Print Friendly, PDF & Email

23 Maart 2015

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

Groete vanuit die Sinode huis.  Die jaar begin in Pretoria verkleur, maar die dagtemperature is nog hoog.

GEMEENTES SE REGISTERAFSKRIFTE

Tot 2014 het gemeentes die afskrifte van elke jaar se inskrywings in die lidmateregisters aan die einde van die boekjaar uitgedruk en aan die Sinode besorg.  Hierdie afskrifte van die betrokke jaar se bewegings van die Doop- en Belydende lidmate is dan in die argief gebêre.

Vanaf 2015 word op ‘n ander manier gewerk.  Gemeentes se lidmatedata word steeds ingedien, maar nou elektronies by die Sinode huis geberg.  Gemeentes hoef egter nie die data elektronies te stuur nie.  Dit is reeds beskikbaar deur die rekenaarprogramme wat gemeentes gebruik.

Bykans al die gemeentes in die Sinode gebruik Winkerk, daarom is die data eenvormig.  Verder gebruik ongeveer die helfte van die gemeentes “Backup Buddy” waardeur die data weekliks in die wolkie gerugsteun word.

Indien al die gemeentes se data so gereeld gerugsteun word, kan die Sinode die afskrifte van die registers wat jaarliks ingedien is, nou bekom soos dit nodig is.

Registers hoef nie meer uitgedruk te word nie!  Die posstakings pla ons nie meer nie.  Ons hoef nie meer argiefruimte te soek nie.

Al wat van ‘n gemeente gevra word, is:

Een:      Hou julle data op datum, soos altyd in die verlede.

Twee:   Skakel by “Backup Buddy” in.  Die Sinodale Diensraad wil so graag die oorskakeling doen, dat hulle besluit het om al die gemeentes se fooie vir “Backup Buddy” te betaal.

Drie:     Ons het met Infokerk ooreengekom dat gemeentes hulle vanaf 1 April 2015 kan skakel om “Backup Buddy” te aktiveer.

‘n Bykomende voordeel van die gebruik van hierdie programme, is dat bewys van lidmaatskap aanlyn gesoek kan word.  Daarvoor moet gemeentes met Infokerk skakel.

Reëlings word getref sodat die paar gemeentes wat van eie of ander programme gebruik maak, se data ook ingeskakel kan word.

Ons hoop hierdie werkswyse kan gemeentes baie help, sowel as tyd en moeite bespaar.

Baie groete

DS HJ VAN DER SCHYFF
UITVOERENDE AMPTENAAR

Print Friendly, PDF & Email