Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

12 Maart 2019

Familienuus 357

VANUIT DIE SINODEHUIS

Familienuus – want familie kuier mos graag saam…

Familienuus – want familie gee vir mekaar om…

Familienuus – want familie vier saam fees en kry saam seer en droom saam en glo saam…

Familienuus – want God is steeds ons Vader…

Francois Retief  

 

GEMEENTES

Witrivier bied 'n Werkswinkel vir Omgeegroepe vir Leraars aan op 3 April te Witrivier. Jy kan selfs op die pragtige Ella Combrinck-terrein oorslaap en kuier!

LERAARS

Gert van der Merwe van Lynnwoodrif het 'n beroep na Bonaeropark aanvaar.

Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi het sy PhD-studies afgehandel en ontvang eersdaags sy graad. Baie geluk!

Francois Schwalb van Laeveld se dogtertjie Mia is op 4 Maart gebore. Vasbyt – min slaap!

Ons het ook verneem dat Pieter Malherbe van Barberton se broer verlede maand oorlede is.

DATUMS 2020

Ons kyk al ver vorentoe en gee graag hierdie belangrike datums:

 

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

ARGIEF/GEMEENTEREGISTERS WINKERK

Ons gemeentes se Winkerk-data word gereeld deur die program Backup Buddy gerugsteun. Dit gebeur sommer so sonder dat ons dit weet of iets hoef te doen. Gemeentes moet egter seker maak dat hulle weekliks 'n e-pos ontvang wat bevestig dat Backup Buddy wel sy werk gedoen het.  Indien julle dit nie ontvang nie, kontak vir Jan Venter by infokerk@global.co.za of 012 664 3465.

GEMEENTEGESKIEDENIS

Stuur asseblief steeds die inligting oor al die leraars wat in julle gemeente gedien het na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/19

Gemeentes se kerkkantore het verlede week die nuwe state ontvang. Daar was formule-foute in die state – gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg.  Maak seker dat julle die vorige weergawe vernietig en net met hierdie weergawe werk. Jammer oor die glips.

 

Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer hierdie asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

 

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

 

Baie dankie vir die harde werk wat finansiële beamptes in hierdie dae insit om die state netjies af te handel! Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dit het onder die Sinodehuis se aandag gekom dat 'n ou formaat van Pensioenberekening nog in gebruik is by sommige gemeentes.  Theo Smit van die Pensioenfonds het in Februarie 2018 aan elke predikant en die kerkkantore die nuwe formaat gestuur.  Cathy Odendaal het 'n dokument opgestel om gemeentes te help met die pensioenberekeninge van leraars. Ons heg dit hier aan – gebruik dit asseblief om te verseker dat die regte syfers einde Maart op die Retirement Fund Web gelaai kan word.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars en kerkkantore het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 3 April. Kom kuier en leer saam!  

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.

 

Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode.

 

Hierdie is ‘n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk

 

Bevestig  asseblief teen 1 April by Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 dat julle die vergadering sal bywoon aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na Suid-Afrika.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

EXCELSUS

Die volledige program van Excelsus-kursusse vir die eerste helfte van die jaar word hier aangeheg.

"Klein is goed" is die onderwerp van 'n werkswinkel wat op 9 – 11 April aangebied word by Primrose oor kleinerwordende gemeentes.

HOFUITSPRAAK

 

Ons het 'n skrywe gestuur na kerkkantore en leraars direk na die uitspraak in die saak oor selfdegeslag verhoudings. Ons heg dit hier ook aan. Die volledige uitspraak van 58 bladsye word ook aangeheg – dis vir diegene wat die baie tegniese regsargumente en beredenering van die regters kan ontsyfer!

 

Hierdie is woelige tye in gemeentes en in die kerkverband. Kom ons leef in afhanklikheid voor die Here en gaan voort met ons roeping. Dankie dat ons Oostelike Sinode-familie dit mooi hanteer.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van die nuwe uitgawe van LiG – spesiaal vir Paasfees.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com
20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman@ngdebruinpark.co.za
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Greta Müller, Moreletapark, greta.muller@moreleta.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017, johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  082 469 6330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (44)
20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (55)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (33)
1 April – Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (31)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

 

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 9 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email