Print Friendly, PDF & Email

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Teen hierdie tyd raak ons nou al gewoond aan “opgesluit” te wees. En steeds hoor ons die mooi verhale van gemeentes wat besig is om te sorg en ‘n hand uit te steek na mense in nood.

Dankie vir elke leraar wat hier leiding neem, met inisiatief en geloofsmoed beplan en ook op hierdie wyse sy/haar roeping uitleef.

Dankie aan elke lidmaat wat – ten spyte van eie onsekerheid – dien en gee en getuig met woord en lewe.

Soli Deo Gloria!

Francois Retief

 

PROJEKTE

Ons moes die Predikantekonferensie van 1 – 5 Junie kanselleer. Ons is besig om met Sanparke te reël om ons bespreking aan te skuif na 2021. Sanparke se kantore wat met groepsbesprekings werk, is net gedeeltelik oop. Dit is effe onduidelik hoe alles werk met ‘n groepsbespreking soos dié wat ons vir die konferensie doen. [Dis anders as met ‘n individule bespreking.] Ons gee die inligting soos ons dit kan bekom.

 

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sekretaris was verlede week deel van ‘n gesprek met die President om oor die behoeftes van die kerk in hierdie tyd te praat. Gustav se skrywe is hier beskikbaar.

 

CMR

Ons heg CMR-verhale, Ermelo

en Mpumalanga aan.

 

LERAARS

Ons kollega, Emile Rademeyer van Doornkloof, en sy gesin gaan tans deur ‘n baie groot krisis: hulle jongste seuntjie, Janlo, het verlede Saterdag in die swembad geval waar sy ouer boetie hom uitgehaal het. Hy is tans in die hospitaal onder baie intensiewe sorg. Die gesin het ons ernstige voorbidding nodig. Ons bid vir Emile, Carin, ouboet Altus en klein Janlo.

 

ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)

Leraars ontvang in hierdie dae ‘n skrywe vanaf die ABR. Gee asseblief deeglike aandag hieraan. Kontrolleer of jou besonderhede korrek is: name, grade, kontakbesonderhede. Hierdie besonderhede word gebruik om die Jaarboek saam te stel. Die Sinodehuis is nie meer deel van die proses nie en kan dit dus nie namens jou nagaan nie.

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel kan nog steeds nie op kantoor wees nie. Ons probeer almal om sover moontlik navrae te hanteer. Die beste manier om kontak te maak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za (Cathy werk tans vanuit Nieu Seeland waar sy en haar man steeds “vasgevang” sit.)

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Ons probeer om die Sinodehuis so normaal as moontlik te laat funksioneer.

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

FINANSIES

Die Sinodale Diensraad het tydens verlede week se vergadering indringend gesels oor die finansiële situasie in ons gemeentes. Die gesprekke wat die lede van die Sinodale Diensraad met ons leraars gevoer het, het ons goeie perspektief gegee op wat in gemeentes aan die gebeur is.

‘n Volgende deel van die gesprek was die verpligtinge van die Sinode teenoor die kerkverband, ons vennote op die verskillende terreine en ons eie struktuur. Die fondse hiervoor word deur ons gemeentes se sinodale bydraes voorsien. Ons is nou in gesprek met hierdie instansies oor die vermindering van ons verpligtinge. Die Fondsediensgroep se opdrag is om ons begroting te hersien  en na alle moontlike besparings te kyk.

Die Fondsediensgroep se opdrag is ook verder om ‘n hulp-strategie uit te werk waardeur daar vanjaar aan gemeentes beduidende verligting beskikbaar kan wees ten opsigte van sinodale bydraes. Besonderhede hiervan gee ons sodra die Fondsediensgroep die strategie gefinaliseer het.

Intussen is die volgende belangrik:

  • Gemeentes se finansiële state moet steeds teen 15 Junie by die Sinodehuis wees. Ons besef dat dit moeiliker is in die huidige omstandighede, maar om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state absoluut noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds gaan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

  • Intussen kan gemeentes weet dat die Sinodale Diensraad met groot verantwoordelikheid met elke Rand werk – ons verantwoordelikheid as rentmeesters lê swaar op ons.

 

  • Dit bly ook belangrik om te onthou dat die Sinodale Diensraad steeds daartoe verbind is om ons rol as leiers van die Sinode na te kom. Die fondse wat gemeentes as sinodale bydraes voorsien, help ons om leraars en gemeentes te begelei, te adviseer, toe te rus en te ondersteun. Ons glo in dit waarmee ons besig is!

 

KERKKANTORE EN HULPPROJEKTE

Ons kry gereeld navrae vanaf leraars en kerkkantore oor die regulasies wat nou geld.

Die land beweeg op 1 Junie na Vlak 3. Die detail hiervan het ons nog nie gehoor nie. Ons weet reeds dat begrafnisse onder dieselfde voorwaardes as tans sal moet gebeur.

Die ervaring het ons nou reeds gewys dat dit nie moontlik is om ‘n antwoord te gee wat in elke dorp en plek en gemeente gaan werk nie. Wat by een padblokkade aanvaar word, is nie noodwendig goed genoeg by ‘n volgende nie. Dit is daarom nie moontlik om van die kant van die Sinode of die Algemene Sinode “finale uitsprake”hieroor te kan maak nie.

Kerkkantore kan steeds nie oop wees nie. Help personeel om van die huis af te werk. Gebruik die tegnologie om dit moontlik te maak. Daar is vroeër genoem dat salarisse by kantore betaal kan word – doen dit sover moontlik ook van die huis af.

Die hulpprojekte van ons gemeentes kom ook onder druk van amptenare wat allerlei regulasies wil toepas. Die heel beste is as ‘n gemeente ‘n netwerk met die plaaslike owerhede, die SAPD, die CMR en ander gemeentes kan vorm. Dis geen waarborg nie maar dit kan help.

Die belangrike is dat gemeentes nie nou moedeloos word nie. Hierdie is ‘n langtermyn-aksie. Ons moet steeds onthou hoekom ons ander mense wil help. Ons moet voortdurend ons diep oortuigings oor “wat sou Jesus nou doen?” besoek.

 

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas ‘n bestelling.

Wentzel Coetzer se kursusse oor berading is ook nou beskikbaar.

Missie Japan het hulle nuusbrief gestuur.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

EMERITI

29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

GEMEENTES

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (61)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com  (110)
4 Junie – Olifantsfontein, oliesng@gmail.com  (72)
8 Junie – Groblersdal, kantoor@lantic.net (80)

PERSONEEL

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email