Sake vir Aandag

Hiermee drie sake vir u aandag: Skrywe ds Dirkie (The Great Colab Info) Argiefkursus – kan baie leersaam wees vir kantoorpersoneel. (Argief) Bid vir Brande en Wes-Vrystaat vanaf dr Gustav Claassen (Brande Wes Vrystaat)

HUWELIKE

Skrywe vanaf die Sinodale Diensraad vir die aandag van leraars en Kerkrade.  

SINODEHUIS

Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Hier is dit papnat – en die krag is oak maar so aan en af…! Ons wil graag op hierdie wyse  aan elkeen in ans Sinode 'n baie geseende Kerstyd toewens. Mag die vreugde en vrede van God se liefde vir ans elkeen jou...

Kersboodskap

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE SINODALE DIENSRAAD.   Ek sukkel om dit te begryp dat hierdie jaar alweer amper verby is. Ek kan nie glo dat almal alweer praat oor vakansie planne en oor Kersfees nie. As ons terugkyk oor die afgelope jaar, dan is daar soveel...