Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

3 September 2019

Familienuus 366

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Familienuus kuier graag weer by ons 84 gemeentes se kerkkantore en leraars asook die emeriti en ander lesers.

Ons verhoudings is vir ons belangrik. Ons het dit by die Here van die kerk geleer: Hy gee sy Seun om verhoudings met Hom tot stand te laat kom. Daarom is ons onderlinge verhoudings ook spesiaal. Ons deel 'n geskiedenis. Ons het een Vader.

En saam bid ons steeds: "Laat u koninkryk ín ons, déúr ons, óral kom!"

Mag elke leraar, kerkkantoor-personeellid en lidmaat deur hierdie gebed geïnspireer word!

Francois Retief


GEMEENTES

Daardie GROOT BOEKE in julle kluis/ onder die verhoog/in kartondose iewers…

Ons is besig met 'n groot poging om die belangrike registers van gemeentes te bewaar. Die realiteit is dat baie gemeentes nie meer weet watter registers hulle het of waar dit is nie. Dit het eintlik uit die leefwêreld van ons kerkkantore verdwyn.

Die inligting daarin is egter nog baie belangrik vir vandag. Dit gebeur byvoorbeeld nou gereeld dat mense wat wil emigreer, die inligting oor hulle voorgeslag nodig het. Ons het net vanoggend hierdie navraag ontvang vanaf die Kerkargief:  "Ons het’n navraag ontvang van ’n ma wat graag haar kind in Nieu-Seeland wil help. Sy is op soek na ’n afskrif van die kind se huweliksertifikaat, sodat sy ’n verkorte huweliksertifikaat (unabridged marriage certificate) by Binnelandse Sake kan aanvra. Haar seun en skoondogter wil aansoek doen vir burgerskap in Nieu-Seeland."

Ons versoek: stuur asseblief vir ons Sinodehuis die lidmaatregisters, doopregisters en huweliksregisters. (Huweliksregisters was volgens wet deur gemeentes bygehou tot in 1974.) Reël dat iemand wat omgee die projek in julle gemeente aanpak. Soek die registers, maak hulle bymekaar en praat met Elna in die Sinodehuis as julle nie weet hoe verder nie. Ons kan steeds bewyse van lidmaatskap uitreik namens die gemeente van lidmate wie se name slegs in die boeke is. Elna in ons kantoor kommunikeer deeglik met die betrokke gemeentes hieroor.

Ons is ook besig om navorsing te doen oor die moontlikheid om hierdie registers te laat skandeer sodat dit elektronies bewaar kan word.

Help ons asseblief…

Registers in Argief

 

Witrivier se baie bekende reekse – wat wyd en syd in die land gebruik word – het 'n nuweling bygekry: 'n 20 – 20 visie – om soos God te kyk

Malelane het 'n ou bekende in ons sinode, Petri Coetzee van Wesselsbron-Noord, beroep.

Chrissiesmeer het Ronel Coetzer, tans leraar in die Hervormde kerk, beroep.


LERAARS

Eliska Müller van Nelspruit-Westergloed het ma geword van 'n seuntjie, Uys. Baie geluk!

Uli Trümpelmann het by Malelane geëmeriteer. Ons Sinodelied is deel van Uli se nalatenskap in ons sinode. En wie onthou nog die netjiese vis wat Uli by die Sinodesitting gevang het? Dankie, Uli.

Uli vang vis

STRUWIG EKO-NATUURRESERVAAT

Hier is die kans waarop ons hoërskoolkinders gewag het. Kom bring die Septembervakansie op hierdie wonderlike reservaat deur. Dis 'n fantastiese geleentheid om die natuur te leer ken by mense wat regtig wéét. Die kos is heerlik, die swembad is koud, die diere is naby – dis sommer net lekker! Hier is die besonderhede oor jou vakansieweek.

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kamp.  Hier is ook 'n Video wat meer vertel.


ONS EKOLOGIE-SPAN PREEK OOK!

Hierdie entoesiastiese span help ons om uit die Woord besig te raak met God se skepping. Dankie vir hierdie preeksketse!
2 Petrus 1
Esegiël 47
Johannes 4 (Kinderdiens)
Johannes 4


ALGEMENE SINODE

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Ons afgevaardigdes na die sitting van die Algemene Sinode vergader op Saterdag 14 September om saam deur die dik agenda te blaai ter wille van oriëntering oor die groot verskeidenheid sake wat bespreek gaan word.

Lourens Bosman van die Algemene Sinode se kantoor het 'n skrywe gestuur vir die aandag van leraars en lidmate. Dit handel oor die belangrike sake waarby die kerk betrokke is asook die toekoms van die NG Kerk. Lidmate, leraars en kerkrade se insette hierso is belangrik. Gebruik die geleenthede.

TOERUSTING

Excelsus gee inligting oor 'n gesprek met Thuli Madonsela asook 'n lesing deur die Ou Testamentikus prof Thomas Römer.

Roelf Opperman en Fritz Snyman bied op 14 September 'n werkswinkel aan oor die bestuur van konflik.

Bybel-Media vertel van geskenke vir kinders, leesstof vir die siel asook hulle nuusbrief.


VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons reis hierdie week na die Laeveld en lees die baie interessante ontstaansgeskiedenis van die gemeente Nelspruit.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

7 September – Stephan van Greunen, Nelspruit, svangreunen@gmail.com
8 September – Marius Smit, Breyten, medeavita@gmail.com
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit, anruliebenberg@gmail.com
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein, lcloete63@gmail.com
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus, doreypj@gmail.com
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld, karel@pvr.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans 2011, pgjmeiring@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

Baie geluk aan Witbank met 'n besonderse mylpaal!

10 September – Blinkpan, blinkkerk@lantic.net (56)
10 September – Morgenzon, ngkmorg@telkomsa.net (107)
10 September – Witbank, klipkerk@mweb.co.za (100)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email