TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

24 Augustus 2017

1.         Ons gee graag terugvoer oor die pas afgelope Sinodale Diensraad-vergadering. Ons besef net al meer hoe belangrik dit is dat ons as familie gereeld en effektief met mekaar moet gesels. Ons is daarom besig om advies in te win oor hoe ons meer effektief met ons gemeentes en lidmate kan kommunikeer. Dit lyk vir ons dat een van die maniere wat tans baie goed werk, is as ons kontak kan maak per selfone. 

2.         Dit bly steeds 'n prioriteit om ons familiebande in die sinode te versterk en mekaar by te staan en te help. Daarom het ons besluit om vroeg volgende jaar Voetsool- sinodes aan die noorde en suidekant van ons gebied te hou. Die datum wat solank op die kalenders aangebring moet word is 3 en 10 Februarie 2018. Ons sien baie uit om onderling te bou aan die eenheid en saam te fokus hoe ons in die nuwe jaar die Lig beter kan uitdra in ons leefwêrelde.  Ons tema is: “Waartoe roep God ons gemeente in 'n tyd soos hierdie?”

3.         Die ondersteuning van ons leraars bly vir ons steeds die belangrikste fokus. Daarom word 'n spesiale toerustings geleentheid oor 2 dae gereël vir 13-14 Maart 2018 by Moreletapark se fasiliteite. Ons sinodeleiers gaan temas aanbied oor knelpunte wat ons in ons sinodale gebied ervaar. Die ander groot ondersteuningsgeleentheid is die Wildtuin se predikantekonferensie wat beplan word vir 28 Mei tot 1 Junie 2018.

4.         Ons gaan ook al die belangrike kalenderdatums vir 2018 op die web plaas sodat gemeentes met hulle beplanning seker kan maak dat daar nie in die gemeentes botsings met die sinode se werksaamhede vir volgende jaar is nie. 

5.         Die fokus van die NG Kerk in ons land is om gemeentes te begelei om 'n groter missionale karakter te ontwikkel. Om 'n groter impak in ons omgewings te maak, vra dat daar groter ruimte en aanpassings moet kom in ons Kerkorde. Daarom is besluit om 'n nuwe Kerkorde te skryf vir 'n Missionale NG Kerk. Daar word gesoek na persone wat graag hieraan wil meewerk en hulle kundigheid wil beskikbaar stel.

6.         Ons is saam bly en dankbaar vir die erkenning wat twee oud moderators van ons sinode te beurt geval het met die toekenning van die kanseliersmedalje van die Universiteit van Pretoria vroeër aan Freek Swanepoel en nou aan Piet Meiring.

7.         Tydens die vergadering het ons ook besoek ontvang van Prof Johan van der Merwe wat vir baie jare deel is van ons sinodale leierspan. Hy het onlangs baie siek geword en het pas 'n reeks chemoterapie voltooi.  Dit was lekker om te sien hoe Johan herstel het en dapper geveg het in hierdie gesondheidskrisis. Sy en Hannetjie se getuienis was vir ons so bemoedigend – en om na hom  te kon luister, 'n absolute seën.   Ons is geseën deur die getuienis van Johan en Hannetjie.

8.         Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land. 

Dirkie van der Spuy

image_pdfimage_print