Print Friendly, PDF & Email

29 Januarie 2019

FAMILIEBRIEF 2019/01

Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde

Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer.

Alhoewel die omsendbrief direk deur die Pensioenfondskantoor aan deelnemende predikante gestuur is, word u hiermee versoek om te verseker dat hy/sy kennis dra van die inhoud. Maak asseblief ook seker dat die skrywe die persoon bereik wat salarisse hanteer.

Seëngroete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742
finans@sinoos.co.za

 

Print Friendly, PDF & Email