Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag – en welkom by hierdie week se Familienuus.

Dit is interessant om waar te neem hoe die meeste e-posse en skrywes deesdae begin: iets in die lyn van “ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy gesond en veilig is…”

Dit is eintlik goed dat ons só met mekaar praat. Dit vertel van ‘n besef van ons gesamentlike worsteling deur ‘n pandemie sonder dat enigeen van ons mooi weet wat anderkant die bult lê. Wat ons wel weet, is dat ons graag vir mekaar wil omgee…

Francois Retief

 

LERAARS

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Klein Janlo is besig om te herstel nadat hy onlangs in die swembad geval het. Ons eer die Here vir sy teenwoordigheid in hierdie gesin se lewe.

Casper Booy van Middelburg-Kanonkop se pa, ds Gerard Booy, is op 29 Junie oorlede. Hy het in 1996 in Daspoort in Noordelike Sinode geëmeriteer. Hy het daarna ook in Lyttelton as Pastorale hulp gedien. Sterkte, Casper.

 

GEMEENTES

Ons kollegas skryf nou baie as deel van die huidige bedieningsmodel in ons gemeentes. Deel dit met ons – ons plaas dit graag. So leer ons by mekaar en hoor ons verskillende perspektiewe.

Ons het nuus vanaf Nelspruit-Westergloed se kerkkantoor ontvang en deel dit graag.

Willem Badenhorst van Moreletapark het sy artikel oor “‘n Bybelse perspektief op Covid19” gestuur.

Daar is landswyd in plattelandse gemeentes groot onrustigheid oor die vlaag van plaasaanvalle wat boere nou getref het. Ons bid vir ons boere, plaaswerkers en die totale gemeenskap. Die NG Kerk het reeds talle kere uitsprake hieroor gemaak en met die regering hieroor in gesprek gewees. Dit is doodgewoon onaanvaarbaar. Mag die Here mense se harte verander…

 

CMR

Ons het weer mooi getuienisse gehoor van ons CMR-vennote in Middelburg en Mpumalanga. Baie dankie vir die reuse werk wat julle doen. Tydens ‘n vergadering verlede week is daar weer waardering uitgespreek vir ons gemeentes en leraars wat betrokke is by die plaaslike takke van die CMR.

 

Ringsittings 2020

Dit is die tyd van die jaar wat Ringe gewoonlik vergader. Die tegnologie maak dit moontlik om dit steeds te doen. Presies dieselfde reëls geld ten opsigte van afgevaardigdes, vergaderprosedure en verkiesing van leiers.  Stuur asseblief jul Ringsdiensraad vir die volgende jaar se name vir Elna by argief@sinoos.co.za

 

ONDERSTEUNING

Die Predikante Pensioenfonds se diensverskaffer by Sanlam is Simeka. Ons heg hulle jongste skrywe aan wat handel oor ons pensioensake.

Waar is julle rugsteun?

Verlede week hoor ek weer een van daardie skrikwekkende verhale: agendas en notules is op die dominee se rekenaar. Die rekenaar “crash.” Daar is nie rugsteun nie. ‘n Jaar se data is vir altyd weg.

Ons het nog nie geleer om die elektroniese era netjies te bestuur nie. Leraars en kerkkantoorpersoneel is daarvoor verantwoordelik om te verseker dat alle dokumente, inligting en korrespondensie deeglik geliasseer is. Maak ook seker dat daar eksterne rugsteun is. Een of ander tyd gaan iets breek – en dan is dit ‘n hartseer-storie…

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Die goeie nuus is dat Cathy Odendaal en haar man oor die naweek in Suid-Afrika kon land nadat hulle sedert einde Maart in Nieu-Seeland vasgevang is deur die pandemie en die reisverbod. Hulle is tot die einde van die maand in kwarantyn buite Johannesburg.

Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

FINANSIES

Ons herhaal die skrywe in verband met die hulppakket van die Sinode aan gemeentes ten opsigte van Sinodale Bydraes.

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is reeds aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan.

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds hulle finansiële state so gou moontlik by die Sinodehuis indien. Moet dit nie probeer pos nie – stuur dit elektronies na finans@sinoos.co.za Om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

 

 

TOERUSTING

Excelsus se 2020 program word hier volledig uiteengesit.

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies.

Bybel-Media vertel ons ook oor hulle missionale Bybels-projek.

Uit die Beek 2021  kan nou bestel word.

E-kerk het vir ons twee nuusbrokkies gestuur: ‘n  artikel oor leierskap in ‘n toon-doof wêreld en ook ‘n uitnodiging na ‘n aanlyn gesprek oor Nuwe kerkwees en relevante teologie vir ‘n nuwe tyd.

Missie Japan se Nuusflits vertel ons van die groot werk wat sendelinge daar doen.

 

VERJAARSDAE   

PREDIKANTE

24 Julie – Danie Veldsman, Dosent UP, danie.veldsman@up.ac.za
26 Julie – Anton Badenhorst, Pretoria-Oosterlig, anton@oosterlig.co.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za

EMERITI

Ds Chris Benadé is op 5 Junie 2020 oorlede. Sy gemeentebediening was in verskeie gemeentes in die Middelburg-omgewing en hy het in 1994 by Kragveld geëmeriteer.

30 Julie – Henry van der Schyff, Oostelike Sinode 2016.
30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com

GEMEENTES

24 Julie – Badplaas, ngkerkbadplaas@tiscali.co.za (47)
25 Julie – Debruinpark-Ermelo, ngkdeberm@telkomsa.net (47)
29 Julie – Moreletapark, info@moreleta.co.za (35)
3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (40)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email