ALGEMENE SINODE 2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus. Telefoon: 012 342 0092 x 204 Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380 E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za BESWAARSKRIFTE...

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD AUGUSTUS 2019

UIT ONS VERGADERING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 12 – 13 AUGUSTUS   Ons vergadering is in die Struwig Eko-Reservaat gehou. Hierdie plaas, wat grens aan die Krugerwildtuin, is aan die NG Kerk geskenk vir die geestelike opbou van ons jeug en ons lidmate.Hierdie...

2019 Predikante konferensie lesing

Hiermee die lesings van Prof Jan van der Watt 10 tot 14 Junie 2019: Sessie 1 Hoe lees mens Openbaring (6MB) Sessie 2 Sewe gemeentes (47.6MB) Sessie 3 Struktuur  (178kb) Sessie 4 God en Jesus (9.3MB) Sessie 5 Die duiwel en sy trawante (4.7MB) Sessie 6 Nuwe...

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

TERUGVOER AAN GEMEENTES OOR DIE SINODALE DIENSRAAD SE VERGADERING OP 23 Mei 2019   Die vergadering het begin deur te fokus op die leraars in ons sinodale streek se nuus. Daar is kennis geneem van leraars wat uit ons sinodale streek vertrek het, nuwe leraars wat...

Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES. SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.   Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan...