Print Friendly, PDF & Email

 VANUIT DIE SINODEHUIS

Welkom in 2020! Dis lekker om weer op hierdie manier met mekaar te kan gesels. Mag hierdie jaar vir jou goed wees.

My dokter vra baie vrae oor my pa en ma se kwale. Blykbaar loop ‘n klomp van hierdie goed maar van geslag tot geslag. Op ‘n manier voel ‘n mens dat jy jou nageslag so effens uitlewer aan wie jy is…

Ek wonder: wat gaan ek eendag vir my kinders nalaat wat méér is as geld en goed – en dalk ‘n klompie mediese uitdagings? Sal hulle ‘n lysie kan maak wat vertel van Pa se geloof en integriteit, en sy energie en positiewe uitkyk op die lewe? Sal hulle iewers onthou van hulpvaardigheid, harde werk en omgee, en beginsels en standvastigheid? En sommer goeie tafelmaniere, en asseblief en dankie ook?

Ons leraars en gemeentes se roeping is om mense se lewens positief te impakteer met die waarheid van die Evangelie van Jesus Christus. Hierdie roeping moet ons in 2020 besig hou.

Francois Retief

GEMEENTES

Vir julle 2020 kalender:

Ons Sinodesitting is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020 by Pierre van Ryneveld. Hou asseblief hierdie datums oop op julle gemeentekalender.

Missie Japan stuur gereeld hulle nuusbrief met inligting oor die passie van Christene om die Evangelie in Japan te verkondig.

LERAARS

Luné Pauley (prop) word eerskomende Sondag by Ermelo as leraar bevestig. Welkom!.

Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker. Tersia het reeds vanuit ons Sinodehuis skrywes na leraars en gemeentes oor die bespreking van akkommodasie gestuur. Gou spring! Kontak haar by ontvangs@sinoos.co.za .

Ons heg die nuwe traktementskale vir leraars hierby aan.

Herman en Bianca Matthee van Debruinpark-Ermelo het op Kersdag 2019 die trotse ouers van Beate geword. Baie geluk!

CMR NUUS

Ons het hierdie wonderlike verhaal van ‘n CMR-kantoor af ontvang asook die Nuusbrief van CMR Mpumalanga.

ALGEMENE SINODE

Sondag 9 Februarie is die jaarlikse Biddag vir Onderwys. In die nuutste Kerkbode lig Gustav Claassen enkele sake uit wat ons ernstige voorbidding vra: ‘n komende gesprek met die staat oor die voorgestelde Comprehensive Sexuality Education-program, die voorgestelde Basic Education Bill waarin die reg van beheerliggame om sekere belangrike besluite te kan neem, beperk word asook die matriekuitslae wat aantoon dat daar steeds duisende leerders is wat nie suksesvol deur die skoolsisteem geneem word nie met gevolge soos voortgaande armoede, misdaad en werkloosheid.

Ons gemeentes sal goed doen as ons ‘n hart ontwikkel vir die skole in ons gemeenskap. Ons het baie om kinders te bied. Onthou ook van die moontlikhede om by die Vroeë Kind Ontwikkelingsprogramme betrokke te raak.

HEFSIBA

Oostelike Sinode het ‘n jarelange verbintenis met Hefsiba – die teologiese opleidingsinstansie van die IRM in Mosambiek. Ons susterskerk daar doen reusewerk met die opleiding van leraars en het ‘n baie groot impak in die gemeenskap. Carl Louwrens het vir ons ‘n paar foto’s gestuur oor die jaarlikse legitimasie-geleentheid. Dankie, Carl.

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas ‘n bestelling. Dit sluit ook die NG Kerk se Jaarboek 2020 in. Hier is hulle Januarie 2020 nuusbrief.

Excelsus bied die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan asook ‘n kursus oor Die Kerk van die Toekoms.

Roelf Opperman is ‘n bekende in die wêreld van die opleiding van diegene wat met jongmense werk. Hier is besonderhede oor ‘n toerustingsgeleentheid vir al jou lidmate wat by jeugbediening betrokke is.

‘n Ou bekende in Oostelike Sinode, Petrus Moolman, bied kursusse aan oor die bediening aan lidmate wat ouer word asook diegene wat deur Alzheimer geraak word.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steann1@gmail.co.za
24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgro@mweb.co.za
24 Januarie – PC Pretorius, Moreletapark, pc.pretorius@moreleta.co.za
3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com
28 Januarie – Wessel Bester, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net
3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za  (64)
29 Januarie – Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (49)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

Print Friendly, PDF & Email