Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

23 April 2019

Familienuus 359

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Paasfees! Die Here het opgestaan. Hy het aan die dissipels verskyn. Hy het met die Emmausgangers gesels. Hy braai vis saam met Petrus en sy maats. Hy ontmoet vir Paulus op die pad na Damaskus. Hy verander mense se lewens. Sondaars ontvang vergifnis. Randfigure se waardigheid word herstel. Hy bou sy kerk. Hy gee sy Heilige Gees aan sy volgelinge.

En iewers langs die pad het hy vir my en jou ook ontmoet. Onthou jy? Vertel jy hierdie verhaal nog vir jouself en vir ander?

Die kerk – óók die NG Kerk – óók die gemeente waarvan jy deel is – is die lewende, opgestane Jesus Christus se kerk.

Dit is ons vreugde om in diens van hierdie kerk – eintlik in diens van hierdie Jesus – te kan wees…

Francois Retief  

GEMEENTES

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest op 27 – 28 April se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

Rayton maak óók seker dat ons nie honger ly nie met 'n Sosatiefees op 24 – 25 Mei.

 

FINANSIËLE STATE 2018/19

Uit die navrae wat ons ontvang weet ons dat gemeentes en ouditeurs hard aan die werk is om die finansiële state af te handel. Hierdie is deel van verantwoordelike rentmeesterskap. Onthou ons sperdatum van 15 Junie asseblief.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober hope kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Hier is kans vir die TV-regisseur in jou gemeente om beroemd te raak: 90 sekondes se beeld en klank en treffer-storie…

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

Laat hulle kom!

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en dis belangrik dat julle sake in orde sal wees.

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Hier is 'n belangrike Inligtingsdokument wat oor die Inkomste-belasting-verantwoordelikheid van die kerkraad handel. Finansiële beamptes en leraars moet asseblief deeglik hieraan aandag gee. Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis met navrae hieroor.

HUWELIKBEVESTIGERSons doen veral 'n beroep op emeriti wat nie meer beplan om huwelike te bevestig nie maar nog die huweliksdokumente het.

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terugbesorg word aan Binnelandse Sake.

Sorg dus dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Die menslike ramp in Mosambiek is nou al bietjie op die agtergrond van die nuustoneel.

 

Die bestaanskrisis is egter nog presies dieselfde. Huise, skole, kerke, paaie, landerye en ander infrastruktuur is steeds vernietig. Die inwoners moet letterlik hulle leefwêreld óór opbou.

 

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

 

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. . Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

NG Groenkloof bied 'n ontbytgeleentheid met Brand Pretorius aan oor "Bemagtigende Leierskap."

BYBEL-MEDIA

Vertel die gesinne in jou gemeente hiervan: in die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers.

Mei se LiG vertel van 'n gespreksgids oor Hemelvaart.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za
24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net

VERJAARSDAE – EMERITI

Ds (emeritus) Pieter von Wielligh is verlede week oorlede na 'n lang siekbed. Hy het sy bediening in Middelburg afgesluit in 1995.

1 Mei – Tommie Marais, Nelspruit 2010,  082 332 5664
2 Mei – André Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (45)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (109)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (37)
4 Mei – Laeveld, francois@nglaeveld.org (90)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (120)

VERJAARSDAE – PERSONEEL

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons begin met die woorde en musiek van die Sinodelied geskryf deur Uli Trümpelman van Malelane. Dis 'n lekker-sing lied vir elke gemeente.

Groete tot 7 Mei 2019.

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email