Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

VANUIT DIE SINODEHUIS

Om volgeling van Jesus Christus te wees, beteken nie dat jy alleen oor alles die beste weet nie. Die kerk het hierdie waarheid sommer gou geleer.

Gelowiges is mense wat oop is vir die werking van die Heilige Gees – die Gees wat ons in die voetstappe van Jesus laat loop. Gelowiges luister ook na mekaar. Ons leer by mekaar. Ons groei en bely en vier en bid saam. Ons neem ook saam besluite.

Dit is dus vanselfsprekend dat ons as gemeentes die volgende klompie weke in baie diep afhanklikheid van die Here van die kerk sal leef. Ons praat en skryf en kommentaar lewer moet telkens iets weerspieël van "ons is saam op die pad agter Jesus aan…"

Francois Retief

 

GEMEENTES

Die Sinodale Diensraad wil graag al ons gemeentes oproep tot getroue gebed voor en tydens die vergadering van die Algemene Sinode.. Doen asseblief moeite hiermee tydens eredienste en in gebedsgroepe.

VroeëKindOntwikkeling is een van die heel beste maniere om 'n reuse impak te maak in ons dag. Dis so maklik soos leesgroepies vir voorskoolse kinders. Maar hoe gemaak om dit te laat gebeur? Elize Bezuidenhout reël 'n praktiese werkswinkel hieroor. Richardt van die Nali'Bali-inisiatief kom vertel en wys hoe dit kan gebeur. Maandag 14 Oktober om 09:00 by Skuilkrans. Gratis en verniet. Vir almal wat so iets wil begin in hulle gemeente. Praktiese inoefening. Kontak Elize by ejb@bssa.co.za  voor Donderdag 3 Oktober.

Vir julle 2020 kalender: ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020. Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons het reeds 'n paar keer verneem van gemeentes waar die Ontvanger van Inkomste die kerkkantoor besoek het. Logista, die ouditeurs van die Algemene Sinode en ander kerklike instansies, het 'n skrywe gestuur wat uitlig hoe belangrik dit is dat gemeentes sal verseker dat al die belastingsake reg hanteer word.

Vir die gemeente as werkgewer is sake soos persoonlike inkomstebelasting, lenings toegestaan aan personeel, reistoelaes en personeel wat in die buiteland diens doen, belangrik.

Die Sinode kan nie belastingadvies gee nie – gesels met julle belastingdeskundige hieroor.

LERAARS

Stephan van Greunen van Nelspruit en sy gesin verhuis na Kanada waar hy in die Presbiteriaanse Kerk sy bediening gaan voortsit.

Erik Brits emeriteer 31 Oktober maar het reeds sy afskeidsdiens by Sabie op 15 September gehou.

Marnus Geyser van Dennesig het 'n beroep na Marchand aanvaar.

Arline Meyer is op 15 September by Pierre van Ryneveld as leraar bevestig.

Die gesinne van Greta Müller en André  Peasley van Moreletapark verhuis albei eersdaags na Nieu-Seeland.

Christian Oberholzer van Elarduspark is onlangs getroud – baie geluk!

Pieter van der Merwe word op 6 Oktober as tentmakerleraar bevestig by Olifantsfontein.

Neels Marais van Kempton-Kruin het 'n beroep aangeneem na kerksondermure en word op 3 November daar bevestig.

EKOLOGIENAWEEK

Breek weg vir ’n opwindende, stimulerende EKOLOGIENAWEEK saam met prof Erik Holm 22-24 November 2019.  Meer inligting en inskrywingsvorm is hier beskikbaar. Kyk gerus na 'n paar bekendstellingskyfies.

 

ALGEMENE SINODE

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Die beswaarskrifte oor die SGV-besluite en al die dokumente wat hieroor handel, is op ons webwerf beskikbaar.

Nelis Janse van Rensburg het 'n skrywe gestuur oor die tema van die Algemene Sinode – 'n Lewegewende verskil.

Die Algemene Sinode het twee verklarings uitgereik – oor geweld asook oor vreemdelingehaat.

 

Struwig Eko-Reservaat gee weer aan leraars geleentheid om die Bosveld te beleef op 23 – 25 Maart.

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

Dis altyd lekker om nuus van ons missionale vennoot te kry! Hierdie week hoor ons van Hendrina oor hoop asook van Gauteng-Oos oor Gendergeweld.

TOERUSTING

Ons gee hier skakels na geleenthede vir leraars om toegerus te word vir die bediening: die mpa-leierskonferensie op 15 en 16 Oktober, Excelsus se Openbare lesing deur prof Ábráham Kovács oor Barth en Niebuhr by die Teologiese Fakulteit en Wentzel Coetzer se kursus oor selfvergifnis.

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ds Freek Swanepoel deel hierdie week met ons sy herinneringe oor die eerste tree van die Sinode van Oos-Transvaal. Hy bevestig sy goeie geheue met 'n uittreksel uit die Handelinge van die Sinode van Oos-Transvaal. Dankie, oom Freek!

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

1 Oktober – Tielman Roux, Hendrina, tmroux@mweb.co.za
2 Oktober – Erik Brits, Sabie, erikbrits@websurf.co.za
5 Oktober – Johan Malan, Goedgegun-Swaziland, jfmalan1@gmail.com
7 Oktober – Andre Fitzgerald, Pretoria-Faerie Glen, afitzgerald@telkomsa.net
9 Oktober – Frans Steenkamp, Witbank-Suid, fsteen@absamail.co.za
13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure, mariusvanrooyen@vodamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

5 Oktober – Freek Swanepoel, Skuilkrans Pretoria 2004, fmks@vodamail.co.za
6 Oktober – André Deacon, Witbank-Suid 1993, 076 042 3863
7 Oktober – Wentzel Coetzer, Pretoria-Garsfontein 2002, wentzel7@mweb.co.za
9 Oktober – Theo Maré, Volksrust-Suid 2004, cormare@gmail.com
12 Oktober – Gerard Booy, Daspoort 1996, gbooy@labrinet.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

3 Oktober – Pierre van Ryneveld, admin@pvr.co.za (35)
4 Oktober – Hendrina, nghendrina@gmail.com  (103)
8 Oktober – Chrissiesmeer, ngchrissiesmeer@vodamail.co.za (92)
13 Oktober – Bronkhorstspruit, ngbhs@penta-net.co.za (114)

MOSAMBIEK VIDEO OOR DIE HULPVERLENING DAAR

https://youtu.be/XoAMmHpwYKE

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email