Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

9 April 2019

Familienuus 358

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Lydenstyd. Ons staan elke jaar hierdie tyd weer verstom voor die diep betekenis van  woorde soos liefde, genade, vergifnis, heling, nuwe lewe en geloof in die hart van die Drie-enige God.

Mag ons elkeen – en ons gemeentes – opnuut hierdeur diep geraak word.

Francois Retief  

GEMEENTES

Meyerspark bied vanjaar van 8-21 April weer 'n Via Dolorosa-belewenis in hulle kerksaal aan.  Hierdie meditatiewe reis bestaan uit agt stasies wat Jesus se Lydensweg van Getsemane tot by die leë graf uitbeeld.  Elke "reisiger" ontvang 'n boekie in Engels of Afrikaans wat hom of haar in gebed en nadenke begelei. Die reis is "oop" van 10:00 tot 19:00 gedurende die week en van 10:00 tot 16:00 op Saterdae en Sondae en almal is baie welkom om daaraan deel te neem.  Veilige parkering is beskikbaar.  Vir meer inligting, skakel gerus die kerkkantoor (012 803 1531) soggens of Izak Liebenberg (083 407 7858).

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

LERAARS

André Kok van Olifantsfontein se diensooreenkoms het op 31 Maart tot 'n einde gekom met die bereiking van die ouderdom van 70 jaar.

Niekie Rothmann van Meyerspark se ma is verlede Dinsdag oorlede.  Sterkte!

DATUMS 2020

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

FINANSIËLE STATE 2018/19

Ons gee weer die skakel na die formaat vir die gemeente se state- gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg. Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer dit asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Miskien hoef julle nie te skrik vir die artikel wat hier aangeheg word nie – dis waarskynlik op ander geloofsgroeperinge van toepassing.

Wat egter baie belangrik is, is dat julle kerkkantoor, personeelvergoeding, Openbare Weldaad Organisasie dokumentasie, die Ongevallekommissaris, Werkloosheidsversekering en dergelike sake in orde sal wees.

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en jy wil nie dan rondskarrel nie…

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Praat intussen met Cathy in ons Sinodehuis.

HUWELIKBEVESTIGERS

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Dus – en baie belangrik: die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy wil ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terug besorg word aan Binnelandse Sake.

Ons is almal al bietjie nukkerig oor die gesukkel met Binnelandse Sake. Hierdie is egter iets wat jy vir jou lidmate kan doen – sorg dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit in 'n lêer of op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Ons het verlede week tydens die NOVO Vennootskap van gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, diep onder die indruk gekom van die chaos wat daar heers. Drie leraars van die  Igreja Reformada em Mozambique het hulle ervarings met ons kom deel. Van kerke en skole en huise is net planke en sinke oor. Mense is afgesny van die buitewêreld, kan nie met selfone kommunikeer nie omdat daar nie elektrisiteit is nie en die torings omgewaai het.

Ons het verhale gehoor en foto's gesien van klein kinders wat dae aaneen in 'n boom geskuil het, mense wat letterlik alles verloor het en infrastruktuur wat nie meer bestaan nie.

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

Hier is 'n missionale geleentheid soos min!

CMR MPUMALANGA

Ons kry weer 'n kykie in die leefwêreld waarmee ons maatskaplike werkers elke dag te doen het. Hulle kan hierdie werk nie doen sonder die geestelike en finansiële ondersteuning van ons gemeentes nie. Dankie daarvoor.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

In die gees van Lydenstyd word "Kruishoutklanke" op 17 April by Universiteitsoord aangebied.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma?" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

MISSIE JAPAN

Ons heg graag die nuusbrief van Missie Japan hierby aan.

BYBEL-MEDIA

In die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers. Ons eie Maartje van der Westhuizen van Elarduspark kan jou meer inligting hieroor gee – haar naam staan immers op die voorblad as mede-outeur!

Hier is ook besonderhede oor twee ander boekies van Bybel-Media oor hoop en oor die Emmausgangers.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za
13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za
13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (131)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (158)
16 April – Paardekop, rita@ngkperdekop.co.za (98)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (42)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (58)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (75)

Groete tot 23 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email