Terugvoer Sinodale Diensraad

van der Spuy Dirkie_Moreletapark_2014

TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 23 MEI 2018

 

  1. Daar is 168 leraars in die Oostelike Sinode waarvan 40 leraars tussen 25 en 43 jaar is, 42 leraars tussen 43 en 54 en dan 68 leraars tussen 55 en 65 jaar.Dit beteken dat in die volgende 10 jaar 37% van die Oostelike Sinode se leraars gaan aftree. Die Diensraad is ernstig om te fokus om jonger leraars in te trek en te begelei in hulle ontwikkeling. Daar is ‘n byeenkoms van ongeveer 30 jongleraars gereël waar hulle gaan besin oor wat hulle sien as die rol van die sinode en oor watter rol hulle as jong leraars kan speel.
  2. Die vergadering het hoofsaaklik gefokus op die ontwerp van die komende Sinode van 21-23 Oktober 2018. Ons beplan dat een van die uitkomste van die sinode sal wees dat die sinode duideliker sal verstaan hoe ons mekaar as leraars en gemeentes kan help om meer effektief te funksioneer en om probleme te oorkom.
  3. Ons is bevoorreg om vir prof. Marius Nel te kon kry om as spreker op te tree tydens die sinodesitting. Hy gaan praat oor hoe ons as kerk in ons uitreik na die wêreld die Koninkryk van God gaan sien kom.
  4. Die Diensraad het ook kennis geneem van die groei in onderlinge verhoudinge en die vordering in gesprekke oor groter samewerking tussen die NG Kerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid Afrika as ook die NG Kerk in Afrika. Gemeentes word ook aangemoedig om uit te reik na ons broers en susters in die VGKSA en die NGKA.
  5. Daar is met dankbaarheid kennis geneem dat daar vordering is met die samesprekings oor die grondkwessie in ons land. Ons as kerk speel ook ‘n rol in hierdie gesprekke en dit is duidelik dat daar vordering in die regte rigting is. Daar is ekstreme kante aan die debat, maar die middelgrond is besig om onder die beskerming van die grondwet in ‘n goeie rigting te beweeg.
  6. Die terugvoer wat ons van oraloor gekry het, getuig van groot seën tydens die Pinkstertyd. Dit was so noodsaaklik dat die kerk weer gefokus het op die koms en die werk van die Heilige Gees. Mag ons vir die pad vorentoe nooit uit eie krag betrokke wees in die kerk nie, maar in algehele oorgawe aan die Gees lewe.
  7. Ons sien ook uit na die komende Predikante konferensie in Letaba en vertrou dat die tyd saam met prof. Jan van der Watt baie leersaam en verrykend, maar ook ‘n tyd van rus en versterking sal wees.
  8. Baie geluk ook aan ds. Jurgens de Jager van die NG gemeente Witrivier wat in dr. Lourens Bosman se plek verkies is as ondervoorsitter van die Diensraad.
  9. Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.

 

Dirkie van der Spuy

image_pdfimage_print
Print Friendly