Print Friendly, PDF & Email

8 Desember 2020

Familienuus 390

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Hierdie kant is ‘n paar stewige woelinge aan die gang.

Ons Sinodehuis was Donderdag die gasheer vir ‘n vergadering van die Pensioenfonds. Ek was lid van die vergadering. Vrydagaand kom die nuus dat een van die persone op die vergadering positief getoets het vir Covid-19. Dit beteken dat ons almal wat daar was, in isolasie moet wees. Dit beteken ook dat ons die Sinodehuis moet sluit.

Ons oorsee-kinders het Saterdagaand geland. Ons mag hulle glad nie ontmoet nie. Ek verstaan nou ‘n klein ietsie van die trauma van kinders wat bejaarde – en selfs sterwende – ouers in hierdie dae moes groet sonder om dáár te kon wees.

Dis nogal ‘n vraag oor watter Skrifgedeelte ‘n mens nou sal help.

Ek het al aan die begin van die grendeltyd in ‘n gesprek oor die verantwoordelike gebruik van die Bybel in hierdie vreemde situasie gesê dat die toets vir my sou wees of ek die teksgedeelte as ‘n belofte kan lees én dit by die begrafnis van ‘n gelowige kan lees. Jesus se woorde in Matteus 28:20 is daarom my seënwens vir julle elkeen – in tye van teenspoed én in tye van voorspoed én in Kerstyd:

“Ek is met julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Immanuel! God mét ons!

Francois Retief

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis is hierdie week gesluit as gevolg van die Covid-19 blootstelling. Ons werk nog tot Vrydag 11 Desember om 10:00 van die huis af.

Die Sinodehuis maak weer op Maandag 11 Januarie 2021 oop.

 

POPI

Daar is nuwe verwikkelinge oor die wet wat mense se persoonlike besonderhede beskerm. Die Kerkargief in Stellenbosch werk aan ‘n dokument wat Sinodes en gemeentes sal help om hierdie saak te kan bestuur. Intussen: wees sensitief met die inligting van lidmate. Ek het onlangs nog weer ‘n oproep gehad van iemand wat al die leraars se inligting wil hê vir ‘n promosie. Dis uit! Bemarkers weet dat gemeentes een van die instansies is met die beste inligting oor mense. Moenie in ‘n slaggat trap nie.

 

SINODESITTING 2020

Die Sinodale Diensraad het lang gesprekke gehad oor ons Sinodesitting. Uiteindelik was dit ‘n eenstemmige besluit dat ons nie met die beperkende regulasies ‘n sitting sal kan hou soos wat ons aan Sinodesitting dink nie. Ons tentatiewe Februarie-datum is dus van die baan. Ons gaan in 2021 die situasie fyn monitor om so spoedig moontlik te kan vergader. Ons stuur ook ‘n amptelike skrywe aan kerkrade in dié verband.

Terselfdertyd het die Sinodale Diensraad besluit om in volgende jaar kleiner groepe van leraars én lidmate te besoek. In  hierdie uiters moeilike tye is die bou van goeie verhoudinge vir ons ‘n prioriteit. Ons werk aan die planne hiervoor en praat gou weer daaroor…

 

PREDIKANTEKONFERENSIE 24 – 28 MEI 2021

Die winkel asook die ontspanningskamer wat ons gebruik het in Letaba, het afgebrand. Die bestuur van die kamp het gesê ons moenie enige hoop hê dat dit teen Mei 2021 herstel gaan wees nie.

Ons kon daarin slaag om ons bespreking net so oor te plaas na Skukuza. Ons sal enkele klein aanpassings aan die tipe verblyf moet maak maar dít doen ons in 2021. Ons kan ook nuwe besprekings hanteer onderworpe aan die beskikbaarhied van verblyfplek. Laat weet eerste ding in die nuwe jaar vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za

Ons gaan die fasiliteite van Krugerwildtuin-gemeente in die Personeeldorp gebruik vir ons lesings.

Die spreker is dr Johan Pienaar. Ons is baie opgewonde hieroor. Ons hou styf duime vas dat dit volgende jaar kan realiseer.

 

OOSTELIKE SINODE, NOORDELIKE SINODE EN KONING KGOSI MAMPURU III VAN DIE BAPEDI

Dirkie van der Spuy vertel van ‘n baie besondere versoenings-besoek. Dít is kerk…

 

CMR

Ons heg ‘n skrywe oor geweld teen vroue en kinders aan.

CMR stel ook ‘n vakature vir ‘n maatskaplike werker bekend.

 

TRAKTEMENT 2021/22

Kerkkantore en leraars het reeds die nuutste inligting oor traktementskale ontvang. Dit is ook op die hoofblad van ons webwerf.

Waarskynlik is dit nie waarop ons gehoop het nie maar die ekonomiese realiteite van ons land, ons gemeentes en ons bydraende lidmate vra vanons almal groot sensitiwiteit. Ons as leraars en personeel staan nie los van hierdie werklikhede nie. Ons is saam met ons lidmate in ‘n ekonomies moeilike omgewing.

 

“PAP-FONDS”

Die Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds het tot nou op twee aparte bane gefunksioneer. Vanaf 1 Oktober het die twee bane nader aanmekaar beweeg en word hulle nou as een fonds bestuur. Elke fonds het steeds eie reëls wat uniek is aan die lede-profiel van die fonds. Die een voordeel vir alle lede is ‘n verlaging van kostes – en enige fondsbestuurder sal jou vertel dat koste een van die “bedreigende” faktore vir aftreegeld is. Die ander voordeel is die verbetering van aftree- en sterftevoordele.

Baie belangrik: pensioenvoorsiening is net één deel van ons voorsiening vir aftrede. [dit is die pap…] Elke leraar en amptenaar moet self verantwoordelikheid neem om nog voorsiening te maak vir ‘n gerieflike aftrede. [dit is vir die vleisie saam met die pap…!] Ons beplan ‘n inligtingsgesprek hieroor in die nuwe jaar…

 

SEKSONDERRIG IN SKOLE

Oor hierdie baie sensitiewe saak het die NG Kerk reeds ‘n uitvoerige dokument voorgelê aan die taakspan van die staat wat hiermee werk.

Johan Koen vertel van ‘n waardegedrewe moontlike alternatief wat skole kan oorweeg.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

18 Desember – Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, willem@ngpanorama.co.za
21 Desember – Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember – Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember – Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember – Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
23 Desember – Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
25 Desember – Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember – Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje.vdwesthuizen@gmail.com
31 Desember – Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie – Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
5 Januarie – Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie – Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, rika@midsuid.co.za
12 Januarie – Roedolf Botha, Pretoria-Oosterlig, roedolf@oosterlig.co.za
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
18 Januarie – Anandie Greyling, Doornkloof, anandie@dkfk.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net
23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steann1@gmail.co.za
24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgrobler15@gmail.com
24 Januarie – PC Pretorius, Moreletapark, pc.pretorius@moreleta.co.za

 

EMERITI

8 Desember – Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember – Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember – Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember – Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember – Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember – Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
19 Desember – Niekie Rothmann, Meyerspark 2019, nicrothmann@gmail.com
21 Desember – Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991
25 Desember – Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
26 Desember – Johan Scheepers, Heilbron 1991
26 Desember – Cliff van Vuren, Dennesig 2014, crvanvuren@mweb.co.za
2 Januarie – Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
8 Januarie – du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com
23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com

GEMEENTES

7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net (171)
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za (83)
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.za (88)
9 Januarie – Roossenekal, riandabekker4@gmail.com (36)
19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (101)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (65)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email