Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

30 Julie  2019

Familienuus 364

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die pelgrims staan voor die tempel in Psalm 118 en roep dit uit: "dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees." Die teenwoordigheid van die Here is vir hulle alles. Soveel te meer vir ons wat weet dat God deur sy Gees in ons elkeen woon om ons al hoe meer soos Jesus te laat wees.

Mag leraars en gemeentes elke dag bid en werk en gee en dien met 'n diep besef van die teenwoordigheid van die Lewende Here.

Francois Retief  

GEMEENTES

Tygerpoort voer hulle "grootste-nog-musiekblyspel" in Augustus op. Gou spring vir kaartjies. 'n Video en verdere inligting hier.

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kampHier is ook 'n Video wat meer vertel.

Ons Sinode se Klein gemeentes-projekspan kombineer kundigheid en entoesiasme om ons kleiner gemeentes te bedien. Hulle vertel ons van hulle besoeke aan enkele gemeentes. In Oostelike Sinode is "klein" nie gelyk aan "onbelangrik" nie!

LERAARS

Ons sê graag "welkom!" aan Chris Jacobs as tentmaker-leraar in Lyttelton-Noord.

TOERUSTING

Leon Westhof van Elarduspark bied 'n twee-dag-kursus aan oor "Die Bybel en missionaliteit" waar daar op Nuwe Testament-perspektiewe gefokus word.

Willem Nicol se bekende kursus om as spirituele begeleier opgelei te word, vind volgende jaar vir die elfde keer plaas.

Bybel-Media vertel ons van Uit die Beek 2020.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

VAKATURE

'n Pos word bekendgestel vir Uitvoerende Amptenaar van "Vennote in Getuienis" in die Vrystaat.

PENSIOENFONDSE VIR LERAARS EN AMPTENARE

Ons almal gaan een of ander tyd afsterwe. Dis 'n werklikheid. Jou naasbestaandes gaan jou persoonlike sake moet afhandel. Een van die baie belangrike dokumente wat in plek moet wees, is jou benoemingsvorms by die Pensioenfonds. Jy gaan dit vir hulle wat jou sake moet uitsorteer oneindig makliker maak. Jy kan dit op jou profiel op die Sanlam Retirement Fund Web doen of ook vir Theo Smith skakel by die Pensioenkantoor (012 342 0415).

Bêre 'n afskrif hiervan in jou persoonlike dokumente, in jou personeellêer by die kerkkantoor – en as jy 'n afskrif vir die Sinodehuis stuur, bewaar ons dit ook veilig.

HUWELIKSDOKUMENTE

Met die agteruitgang van die Departement van Binnelandse Sake word dit al hoe belangriker dat huweliksbevestigers afskrifte van alle huweliksdokumente maak en veilig bewaar. Daar is gesprekke hieroor aan die gang – en heel moontlik gaan die kerk weer soos voorheen 'n groot rol hierin speel. Liasseer jou dokumente netjies, maak afskrifte, bêre hulle in die "wolkie" – enigiets om te verseker dat dit nie verlore gaan nie.

Ons praat vorentoe weer hieroor sodra verdere inligting beskikbaar is.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons vertel die verhaal van ons tweede oudste gemeente: die NG Gemeente Marthinus Wesselstroom. En as jy nou geen idee het waarvan ons praat nie – lees verder

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

2 Augustus – Cas Wepener, Dosent UP, cas.wepener@up.ac.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za

4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@gmail.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Malelane, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za
8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig, ji@oosterlig.co.za
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure, csmith@ksm.co.za
14 Augustus -Carl Louwrens, Krugerwildtuin, crl@telkomsa.net
15 Augustus – Charl de Kock, Elarduspark, charl.dekock60@gmail.com
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid, hardus@midsuid.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com
16 Augustus – Clifford Weinmann, Cachet 1999, clifford@weinmann.za.net
17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013, jjhduplessis@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTE

3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (39)
4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za (63)
7 Augustus – Lyttelton-Oos, ngk@lytteltonoos.org.za (61)
16 Augustus – Marble Hall, ngkmhall@lantic.net

VOLGENDE FAMILIENUUS – 20 AUGUSTUS

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email