Print Friendly, PDF & Email

17 November 2020

Familienuus 389

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Psalm 90 se woorde oor die Here wat “vir ons ‘n toevlug was van geslag tot geslag” het onlangs vir my nuwe betekenis gekry.

[Wat hier volg, is omdat ons voorsitter my opdrag gegee het om dit te sê…]

Ek en Lizna het nuweling-oupa en ouma geword. En toe ek met ‘n klein babaseuntjie in die arms  staan, besef ek weer: ons aanbid ‘n God wat van geslag tot geslag ons God is.

Dit sal goed wees om na te dink oor die mense wat ons voorgegaan het: ouers, onderwysers, leraars, ‘n Kinderkrans-tannie, ‘n Sondagskool-oom, ‘n vriend – hulle wat ons bekendgestel het aan hierdie Here.

Dit is ook goed om na te dink oor die impak wat ons het op hulle wat ná ons hier sal wees. Sien en hoor hulle die Here in ons lewens? Is ons gemeentes steeds geloofsgemeenskappe wat genoeg onthou dat ons besig is om aan mense se lewens te vorm? Vir hierdie geslag – én vir ‘n volgende geslag. Vir die Here…

My vorige gemeente – Ermelo – se doopvont het ‘n silwerbak daarin met die datum “1908” daarin gegraveer. Inderdaad is die doop die teken van ‘n God wat van geslag tot geslag met ons ‘n pad stap.

Ons gebed – soos Psalm 90 – behoort ook steeds te wees dat ons kinders – en hulle kinders – die grootheid van die werke van die Here sal sien.

O, ja: om langs ‘n nuwe ouma te slaap, is nie so erg nie. Maar sy wil elke dag ‘n foto hê van die mannetjie… Ai!

NS: Dankie vir al die goeie wense met my enkel-operasie. Die dokter is tevrede. Die pasiënt is geduldig. Hopelik is die gips oor 2 weke af.

Francois Retief

 

LERAARS

Teodor van der Spuy het weer pa geword – en Oupa Dirkie ‘n kleinseun ryker. Baie geluk.

Jan Venter word die laaste naweek van November in Clarens bevestig as leraar.

Gerhard Green is op 15 November as leraar in Amersfoort bevestig. Welkom, Gerhard!

Riaan Ingram, lidmaat van Rayton, het sy Colloquium Doctum suksesvol afgehandel en is verlede week saam met die studente gelegitimeer. Ons is saam met jou dankbaar hieroor, Riaan.

Tertius Erasmus se vrou, Christa, se ma is Maandag oorlede. Sterkte vir julle.

 

ARGIEF

Die Argief van die NG Kerk bied ‘n boekbekendstelling aan oor “Randfigure – stemme van toe tot nou” aan. Hier is die volledige besonderhede.

 

SINODESITTING 2020

Ons kyk voorlopig na 7 – 10 Februarie 2021. Die Sinodale Diensraad sal by die November-vergadering kyk na alternatiewe moontlikhede om binne die Covid19-regulasies ons sitting te laat gebeur. Moet nie nou reeds verblyf bespreek nie – ons moet méér seker wees dat die vergadering wel moontlik sal wees.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2021

Ons kyk ver vorentoe – en ons praat Predikantekonferensie in die Wildtuin.

Daar was baie verwikkelinge. Die winkel asook die ontspanningskamer wat ons gebruik het in Letaba, het afgebrand. Die bestuur van die kamp het gesê ons moenie enige hoop hê dat dit teen Mei 2021 herstel gaan wees nie.

Ons kon daarin slaag om ons bespreking net so oor te plaas na Skukuza. Ons sal enkele klein aanpassings aan die tipe verblyf moet maak maar dít doen ons in 2021. Ons gaan die fasiliteite van Krugerwildtuin-gemeente kan gebruik.

Ons datum is die week na Pinkster: 24 – 28 Mei.

Ons het vir dr Johan Pienaar genooi as spreker – hy bevestig die afspraak volgende week met ons.

Ons hou styf duime vas dat dit volgende jaar kan realiseer.

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk weer meestal vanaf die Sinodehuis. Ons beperk die kantoorure vir besoekers tot 08:00 – 13:00. Skakel gerus vir ‘n afspraak met enige van die personeel.

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

CMR

Ons heg ‘n nuusbrief aan.

DIVERSE

Stellastraat-gemeente het gevra dat ons hierdie vakature vir ‘n finansiële beampte sal bekendstel. Sluitingsdatum is 30 November.

 

TOERUSTING

Bybel-Media vertel van die 2020 Afrikaanse Bybel.

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net
22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, jxkids@gmail.com)
7 Desember – Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com

EMERITI

19 November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997, ellakruger@mailsurf.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com
21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
28 November – Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November – Jan Roos, Volksrust 2002

GEMEENTES

17 November – Gravelotte, nggravelotte@gmail.com (69)
18 November – Doornkloof, kantoor@dkfk.co.za (47)
22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (41)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (63)
24 November –  Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (69)
1 Desember – Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (64)
3 Desember –  Amersfoort, ngkamersfoort@gmail.com (153)
3 Desember – Graskop, info@nggraskop.co.za (88)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email