Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

VANUIT DIE SINODEHUIS

'n Mens kan nie anders as om trots en dankbaar te wees oor die rol wat die NG Kerk in ons land speel nie. Missionaliteit, omgee, versorg, getuienis – dis die dinge waarmee ons besig is. Gelowiges dien Hom daagliks met oorgawe in huise, werkplekke en skole. In klein en groot gemeentes word die Here elke Sondag aanbid. Ons luister, groei, dien…

Dit is en bly 'n voorreg om lidmaat van die NG Kerk te wees.

Francois Retief

 

GEMEENTES

Vir julle 2020 kalender: ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.  Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Brûe vir gemeentes oppad na God se toekoms: ons eie Anton Doyer en Howard du Toit het hierdie boek geskryf oor die reuse waarde van brugbediening in situasies van oorgange. Hulle is albei ervare brugleraars – en daar sal baie wees om te leer.

Petri Coetzee het die beroep na Malelane aanvaar en begin op 1 Desember daar.

Ronel Coertzen het die beroep na Chrissiesmeer aanvaar en begin op 1 Desember daar.

Tydens die Algemene Sinode se sitting is 'n video gespeel van Tygerpoort se gemeenskaps-kliniek wat in vennootskap met groot rolspelers in die mediese wêreld opgerig is. Kyk gerus na hierdie mooi verhaal.

 

LERAARS

Die legitimasie van teologiese studente vind vanjaar plaas op Donderdag 14 November by Universiteitsoord. Almal is daar welkom.

Bybel-Media gee inligting oor Dr Gustaaf Wolvaardt se uitnodiging na 'n konferensie oor geweld wat op 12-13 November 2019 in Kemptonpark gaan plaasvind.

Bestmed is die mediese fonds met wie die vier Transvaal sinodes 'n ooreenkoms het. Hulle bied tans die geleentheid om van 'n ander fonds te skuif na Bestmed sonder enige wagtydperk. Skakel gerus vir Connie Venter by 012- 472 6317.

 

ALGEMENE SINODE

Struwig Eko-Reservaat gee weer aan leraars geleentheid om die Bosveld te beleef op 23 – 25 Maart.

Die besluite van die afgelope vergadering van die Algemene Sinode tree in werking met die publikasie van die Handelinge – die amptelike notule van die vergadering.

 

TOERUSTING

Ons gee hier skakels na geleenthede vir leraars om toegerus te word vir die bediening: Excelsus se Openbare lesing deur prof Ábráham Kovács oor Barth en Niebuhr by die Teologiese Fakulteit en Wentzel Coetzer se kursus oor selfvergifnis.

PUK Kandelaar in Potchefstroom gee besonderhede oor hulle 2020 Eerstejaarskamp.

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling.

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons maak 'n kort video om ons Sinode se verjaardag onder gemeentes se aandag te bring. Hou ons volgende uitgawe dop…

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier, dsjurgens@ngwitrivier.co.za
26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof, emile@dkfk.co.za
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit, veerkrag@gmail.com
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa, ottovanheerden@absamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009, johan.dill@gmail.com
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015, dolfprkruger@gmail.com
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg 2018, jcvanrooyen@vodamail.co.za
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011, andries@anelouw.co.za
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002, cantica@lantic.net
22 Oktober – Gert Reinecke, Pierre van Ryneveld 1998, 072 840 0712
25 Oktober – Jacob van der Merwe, Ohrigstad 2012, jsdvdm@gmail.com
26 Oktober – Bennie Wolvaardt, Pretoria Oosterlig 2010, bennie@veritascollge.com
28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007, ljbrittz@absamail.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

18 Oktober – Witbank-Panorama, kantoor@ngpanorama.co.za (37)
26 Oktober – Carolina, ngkerkcarolina@gmail.com (130)
26 Oktober – Rietkuil, ngkriet@lantic.net (51)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email