Burgersfort

Stigtingsdatum:  1 Desember 1956Burgersfort
Kerkgebou:  Kerkstraat
Ligging:   Ongeveer 60km Noordwes van Lydenburg op die grens van Mpumalanga en Limpopo
Doop Lidmate:  107
Belydende Lidmate:  361
Posadres:  Posbus 2 Burgersfort 1150
Telefoonnommer:   013 231 7627
Faksnommer:  086 606 8610
E-pos:  ngkerkburgersfort@telkomsa.net.
Kantoorure:  Ma-Vr 07:00-13:00

Leraar:

Titel:  DsKoen Johan Burgersfort_2016
Voorletters:  JPT
Noemnaam:  Johan
Van:  Koen
Woonadres:  Kerkstraat 1 Burgersfort
Posadres:  Posbus 2 Burgersfort 1150
Telefoonnommer:  013 231 7065
Selfoonnommer:  082 780 7421
Epos:  koenj@intekom.co.za
Kwalifikasies:  BA BD
Bedieningsgeskiedenis:  1992 NGKA Burger 1995 NGK Burgersfort (Opdrag: Mauritius) 2001 Burgersfort 2012 Witbank Panorama 2015 Burgersfort