Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

12 Februarie 2019

Familienuus 355

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis lekker om weer deur middel van ons Familienuus met mekaar te kan gesels.

Die wye verskeidenheid van nuus sê iets van al die verskillende dinge waarmee ons leraars en gemeentes besig is – dit sê ook van die geleenthede wat daar is om toegerus te word én dit vertel van die nuus wat ons familie raak.

Ons is nou op die punt waar die "TV-hardlopers" elke jaar met die Comrades is. Dis nou daardie manne wat met 'n geweldige spoed wegtrek maar dan nie in staat is om die tempo vol te hou nie.

In die gemeente-omgewing moet ons ook elke  jaar tyd voluit wegspring. Dis nou tyd om diep asem te haal, weer te fokus op ons roeping en doelwitte, en dan die harde werk in te sit wat nodig is om enduit te gaan. Elke dag se stukkie werk, se voorbereiding vir 'n preek, se gesprek in die studeerkamer – dit alles tel uiteindelik. Die Here sorg Self vir die vrug daarop.

Sterkte!

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Francois Schwalb is op 10 Februarie by Laeveld bevestig as tentmaker-leraar. Francois is verantwoordelik vir die bemarking van ZZ2 se produkte en reeds 'n ou bekende in die gemeente. Welkom in ons Sinode!

Roelf van Niekerk emeriteer op 28 Februarie as leraar van Piet Retief. Christo Woite van kerksondermure emeriteer ook teen einde Februarie.

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, word 70 jaar op 15 Februarie. Hy maak einde Februarie klaar by die Moreletapark Assosiasie (mpa). Hy bly steeds dien as voorsitter van Oostelike Sinode en as assessor van die Algemene Sinode.

Ons groet gewaardeerde kollegas!

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Ons gee weer die dokument vanaf die Pensioenfonds met  aangeheg 'n skrywe wat ook aan al die kerkkantore gestuur is. Die persentasies wat gebruik word om die versekerde voordele se waardes te bepaal, het onveranderd gebly.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Inskrywingsvorms is hier beskikbaar. Kom kuier en leer saam!

GEMEENTES SE KALENDERS  

Die kalenders begin inkom – dankie!

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstel. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

kalenders

KOM TRAP SAAM…  

Middelburg-Suid se "CROSSing Boundaries" bergfietswedren is nou al gevestig as 'n moet-doen vir gereelde fietsryers. Die naam van die wedren sê alles: hierdie is die gemeente se projek waar fondse ingesamel word wat ver buite die grense van die gemeente aangewend word om 'n verskil in die koninkryk van God te maak. Ons gee graag die inligting soos hier aangeheg. Die gemeente se webwerf www.midsuid.co.za vertel ook meer. Lekker trap!

GEMEENTEGESKIEDENIS

Ons is besig om 'n lys te maak van alle leraars wat reeds in ons gemeentes gedien het.

Baie dankie vir die kerkkantore wat vinnig reageer het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

CMR

Susan Louw van CMR Mpumalanga stuur vir ons weer 'n verhaal wat vertel van die dienswerk van die maatskaplike werkers. Die CMR en ons maatskaplike werkers behoort hoog op die gebedslys van ons gemeentes te wees. 'n Verhaal soos hierdie gaan sit nie maar sommer net in die klere van 'n maatskaplike werker nie – dit vat aan haar hart…

EXCELSUS

Leon Westhof (Elarduspark) en André Bartlett bied 'n kursus aan oor missionale hermeneutiek: "Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van missionaliteit lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om 'n verskil te gaan maak in die wêreld?"

Ons heg besonderhede van hierdie geleentheid hierby aan.

GYS VAN SCHOOR SE NUUSBRIEF EN BESONDERHEDE OOR 'N VOLGENDE GELOOFSREIS SAAM MET SINODE GOUDLAND

Gys se Nuusbrief word hier aangeheg.

Ons het 'n uitnodiging vanaf Sinode Goudland ontvang om in te skakel by geleenthede wat hulle reël vir 'n nuwe rondte van die Geloofsreis met Gys. Hulle skrywe word hier aangeheg.

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media lig ons in oor LiG se Maart-uitgawe.

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produkte.

MISSIE JAPAN

Lees gerus meer oor die werk wat toegewyde manne en vroue in die verre Japan doen.

OOP VIR DIE OOMBLIK

Willem Nicol se  "Oop vir die Oomblik-kursus" word weer aangebied. Hy gee volledige inligting hier.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Februarie – Anel Pienaar, Skuilkrans, anel@skuilkrans.co.za
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark, lieze@ngelarduspark.org.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark, dvdspuy@moreleta.co.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
17 Februarie – Marnus Geyser, Dennesig, marnusgeyser@webmail.co.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988, 011 814 4817

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za (48)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za (44)

Groete tot 26 Februarie 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email