Print Friendly, PDF & Email

19 Oktober 2020

Familienuus 388

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons groet vanuit die Sinodehuis. Ons gee vandag die Familienuus in jou hand – bietjie vroeër as wat jy te wagte sou wees.

Ek is die volgende 3 weke uit aksie met ‘n Achilles-operasie wat al vir ‘n paar jaar dreig om te moet gebeur. Die idee van weke op jou rug lê, kom vir my nog vreemd oor – maar dis wat die dokter sê moet gebeur – en hy praat met ‘n skerp mes in die hand…

Die Sinodehuis gaan voort soos altyd. Die personeel is aan diens en help graag waar nodig.

Baie dankie vir omgee en lojaliteit teenoor ons Sinode. Dis hoe familie maak.

Francois Retief

 

LERAARS

Ons kollega, Jan Venter van Pierre van Ryneveld, het die beroep na Clarens aangeneem.

Proponent Gerhard Green is beroep na Amersfoort.

De Wet Marais is gekoppel as kapelaan aan Phalaborwa.

Landi Botha is by Lyttelton bevestig as leraar van die gemeente.

 

FAMILIEREëLS 2020

Soms werk ons planne baie goed – en ander kere nie so mooi nie. Ons Kerkregdiensgroep het ‘n reuse werk aangepak om ons Familiereëls op datum en relevant vir vandag se omstandighede te bring.

Ons het dit na leraars en gemeentes gestuur met die versoek dat dit aan kerkrade voorgelê word vir goedkeuring sodat die Sinodale Diensraad dit voorlopig kan goedkeur met die oog op ons Sinodesitting. Die terugvoer wat ons ontvang het, is dat hierdie ‘n baie moeilike dokument is om aan ‘n kerkraad voor te lê. Dis moeilik om met vorige jare te vergelyk – en dis moeilik om hieroor gesprek te voer op ‘n kerkraad se vergadering.

Ons het geluister – en in oorleg met die Kerkregkundige, Jorrie Potgieter, geoordeel dat ons hierdie werkswyse moet staak. Baie dankie aan elke leraar wat met groot noukeurigheid hierdie taak aangepak het – julle is merkwaardig!

Ons stuur in volgende week ‘n verbeterde dokument met die uiteensetting van ‘n maklike proses wat ons gaan volg tussen ons leraars om dan uiteindelik by ons Sinodesitting ‘n finale dokument vir goedkeuring voor te lê.

Kontak asseblief vir Jorrie Potgieter met navrae oor hierdie dokument as julle daarmee besig raak.

 

CMR

Ons vertel weer stories van hoop.

 

BYBELGENOOTSKAP

Die Bybelgenootskap gee vir ons inligting oor die Direkte Vertaling van die Bybel. Dit is nou beskikbaar en kan by hulle bestel word.

 

SINODESITTING 2020

Met die President se onlangse aankondiging oor die verlenging van die noodtoestand, moes ons noodwendig ons beplande November-sitting uitskuif na 2021. Ons kyk voorlopig na 7 – 10 Februarie 2021. Die Sinodale Diensraad sal by die November-vergadering kyk na alternatiewe moontlikhede om ons sitting te laat gebeur.

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk weer meestal vanaf die Sinodehuis. Ons beperk die kantoorure vir besoekers tot 08:00 – 13:00.

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

DATUMS 2021

Ons gee ‘n lys van kerklike dae in 2021 vir gebruik in die opstel van julle kalender.

 

BESTMED

Ons gee die inligting wat ons vanaf Bestmed ontvang het ten opsigte van die nuwe jaar se premies en voordele.

 

 

TOERUSTING

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies. Lees meer oor die verskeidenheid resepteboeke wat nou uitgegee word.  Jaarboek 2021 kan hier bestel word.

 

ONS VIER GRAAG SAAM VERJAARDAG – BAIE GELUK!

PREDIKANTE

26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof, emile@dkfk.co.za
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit, veerkrag@gmail.com
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa, ottovanheerden@absamail.co.za
30 Oktober – Peter Malan, kerksondermure, peter@3d-acts.com
1 November – Chris Jacobs, Lyttelton-Noord, chrisfjacobs@gmail.com
5 November – Danie Langner, Lyttelton, danielangner@fak.org.za
13 November – Leon Westhof, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za

EMERITI

28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007, ljbrittz@absamail.co.za
29 Oktober – Peet Grobbelaar, Moreletapark 2011, peetgrob@bigpond.com
30 Oktober – Johann Voges, Chrissiesmeer 2019, jvoges@mweb.co.za
5 November – Hendrik Saayman, Moreletapark 2017, hendrik@dieplan.org

GEMEENTES

26 Oktober – Carolina, ngkerkcarolina@gmail.com (131)
26 Oktober – Rietkuil, ngkriet@lantic.net (52)
29 Oktober -Kloofsig, ngkerkkloofsig@gmail.com (56)
29 Oktober – Valleisig, kantoor@valleisig.org.za (31)
31 Oktober – Middelburg-Kanonkop, ngmidkanon@telkomsa.net (47)
1 November – Komatipoort, ngkomati@gmail.com (58)
2 November – Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za (41)
3 November – Malelane, ngmalela@mweb.co.za (64)
5 November – Ermelo, admin@ngkermelo.co.za (150)
6 November – Pretoria-Oosterlig, info@oosterlig.co.za (45)
13 November – Machado-Boven, kantoor@ngboma.com (108)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (51)
16 November – Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com 27834535264 (71)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za 27153074496 (74)

PERSONEEL

16 November – Neels Nothnagel, Oostelike Sinode, boekhou@sinoos.co.za

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email