Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

By die vergadering ons Sinodale Diensraad vertel leraars vir mekaar oor hulle gemeentes se visie vir 2020. Dis inspirerend. Daar is darem hope inisiatief en energie in ons gemeentes. Dis lekker om hiervan te hoor.

Hoe gaan ons hierdie momentum behou te midde van al die dinge wat rondom ons in die land, in die ekonomie en politiek, en ook in die kerk self aangaan?

Ons sal moet leer om te onderskei waarop dit regtig aankom. (Fil 1:10) Ons sal moet goed raaksien wat die dinge is wat ons brillense dof maak. Ons sal gesprekke en lidmate en onsself só moet bestuur dat ons steeds die hart van die Evangelie in ons wêreld laat sigbaar word. Ons sal mekaar hiermee moet help – daarom hou ons mekaar vas.

En ons sal moet seker maak dat ons baie naby aan die Jesus van die Goeie Nuus beweeg…

Francois Retief

GEMEENTES

Ons hou ‘n Buitengewone Sinodesitting op 2 April 2020 by Pierre van Ryneveld. Die Sinodale Diensraad het hierdie besluit geneem nadat twee Ringe formele versoeke hieroor gerig het. Die Ontwerpspan van die Sinodale Diensraad is tans besig om die dag se verloop te beplan. Hou asseblief van 09:00 tot 17:00 hiervoor oop.

Die geloofsbriewe vir hierdie geleentheid is reeds aan gemeentes se kerkkantore uitgestuur. Dit moet die Sinodehuis voor 9 Maart bereik, asseblief.

Ons gewone

Sinodesitting is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020 by Pierre van Ryneveld. Hou asseblief hierdie datums oop op julle gemeentekalender.

PROJEKTE

Die Missionale Projekspan van die Oostelike Sinode bied ‘n werkswinkel aan vanaf 12 – 13 Maart by Kruisrivier Kampterrein in ‘n informele en heerlike wegbreekstyl.  Dr Lourens Bosman van die Algemene Sinode is ‘n ou bekende en gaan sessies lei oor tendense in die NG Kerk en ‘n opwindende nuwe boek bekendstel.  Dr Jaco Barnard gaan sessies hou oor die erediens en die impak daarvan op lidmate se allerdaagse lewe.  Jaco het verlede jaar sy PhD daaroor gedoen.  Ons missionale roeping lê in die grondslag van die sessies en besprekings. Lees meer…

Ons Predikantekonferensie van 1 – 5 Junie se besprekings is aan die gang! Leraars het reeds skrywes hieroor ontvang. Gou spring – die Wildtuin roep. Ons tema is Diensleierskap – en ons spreker is iemand wat dit in die harde wêreld van besigheid geleef het: dr Brand Pretorius. Ons gaan baie by hom leer…

LERAARS

Uli Trümpelmann is beroep as vastetermynleraar vir Sabie.

Hendrik Groenewald se afskeidspreek by Groblersdal is op 9 Februarie. Mooi loop, Hendrik. Onthou om die fiets ook in te pak!

Johan Malan van Goedgegun in eSwatini het ‘n beroep na Ventersdorp aangeneem.

ONDERSTEUNING

Ons het ons webwerf oorgedoen! Dit was weer tyd om ‘n nuwe toga/baadjie/oopnekhemp vir ons webwerf aan te trek. By www.sinoos.co.za kan jy ‘n magdom inligting kry.

Leraars, kerkkantoorpersoneel en ander besoekers kan hier rondsnuffel en alles lees vanaf gemeentes se inligting dwarsdeur die Kerkorde en Familiereëls tot by die diensooreenkomste van personeel, die Ontvanger van Inkomste se voorskrifte en nog ons projekte ook.  Daar is hope hulpdokumente en kontakbesonderhede van almal wat saak maak.

Elke leraar se foto is by sy/haar gemeente – as jy te jonk lyk, moet jy vir ons ‘n op-datum-weergawe stuur! En as jy te oud lyk, moet jy vir ons PhotoShop koop, dan kan ons ‘n plan (probeer) maak!

Ons webwerf is jou eerste bron van inligting. Laat weet ons gerus as daar nog iets is wat daar kan help.

FINANSIES

Begrotingsake: Ons heg die 2020/21 traktementskale vir leraars hierby aan.

Gemeentes en leraars het reeds die skrywes vanaf die Predikante Pensioenfonds en die Amptenare Pensioenfonds ontvang. Julle benodig dit vir die opstel van die begroting vir 2020/21.

Finansiële beamptes moet nou fyn lees: die formaat van die finansiële state van gemeentes vir 2019/20 het verander. Die dokument word later in Februarie na elke gemeente gestuur. Dit is die enigste dokument wat gebruik mag word. Kommunikeer asseblief baie duidelik met ouditeure en rekenmeesters hieroor.

CMR NUUS

CMR Mpumalanga het hulle nuusbrief vir ons aangestuur.

CMR Gauteng-Oos vertel ook ‘n mooi verhaal.

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas ‘n bestelling. Dit sluit ook die NG Kerk se Jaarboek 2020 in. Hier is hulle Januarie 2020 nuusbrief.

Excelsus bied die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan asook ‘n kursus oor Die Kerk van die Toekoms.

Missie Japan se Nuusbrief het ook gekom.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

4 Februarie – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
11 Februarie – Benja Ferreira, Valleisig, benjaf1102@gmail.com
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark, lieze@ngelarduspark.org.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
5 Februarie – Sarel Visser, Moreletapark 2017, visser.sarel1@gmail.com
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure 2019, 082 894 6273
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark 2018, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief  2019, rapvn@telkomsa.net
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com
11 Februarie – Chris Benadé, Kragveld 1994, chris.benade@live.co.za
14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark 2019, dvdspuy@moreleta.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za (49)

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email