Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Lentedag. Nuwe lewe. Energie. Groei. Ons gooi kunsmis op die grasperke. Ons koop plantjies. On gaan stap in die mooi van die natuur.

Mag jy – of jy nou ‘n leraar of ‘n personeellid of ‘n lidmaat is, dit in jou verhouding met die Here ook ervaar. Wat moet jy vandag begin doen om dit te laat gebeur?

Francois Retief

 

LERAARS

‘n Dominee. ‘n Leer. ‘n Vrugteboom. ‘n Elektriese boomsaag. Nie ‘n goeie storie nie… Só vertel Julian Olivier van Groblersdal. Hy het ‘n groot ongeluk gehad en sy vingers sleg seergemaak. Dokters kon die vingers se ligamente weer heg en daar is goeie hoop vir herstel. Sterkte, Julian!

Prof Piet Meiring is onlangs vereer met die “Jaap Durand – Denise Ackermann toekenning vir Eenheid, versoening en geregtigheid.” Hierdie is ‘n nuwe toekenning van die Andrew Murray prysfonds wat aansluit by die groot temas van die Belydenis van Belhar. Dit gee erkenning aan die reuse bydrae wat hy op hierdie terreine gelewer het – en nog steeds doen.

Prof Piet was voorsitter (toe nog moderator) van die Sinode van Oos-Transvaal in 1995 – 1999.

Baie geluk met die toekenning!

‘n Wonderwerk: klein Janlu van Emile Rademeyer van Doornkloof is tuis! Ons is saam met julle gesin dankbaar en bid steeds vir Janlu se algehele herstel.

 

CMR

Ons vertel weer stories van hoop.

CMR Mpumalanga

CMR Gauteng Oos

CMR Mpumalanga se Nuusbrief ondertreep weer vir ons die groot werk wat CMR doen.

MISSIONALE KERKORDE

Die Algemene Sinode is besig om te skryf aan ‘n Kerkorde wat ons diep oortuiging oor die missionale roeping van die kerk uitspel. ‘n Konsep-weergawe hiervan word nou aan gemeentes, ringe en sinodes gestuur. Bestudeer dit asseblief en gee terugvoer voor einde September sodat ons ook insette in die dokument kan lewer.

 RINGSITTINGS 2020

Ons herinner weer: stuur asseblief die besonderhede van die nuwe Ringsdiensraad aan Elna by argief@sinoos.co.za Baie dankie!

 ALGEMENE SINODE SE KANTOOR

Ons het inligting ontvang oor ‘n seminaar wat handel oor die Covid19-pandemie – en hoe dit armoede, gesondheid, die ekologie en die verhoudinge tussen mense raak. Volledige besonderhede hieroor is aangeheg:

https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/09/Draft-Programme-Virtual-Forum-and-GAM2020_27.08.2020-002.docx

https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/09/Faith-and-HIV-in-the-Next-Decade.pdf

 DIE KERK SE GESKIEDENIS IN HIERDIE DAE

Pieter Malherbe skryf: “Die COVID-19 tyd is geskiedenis-tyd, en daarom sal daar seker navorsing gedoen word oor gemeentes se reaksie daarop en hoe dit geloof gevorm het. Daarom sal dit kosbaar wees indien gemeentes verhale en fotos argiveer wat beskikbaar kan wees vir navorsing oor verskeie aspekte van gemeente-wees:

Facebook livestream en Inry-eredienste / zoom vergaderings / Jeugbedienings / bejaardesorg / gemeenskapsversorging / aanlyn- basaars – te veel om op te noem.”

“Ek herinner my aan die tydperk rondom 1990 toe Strategiese beplanning so populêr was en “gemeentestories van hoop” geboekstaaf is – ons is nou weer in ‘n tyd waar “stories van hoop” geweldig baie vir ons sal beteken. Met toegang tot tegnologie wat nie in die negentigs so beskikbaar was nie, was boeke die aangewese medium, maar vandag kan mens videostories met selfone maak en daar is selfs gratis apps om dit te redigeer. Dan kan skakels om gemeentes se stories te kyk op Sinodes se Familienuus beskikbaar gestel word.”

Pieter sit ‘n baie belangrike saak op die tafel. Stuur die verhale vir die Sinodehuis – ons deel dit graag met almal.

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

TERS

Die TERS-hulp van die staat is ook nie altyd mooi duidelik nie. Ons nuutste inligting is dat dit net beskikbaar is vir werknemers wat hulle werk verloor het. Deeltydse werkers of werkers met verminderde vergoeding kwalifiseer nie meer nie. Soos hulle in die koerant sê: “met ter perse gaan” was hierdie inligting korrek. Kontak julle ouditeur vir advies hieroor.

PENSIOENSAKE

Sanlam en Simeka hanteer ons pensioen-belange. Hulle gee van tyd tot tyd belangrike inligting deur. Ons heg ‘n dokument hier aan. Bestudeer dit mooi, asseblief.

 TOERUSTING

Excelsus gee besonderhede oor hierdie jaar se Lentekonferensie.

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies.

Lux Verbi Uitgewers word 70 jaar – en gee besonderhede oor spesiale aanbiedinge.

Malan Nel se kursus oor brugbediening word hier in Pretoria aangebied.

Die Christelike Lektuurfonds loods ‘n dankbaarheidsprojek waaruit gemeentes moontlik fondse kan ontvang om aan te wend vir hulpbehoewendes.

Willem Nicol se bekende kursus oor spirituele begeleiding word in 2021 weer aangebied.

 

VERJAARSDAE   

PREDIKANTE

1 September – Gerrie Bodenstein, Skuilkrans, gerrie.bodenstein@gmail.com
8 September – Marius Smit, Breyten, medeavita@gmail.com
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit, anruliebenberg@gmail.com
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein, lcloete63@gmail.com
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus, doreypj@gmail.com
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld, karel@pvr.co.za

EMERITI

2 September – Hennie Yzelle, Kerksondermure 2017, hennie.yzelle@gmail.com
4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans, pgjmeiring@gmail.com

GEMEENTES

1 September – Krielpark, ngkrielpark@telkomsa.net 27176482787 (45)
10 September – Blinkpan, blinkkerk@lantic.net 27132953016 (57)
10 September – Morgenzon, ngkmorg@telkomsa.net 27177933287 (108)
10 September – Witbank, klipkerk@mweb.co.za 27136561948 (101)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email