Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

3 Desember 2019

Familienuus 372

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Sondag jaag 'n gesin met 'n groot toeter-rumoer – oor die sperstreep – by ons verby waar ons almal by 'n dooie verkeerslig besig is om mekaar 'n rybeurt te gee. My vrou se opmerking? "Ek hoop nie hy is ook op pad kerk toe nie…"

Soos dit toe moet wees, draai hy by die kerkterrein in. Ons stap saam die kerkgebou in. (Die versoeking was groot om te vra of hy dalk moet preek, want vanwaar hierdie groot haas?)

En toe preek ons dominee oor die "wag" van Adventstyd. 'n Volk wat vir eeue moes wag op die Messias. 'n "Verwagting-verhaal" wat van geslag tot geslag vertel is – sonder om dadelik te kon sien.

In Adventstyd moet ons 'n paar nuwe woorde leer gebruik. "Geduldig. Afwagting. Verwagting. Stil word. Nadink. Perspektief. Rustig. Afhanklikheid."

Ons wil ook met nuwe perspektiewe lewe. "Sensitief vir God se stem. Oop vir Jesus se hart. Om die vreugde van gee weer te ontdek. 'n Nuwe-energie geloofsverhouding met die God van Kersfees. Om God se hart vir die wêreld te wys."

Mag Kersfees jou lewe diep raak…

Die genade van Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees – vir jou en jou mense!

Francois Retief

GEMEENTES

Brûe vir gemeentes op pad na God se toekoms is die titel van 'n boek wat handel oor die rol van brugbediening in die NG Kerk. Dit is deur CLF uitgegee en Anton Doyer en Howard du Toit is die redakteurs van hierdie werk. Louis Louw het 'n resensie hieroor geskryf.

Vir julle 2020 kalender:

Ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.

LERAARS

Kobus de Leeuw van Middelburg-Suid verhuis in die vakansietyd na Humansdorp-Oos.

Nicky Rothmann se kontrak verstryk op 31 Desember by Meyerspark en hy emeriteer dan.

Janlu Kuyler vertrek vanaf Moreletapark na Robertson op 7 Januarie 2020.

Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons heg die nuwe traktementskale vir leraars hierby aan.

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling. Hulle is tans besig met 'n projek "100 produkte onder R100." Loer gerus hier vir die Kerksgeskenk wat jy nog wil koop.

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai.

Goudland Sinode reël 'n Geloofsreis saam met Gys van Schoor vir 3 – 6 Februarie. Die kontakbesonderhede en verblyfreëlings is hier beskikbaar. Jy skakel direk met Goudland hieroor.

Excelsus nooi jou uit na die volgende van hulle werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar:  Die jaar van God se genade (Jaar A)  21-22 Januarie 2020

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

7 Desember – Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember – Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember – Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember – Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember – Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember – Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember – Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
23 Desember – Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember – Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember – Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember – Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.org.za
31 Desember – Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie – Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
5 Januarie – Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie – Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, rika@midsuid.co.za
12 Januarie – Roedolf Botha, Pretoria-Oosterlig, roedolf@oosterlig.co.za
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za
18 Januarie – Anandie Greyling, Doornkloof, anandie@dkfk.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net

VERJAARSDAE – EMERITI

8 Desember – Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember – Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember – Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember – Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember – Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember – Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
21 Desember – Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
26 Desember – Johan Scheepers, Heilbron 1991, 084 511 9596
26 Desember – Cliff van Vuren, Dennesig 2014, crvanvuren@mweb.co.za
2 Januarie – Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
8 Januarie – Du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

3 Desember – Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (87)
3 Desember – Amersfoort, ngkamersfoort@hmail.com (152)

7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net (170)
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za (82)
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.za (87)
9 Januarie – Roossenekal, rianda@jcatt.co.za (135)
19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (100)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (64)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email