Print Friendly, PDF & Email

AANVULLENDE RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIëLE JAAR MAART 2020 TOT FEBRUARIE 2021 – hier.

Sien ook die aangepaste TKVI vir 2020 tot 2021 op die webblad by Personeelsake –  Vergoedingsriglyne https://sinoos.co.za/personeelsake/

Print Friendly, PDF & Email