KORTNUUS 176

14 Mei 2015   KORTNUUS 176   GEE HIERDIE INLIGTING ASSEBLIEF OOK VIR DIE REGISTERHOUER Ons het reeds op 23 Maart berig dat die Sinodale Diensraad besluit het dat registers vanaf 1 Maart 2015 slegs elektronies ingedien word.  In die verlede is daar uitdrukke...

FAMILIEBRIEF 2015/5

23 Maart 2015 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE Groete vanuit die Sinode huis.  Die jaar begin in Pretoria verkleur, maar die dagtemperature is nog hoog. GEMEENTES SE REGISTERAFSKRIFTE Tot 2014 het gemeentes die afskrifte van elke jaar se inskrywings in die...