2020 en ds Gert Reinecke op 6 Januarie 2021 oorlede. Ons meelewing met die gesinne.

Ds Gert van Rensburg het ‘n interessante boek geskryf oor idiome in die Bybel. Hier is meer besonderhede.

28 Januarie –  Bester Wessel, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net
3 Februarie – Marais Piet, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za
4 Februarie – Coertze Jan, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Nel Malan, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
5 Februarie – Woite Christo, kerksondermure 2019,  082 894 6273
5 Februarie – Visser Sarel, Moreletapark 2017, visser.sarel1@gmail.com
6 Februarie – Fourie Kobie, Elarduspark 2018, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
6 Februarie – van Niekerk Roelf, Piet Retief  2019, rapvn@telkomsa.net
8 Februarie – Bisschoff Jan, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com

GEMEENTES

29 Januarie –   Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (50)

  

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email