Nelspruit

Stigtingsdatum:  7 Januarie 1938Nelspruit
Kerkgebou:  H/v Kruger- en Bellstraat
Ligging:  Is geleë in Mpumalanga in die Laeveld op die N4 snelweg
Doop Lidmate:  520
Belydende Lidmate:  1 568
Posadres:  Posbus 52 Nelspruit 1200
Telefoonnommer:  013 752 4518
Faksnommer:  013 752 4518
E-pos:  admin@ngknelspruit.co.za
Kantoorure:  Ma-Vr 08:00-13:00
Webwerf:  www.ngknelspruit.co.za

Leraars:

Titel:  DsStrauss Jaco_Nelspruit_2014
Voorletters:  JF
Noemnaam:  Jaco
Van:  Strauss
Woonadres:  Stamvrugstraat 3 West Acres Nelspruit 1200
Posadres:  Posbus 52 Nelspruit 1200
Telefoonnommer:  013 741 2750
Faksnommer:  013 741 2750
Selfoonnommer:  083 799 9946
Epos:  veerkrag@gmail.com
Kwalifikasies:  BA BD
Bedieningsgeskiedenis:  2000 Sesmylspruit 2008 Nelspruit

 

Titel:  DsLiebenberg Anru Nelspruit
Voorletters:  AH
Noemnaam:  Anru
Van:  Liebenberg
Woonadres:   Edithstr 20, Sonheuwel Nelspruit
Posadres:   Posbus 52 Nelspruit 1200
Selfoonnommer:   083 469 6783
Epos:  anruliebenberg@gmail.com  
Kwalifikasies:  BTh MDiv
Bedieningsgeskiedenis:  2012 Waverley

Print Friendly