Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Ek vertrou dat dit met jou voorspoedig gaan. Ons het van ‘n paar kollegas gehoor wat onder die virus deurgeloop het – ons is dankbaar dat dit nou weer beter gaan. Een van hulle het opgemerk dat “om te kan asemhaal, is nie vanselfsprekend nie…”

Kom ons koester elke asemteug, ons ontvang die geskenk van ‘n nuwe dag, ons benut elke geleentheid om ‘n verskil te maak – en ons verheerlik daardeur die Skepper wat die lewensasem in ons ingeblaas het.

Francois Retief

 

LERAARS

Ds Landi Botha van Rietfontein-Suid is beroep na Lyttelton.

Quintus Smit – wat as Polisiekapelaan gedien het  – is op 31 Augustus oorlede. Hy het reeds in 2003 geëmeriteer weens swak gesondheid. In daardie stadim was hy aan Silvertonkruin gekoppel. Ons meelewing met Christa en hulle gesin.

 

CMR

Ons vertel weer stories van hoop.

 

ALGEMENE SINODE Sê OOR KORRUPSIE

 

Die Algemene Sinode het ‘n verklaring uitgereik waarin daar sterk optrede gevra word om die vlaag van korrupsie in Suid-Afrika aan te spreek.

 

SWAZILAND REFORMED CHURCH

Oostelike Sinode is reeds vir jare betrokke by die bediening in Swaziland. Arnau van Wyngaard gee vir ons ‘n kykie in die wêreld anderkant die grenspos by Oshoek.

 

RETURN SOUTH AFRICA GEBEDS-INISIATIEF

Dirkie van der Spuy deel met ons hierdie inligting oor ‘n aksie waaraan gemeentes kan deelneem.

Iemand het eenmaal gesê “gebed verander nie net die ander persoon nie – dit verander ook die bidder.” Ons en ons land het beide nodig…

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

TOERUSTING

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies. Daar is ‘n klomp nuwe dagbeplanners vir 2021. (Nee, jy kan nie 2020 se ongebruikte dagbeplanner volgende jaar gebruik nie!) Lees meer oor die Uit die Beek-dagboek.

 

ONS VIER GRAAG SAAM VERJAARDAG – BAIE GELUK!

PREDIKANTE

17 September – Willem Boshoff, Skuilkrans, boshows@mweb.co.za
20 September – Bennie Mostert, Moreletapark, bennie@benniemostert.com
25 September – Gouws van Zyl, Tzaneen, gouws177@gmail.com
1 Oktober – Tielman Roux, Hendrina, tmroux@mweb.co.za
5 Oktober – Neels Marais, kerksondermure, nmarais@ksm.co.za

EMERITI

20 September – Johann van Schalkwyk, Lynnwoodrif 2012, jvs202@gmail.com
22 September – Paul Lübbe, Lux Mundi 2019, jpahml@gmail.com
23 September – Neels Du Plessis, Garsfonteinpark 1997, neels@greatbrakriver.com
26 September – Johan de Witt, Kapelaan-Generaal SAW 1998, jdewitt@globex.co.za
27 September – Koos le Roux, Pretoria-Garsfontein 2017, jacobacleroux@gmail.com
28 September – Andre Botha, Pretoria-Oosterlig 2016, andrebothasa@gmail.com
2 Oktober – Erik Brits, Sabie 2019, erikbrits@websurf.co.za
5 Oktober – Freek Swanepoel, Skuilkrans Pretoria 2004, fmks@vodamail.co.za

GEMEENTES

30 September – Witbank-Klipfontein, admin@ngklipfontein.co.za (52)
3 Oktober – Pierre van Ryneveld, admin@pvr.co.za (36)
4 Oktober – Hendrina, nghendrina@gmail.com (104)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email