Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons leef in ‘n omgewing van “gee.” Dis ‘n voorreg. Dis die Evangelie.

My eie paadjie met “gee” het 3 momente gehad:

Een: Ons vra die gemeente vir donansies van tydskrifte om aan ‘n ouetehuis in Zimbabwe te skenk. Dit word ‘n chaos van ou Huisgenote en Rooi Rose en wat nog wat die hele kerkkantoor vol lê. ‘n Huisgenoot wat ‘n week oud is, lyk al sleg. Weet jy hoe lyk een wat ‘n paar jaar in die garage gelê het?  Dis nie gee nie – dis ontslae raak van iets wat jy nie meer wil hê nie, wat vir jou geen waarde of nut meer het nie. Sedert daardie dag vra ek nooit weer vir mense vir “ou klere of komberse of wat ookal waarvoor jy nie meer werk het nie…”

Twee: Tannie “Ella” kom na my toe by die basaar met ‘n trollie vol vleis en verklaar plegtig “ek het nou darem baie vir die kerk gegee – ek het R800 se vleis gekoop.” Die stemmetjie in my agterkop sê “ja, maar daardie selfde vleis sou by die slaghuis oorkant die straat R900 gekos het.” Dis nie gee nie – dis ruil. Dis (goeie) besigheid doen. Die boer wat die skaap of bees gegee het – hy het gegee…”

Drie: Ons hou Pinkster in die yskoue winter. Ons noem dit ons serpe-Pinkster. Elke aand in die kerksaal kom “spog” ons met ons serpe: gekoop, self gebrei – ‘n kleure-fees. Op Pinkstersondag maak ons weer so – in die kerkgebou. Maar daar is ‘n verskil: tydens die antwoordlied haal ons ons serpe af en hang dit oor die bank voor ons . Ons gee dit weg – vir die kinders van die plakkerskamp langs die pad. Ek kon die antwoordlied nie klaar sing nie – die knop in my keel was te groot. Dis die mooiste prentjie van “gee”wat ek nog ooit gesien het. (Daar het wel ‘n geveg in die plakkerskamp uitgebreek oor wie die Bafana Bafana-serp gaan kry – die hoofman het sy voet neergesit en dit vir homself ge-“claim.”)

Paulus se 2 Korintiërs 8 definisie van “gee” het vir my waar geword: “eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil.”

Francois Retief

 

CMR

Henda van der Merwe – CMR Gauteng-Oos het hierdie inligting aan ons gestuur:

INRY DROP-OFF:  DOORNKLOOF FAMILIEKERK EN NG LYTTELTON-OOS VAT SAAM MET CMR LYTTELTON HANDE IN DIE COVID –TYD:

Op Saterdag 27 Junie gaan NG Lyttelton-Oos se parkeerterrein in ‘n inry drop-off vir nie bederfbare produkte verander.

Die CMR is op die terrein  en help saam met ons gemeentes in die Ring van Lyttelton met die inisiatief. Die CMR kantoor se sekretaresse het ‘n lys van benodigdhede opgetrek en in die afkondigingsblaadjie van die gemeentes geplaas.

Tussen die gemeentes is ‘n paar vrywilligers gereël en is die nodige sanitasie in plek . Die CMR kantoor se personeel  is ook daar en help met die verpakking. Gesinne en kinders in nood is deur die CMR en gemeentes geidentifiseer en na die verpakking help vrywilligers om af te lewer by gesinne.

Orals (van Bronkhorstspruit , Cullinan, ons Oostelike voorstede, Centurion tot by Midrand) help gemeentes en die CMR kantore om die nood aan te spreek. Van ons maatskaplike werk-personeel wat al jare by die CMR werk, noem dat die verhale van gesinne in nood hul aan die hart gryp.

Dis anders …gesinne waar mense wil werk, wat nie kan of kon werk in die tyd nie, nader ons om hulp.

Mense is getraumatiseer en elke dag is daar verhale. Dit het ‘n grootse omgee-tyd geword en elkeen wat help, hoe ookal, weet dat jy ’n verskil maak!

Dit is ook lekker dat kerk en CMR saamwerk en groter impak maak. Ons gee saam hoop.

 

LERAARS

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Klein Janlo is besig met intensiewe terapie nadat hy onlangs in die swembad geval het.

Johan Koen van Burgersfort se vrou, Betsie, se pa is verlede week oorlede.

Leraars is leiers – Oosterlig se Roelof Botha het ‘n insiggewende stuk hieroor vir ons predikante.

 

40 dae saam met die bybelgenootskap en witrivier

Vanjaar is ‘n spesiale jaar vir die Bybelgenootskap. Hulle het met Witrivier saamgewerk om hierdie 40 dae kursus moontlik te maak. Hulle noem die  kursus “God se asem tussen bladsye.”

 

GEMEENTES

Hierdie berig loop ek in die Oos-Kaap se nuusbrief raak – ons gemeentes werk wyd om ‘n verskil te maak: kerksondermure help gemeenskappe met watervoorsiening.

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za (Cathy werk tans vanuit Nieu Seeland waar sy en haar man steeds “vasgevang” sit.)

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Moreletapark het ‘n kenner genader om inligting te gee oor arbeidsregtelike sake in hierdie pandemie-tyd. Dirkie van der Spuy het vir ons ‘n opname van die 12 Junie-gesprek voorsien.

Lynette Bergh, spanleier Bedryf, van Moreletapark het ‘n dokument saamgestel oor die  hou  van begrafnisse onder die regulasies van vlak 3.

 

TIENERBEDIENING

Teodor vd Spuy van kerksondermure gee inligting aangaande ‘n tienerbediening-aksie genaamd The Great Colab – gemeentes kan hierby inskakel en die bronne benut.

 

FINANSIES

Ons gee weer hierdie inligting. Kommunikasie in ‘n gemeente loop in hierdie dae ook nie altyd so glad oos altyd nie. Gee dit asseblief aan die persone wat hiervoor verantwoordelik is.

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is verlede week aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan.

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds hulle finansiële state so gou moontlik by die Sinodehuis indien. Moet dit nie probeer pos nie – stuur dit elektronies na finans@sinoos.co.za Om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die bedrag soos verlede kwartaal toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

TOERUSTING

Excelsus se VBO het ‘n kursus aangebied oor “wat doen pandemies aan samelewings?” Al die skakels na die dokumente en videos oor die 1918 griep-epidemie word hier aangeheg.

Excelsus bied ook ‘n kursus oor brugbediening aan.

Excelsus se 2020 program word hier volledig uiteengesit.

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

25 Junie – Nico Swart, Skuilkrans, nico@skuilkrans.co.za
2 Julie – Erik Immelman, Midrand, erikjen@iafrica.com

EMERITI

30 Junie – Gerrie Doyer, Witrivier 2016, gerrie@ngwitrivier.co.za
4 Julie – Manie Crouse, Malelane 2002, herman.crouse@vodamail.co.za
6 Julie – Bertie Driescher, Kemptonpark-Suurfontein 2000, bertisa@telkomsa.net

GEMEENTES

28 Junie – Witrivier, kerkkantoor@ngwitrivier.co.za (79)
30 Junie – Silvertonkruin, silvertonkruin@absamail.co.za (45)
1 Julie – Elarduspark, kerkkantoor@ngelarduspark.org.za (45)

 

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email