Omsendskrywe 2 van 2022

Aangeheg is Omsendskrywe 2 van 2022 wat spesifiek handel oor die verpligte begrafnisskema vir predikante en wat vir ‘n geruime tyd reeds beskikbaar is vir amptenare. Saam met die skrywe heg ek ook volledigheidhalwe die volgende belangrike dokumente aan. Van hierdie...

Familiereëls

VIR AANDAG:  LERAARS 20201026 Skrywe oor Familiereëls 20201026 Familiereëls konsep FRANCOIS RETIEF UITVOERENDE AMPTENAAR NG KERK OOSTELIKE SINODE  

Sake vir Aandag

Hiermee drie sake vir u aandag: Skrywe ds Dirkie (The Great Colab Info) Argiefkursus – kan baie leersaam wees vir kantoorpersoneel. (Argief) Bid vir Brande en Wes-Vrystaat vanaf dr Gustav Claassen (Brande Wes Vrystaat)

HUWELIKE

Skrywe vanaf die Sinodale Diensraad vir die aandag van leraars en Kerkrade.